Yoga

Yoga wordt niet beschouwd als een alternatieve geneeswijze. Desondanks heeft het een aantal positieve effecten op lichaam en geest die wel aansluiten bij de alternatieve benadering van een gezonde geest in een gezond lichaam. Op regelmatige basis yoga beoefenen houdt het lijf soepel en lenig. Daarnaast heeft yoga een ontspannend effect. Men is tijdens een yogales bewust bezig met concentreren op het eigen lichaam en de eigen geest. Na een les voelen de meeste mensen zich dan ook energieker en zitten ze lekkerder in hun vel. Daarom vermelden wij yoga wel op deze website.

Wat is yoga?
Yoga – het uitgangspunt
Wie de term “yoga” hoort, denkt al gauw aan zweverige ontspanningsoefeningen waarbij het menselijk lichaam in onmogelijke posities wordt gemanoeuvreerd. Maar wie zich in yoga gaat verdiepen, zal ontdekken dat dat beeld niet bepaald strookt met de werkelijkheid.

Yoga biedt een volledig programma aan lichaamshoudingen, waarmee lichaam en geest getraind worden. In de yoga-filosofie kunnen deze twee namelijk niet gescheiden worden van elkaar. In onze gejaagde Westerse wereld, kan yoga een manier zijn om anders (en beter!) om te gaan met de balans tussen lichaam en geest.

Er zijn heel veel verschillende soorten yoga, maar ze hebben één gemeenschappelijk uitgangspunt: harmonie tussen lichaam en geest die zal leiden tot harmonie met de leefomgeving.
Yoga – de filosofie
Yoga betekent letterlijk "connectie" of “verbinding”. En die verbinding heeft betrekking op de totaliteit van het leven. Yoga wordt al eeuwenlang uitgeoefend als levenskunst: de weg tot een diepe, onwankelbare innerlijke harmonie. Op grote levensvragen die ieder mens zich weleens stelt – “waarom zijn wij hier?”- probeert yoga een antwoord te vinden door de mens terug te laten keren in zichzelf. De yogafilosofie gaat uit van een zoektocht naar het innerlijk leven door verstilling, concentratie en controle over het lichaam. In perfecte vorm is yoga de sleutel tot een totale balans tussen lichaam, geest en ziel. Dat geeft rust en biedt de yoga-beoefenaar steun bij het bepalen van zijn positie in de kosmos.
Yoga – de dagelijkse toepassing
De hiervoor beschreven yogafilosofie klinkt misschien hoogdravend, maar bedoeld wordt dat yoga in het dagelijkse leven kan leiden tot meer harmonie en een tevredener bestaan. Dat laatste is een van de redenen waarom yoga de laatste decennia in onze consumptiemaatschappij zo populair is geworden. Mensen zoeken naar meer verdieping, immaterieel geluk en betere relaties met anderen. En pas als je een goede verstandhouding hebt met jezelf, ben je in staat tot betere relaties met anderen. Yoga kan daarbij een uitstekend middel zijn om dat doel te bereiken.


De belangrijkste yoga vormen in Nederland
Hatha yoga

Hatha is een samenstelling van de woorden 'ha' (zon) en 'tha' (maan). Hatha yoga heeft tot doel balans te brengen in de uitersten die in ieder mens voorkomen. De positieve en negatieve krachten in de mens zijn niet altijd in evenwicht met elkaar. Hatha yoga probeert door het uitvoeren van bepaalde houdingen in combinatie met ademhalingstechnieken, het evenwicht in de mens te herstellen. De technieken waarop Hatha yoga haar oefeningen baseert, bestaan uit vaste houdingen. Die houdingen heten asana’s. Elke oefening streeft een eigen specifiek doel na. Hatha yoga is geen sport in de zin van snelheid en conditie opbouwen. De houdingen of asana’s moeten zorgvuldig uitgevoerd worden, waarbij de ademhaling centraal staat. De bewegingen zijn langzaam en vloeiend. Het gaat meer om de mentale concentratie dan om de lichamelijke effecten. Die effecten zijn er wel degelijk als men lang genoeg de oefeningen op de juiste manier uitvoert, maar ze zijn niet het doel.

