Voice Dialogue

Voice Dialogue is een dialoog met onze interne stemmen. Het is, samen met de onderliggende theorie de Psychology of Selves, in de USA ontwikkeld door het psychologenechtpaar Hal en Sidra Stone.

Uitgangspunt is dat de mens niet uit één persoonlijkheid, maar uit verschillende subpersoonlijkheden bestaat die afzonderlijk aanspreekbaar zijn. Iedere subpersoonlijkheid (men spreekt ook wel van een 'deelpersoonlijkheid' of Self) heeft een eigen wil, eigen gedachten, gevoelens en dus een eigen stem. In de groei naar volwassenheid ontwikkelen sommige van de in aanleg aanwezige subpersoonlijkheden zich meer dan andere. Er vormt zich een 'team' van Selves waarmee het individu zich identificeert, waarmee hij de wereld tegemoet treedt.

Deze subpersoonlijkheden, allen ontwikkeld om de aanvankelijke kwetsbaarheid uit de jeugdjaren bescherming te bieden, worden de primaire subpersoonlijkheden genoemd. Tijdens zijn ontwikkeling 'beslist' het individu meer of minder bewust dat een aantal subpersoonlijkheden niet ingezet moeten worden. Deze Selves, die vaak tegenpolen van de primaire subpersoonlijkheden zijn, worden verstoten of onteigende subpersoonlijkheden genoemd.

De theorie geeft een betrekkelijk eenvoudig inzicht in achtergronden van gedrag.
Het antwoord op de vraag waarom men reageert zoals men dat doet is niet zelden te vinden in de ontdekking wie (welke persoonlijkheid) vooral sturing geeft aan dat gedrag.
Is het de perfectionist, de behager, de ambitieuze doener?

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.