Power yoga

Power yoga is een westerse bewerking van de hiervoor beschreven Hatha yoga. Power yoga voldoet meer aan het Westerse beeld van sportief bezig zijn. De oefeningen die bij power yoga worden uitgevoerd op een hoog tempo zijn gebaseerd op de klassieke asana’s uit de hatha yoga. Met de filosofie achter yoga heeft power yoga nauwelijks iets te maken. Power yoga levert conditionele voordelen en vergroot de lenigheid van het lichaam.
Prana yoga
Prana wordt meestal omschreven als “oer-energie”, ook wel aangeduid als “levensadem” of “lucht”. Het is een vorm van yoga waarbij de beoefenaar probeert in contact te komen met zijn eigen kern. Men leert door prana yoga te voelen op een diepgaande manier, tot in elke vezel van het lichaam.
Tantra yoga

Tantra yoga heeft als uitgangspunt dat alles goed is omdat alles God is. Tantra betekent de volledige acceptatie van het “zijn”, de ultieme aanvaarding van alles, in de breedste zin van het woord.
Tantra is in het Westen vooral bekend omdat sex geen taboe is, maar volledig geaccepteerd als natuurlijk onderdeel van het bestaan. Bij tantra yoga worden de oefeningen uitgevoerd op klassieke wijze en staan ademhaling en controle lichaam en geest centraal.
Bikram yoga

Bikram yoga heeft via Hollywoodsterren de status van “wondermiddel” bereikt. De klassieke houdingen , asana’s, worden bij bikram yoga ieder twee keer uitgevoerd in een ruimte waar het tussen de 32 en 38 graden Celcius is. Bikram Yoga is vernoemd naar haar bedenker, Bikram Choudbury.
Het is de enige vorm van yoga waarbij de beoefenaars vantevoren zouden moeten nagaan of het voor hen geen gezondheidsrisico’s oplevert.
Het doel van bikram yoga is het leniger maken van het lichaam en het verbranden van calorieën. Het heeft niets te maken met de hele filosofie achter yoga.

Kinderyoga

Yoga is niet aan leeftijd gebonden. De principes waarop yoga gebaseerd is, zijn ook voor kinderen geschikt. In onze jachtige samenleving worden kinderen al vroeg blootgesteld aan prestaties en eisen. Yoga is dan het ultieme middel om daarmee om te leren gaan. Kinder yoga wordt zelfs aangeboden op scholen. Het blijkt voor het welzijn van kinderen goed te zijn om al in een vroeg stadium te leren stil te staan bij zichzelf. Niet alleen kinderen met aandachts- en concentratieproblemen hebben daar baat bij. Yoga is toepasbaar op iedereen: leeftijd en lichamelijke gesteldheid zijn daarbij niet belangrijk.


Yoga – het pad met 8 stappen
Alles om ons heen is er om van te leren. Dat is wat yoga ons wil doen inzien.
De manier om tot de hoogste vorm van bewustzijn en ontwikkeling te komen, staat beschreven in de Patanjali tekst. Patanjali heeft rond 300 voor Christus zijn levensvisie vastgelegd in de Yoga Sutra’s (ook wel: soetra’s). De geschriften maken deel uit van de Veda’s, eeuwenoude wijsheden die in de Oosterse cultuur een enorm grote rol spelen. Het aantal sutra’s is gigantisch en de inhoud ervan kan in één mensenleven niet begrepen worden. Yoga baseert zich voornamelijk op de 8 stappen die Patanjali beschrijft en die leiden tot de hoogste vorm van zelfontwikkeling.

Yoga – de 2 stappen van levensdiscipline

Yama – het afzweren van geweld, bezit, leugens en jaloezie kan men een eerlijke verbintenis aangaan met anderen.
Niyama – puurheid, tevredenheid en matiging leiden tot zelfdiscipline en een betere relatie met het werkelijke “ik”.

Yoga – de 2 stappen van het vrijkomen van de energie van lichaam en geest

Asana’s – de lichaamshoudingen voeren naar een betere balans, beheersing en concentratie.
Pranayama – “prana” is de levensadem; controle over die levensadem door middel van ademhalingstechnieken laat het lichaam en de geest letterlijk en figuurlijk volstromen met levenslucht.

Yoga – de 4 stappen van spirituele groei

Pratyahara – de kunst van de controle over de zintuigen. Meer bewust waarnemen, voelen, horen, proeven en ruiken. Maar ook in staat zijn die sensoren af te sluiten voor prikkels van buiten.
Dharana – volledige controle en focus. Leren concentreren op het hier en nu.
Dhyana – meditatie. Rust en bezinning geven meer levensenergie.
Samadhi – in staat zijn buiten jezelf te staan en te overdenken. Contemplatie is de opperste staat van zuiver bewustzijn. “Thuiskomen in jezelf” is een omschrijving die vaak gegeven wordt van dit stadium.


De yoga docent
Een door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen erkende yoga docenten opleidingen bestaat niet. Yoga docent is geen beschermd beroep. Het is daarom ook niet bekend hoeveel yoga docenten in Nederland actief zijn; de schattingen lopen uiteen van enkele honderden tot meer dan 2000. Bovendien zijn er yogadocenten die zich specifiek richten op één bepaalde yogasoort en er zijn docenten die een heel scala aan yoga- en meditatietechnieken aanbieden.
De beroepscode waaraan een yogadocent zich volgens de Vereniging van Yogaleerkrachten Nederland dient te houden, is gebaseerd op een viertal basisregels:
1. Een yogaleraar dient erop gericht te zijn de leerlingen te ondersteunen in hun groei door het aanbieden van een evenwichtige, ook voor de westerse mens aanvaardbare vorm, van de klassieke yoga.
2. Een yogaleraar dient zijn leerlingen met respect te bejegenen.
3. Een yogaleraar mag geen misbruik maken van het overwicht dat voortvloeit uit zijn positie als leraar.
4. Een yogaleraar mag geen onderricht geven terzake waarvan hij niet deskundig is, c.q. niet voldoende is opgeleid.
Een yogadocent die tot de beroepsvereniging wil toetreden, moet één van de 4-jarige opleidingen hebben gevolgd, die door de Vereniging van Yogaleerkrachten is erkend. Leden van de beroepsvereniging (herkenbaar aan het logo) mogen daarom als kwalitatief goed worden betiteld.

Dat wil uiteraard niet zeggen dat yogadocenten die geen lid zijn van de beroepsvereniging, kwalitatief minder goed zouden zijn. Het is daarom altijd aanbevelenswaardig om zelf de proef op de som te nemen en één of meer lessen te volgen bij een yogaschool om een oordeel te vormen.

De opleiding tot yoga leerkracht duurt vier jaar, inclusief één specialisatiejaar. De inhoud van de studie bestaat – behalve uit een praktijkdeel – voor een groot deel uit theoretische vakken. Daarbij komen filosofische vakken aan de orde en maar zaken als anatomie.


De Vereniging van Yogaleerkrachten Nederland
In de Oosterse cultuur was het beschermen van het beroep van yoga leraar iets dat vanzelf gebeurde. De yoga meesters waren erg selectief in het uitkiezen van hun leerlingen en ze leidden slechts mondjesmaat mensen op tot yogi (= yoga meester).
Nadat yoga in de 60-er jaren van de vorige eeuw steeds populairder werd in het westen, ontstond er echter een wildgroei aan yogadocenten en yogascholen. In sommige gevallen was er zelfs sprake van sektarische praktijken, waarbij goeroe’s op schaamteloze wijze de yogakunst misbruikten om volgelingen in hun macht te houden.
In de jaren daarna kreeg yoga een steeds meer geaccepteerde status in de Nederlandse welzijnszorg. Artsen gaven hun patiënten het advies om yogalessen te nemen en yoga kreeg steeds meer enthousiaste beoefenaars. Het geven van yogalessen is een beroep geworden, met alle verwachtingen en eisen die dat met zich meebrengt.
Vanuit de gezondheidszorg en vanuit de yogadocenten zelf heeft men daarom in 1978 het initiatief genomen tot het oprichten van de Vereniging van Yogaleerkrachten Nederland. Deze vereniging zet zich in voor de verhoging en het waarborgen van de kwaliteit van de yogadocent en de yoga-opleidingen.
De vereniging is aangesloten bij de Europese Yoga Unie, een overkoepelende vereniging van en voor yogadocenten in heel Europa.
Yoga-opleidingen die zijn aangesloten bij de Vereniging van Yogaleerkrachten hebben een strenge toetsingsprocedure doorlopen en voldoen aan de kwaliteitseisen die door de vereniging aan een opleiding worden gesteld. Bovendien heeft de vereniging een beroepscode opgesteld waaraan een yogaleerkracht zich dient te houden. Die beroepscode is uitsluitend bindend voor docenten die lid zijn. Consumenten kunnen dan ook alleen met klachten bij de vereniging terecht als de betreffende yogadocent aangesloten is bij de VvYN.


Yogareizen en workshops
De beroepsvereniging organiseert ieder jaar een aantal bijscholingen en workshops, die regelmatig in het buitenland plaatsvinden.Maar niet alleen yogadocenten maken studiereizen naar bijvoorbeeld Griekenland of Azië. Yogascholen en tijdschriften over yoga bieden steeds vaker yogareizen aan voor consumenten die een vakantie willen combineren met het volgen van yogalessen.

Een aantal yogadocenten is gespecialiseerd in yogatrips naar Ibiza, Zwitserland of andere mooie bestemmingen. Er zijn er zelfs die yogareizen naar de sneeuw aanbieden.

De yogareizen bestaan gewoonlijk uit een totaalpakket van yogalessen, gezonde voeding, ontgiften van het lichaam en het delen van elkaars yoga ervaringen. Dat geeft de deelnemers na afloop van de reis het gevoel herboren te zijn; men is geestelijk en lichamelijk gereinigd. Zo kan een korte yogatrip het effect van een lange vakantie hebben!


Yoga les nemen
Een gemiddelde yogales duurt één uur en vindt meestal in een (kleine) groep plaats. De meeste yogascholen gaan uit van twee yogalessen per week, maar meer mag natuurlijk ook. Het is de bedoeling dat de yogaleerling na verloop van tijd yoga integreert in zijn of haar dagelijkse leven. Een aantal minuten iedere ochtend na het opstaan of ’s avonds voor het slapen gaan, kunnen al voldoende zijn voor een goed resultaat.
Yoga is met nadruk géén gymnastiek of fitness. Yoga zet door lichaam-, adem- en ontspanningsoefeningen processen in het lichaam in gang, die (on)bewust positief doorwerken op lichaam en geest.

Aangezien er bij yoga sprake is van een vaste set houdingen (asana’s), vindt er elke les herhaling plaats. Daarnaast leert men voortdurende nieuwe houdingen en ademhalingstechnieken. Dat maakt dat yoga nooit verveelt en iedere keer weer anders is.

Het doel van de diverse asana’s is niet alleen om rust te brengen in het hoofd van de beoefenaar. De houdingen zorgen ook voor betere lichaamsfuncties doordat organen, klieren, gewrichten, zenuwstelsel, spieren en bloedvaten gestimuleerd worden. De bloedsomloop wordt geactiveerd en het afvoeren van afvalstoffen versneld.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.