Speltherapie

Wat werkt bij speltherapie?
Speltherapie is een behandelvorm voor kinderen met sociale en emotionele problemen of traumatische ervaringen. Tijdens deze behandeling beïnvloedt een speltherapeut systematisch en doelgericht het spel van kinderen om problemen te verhelpen of te verminderen die de ontwikkeling van het kind belemmeren. Speltherapie wordt vooral toegepast bij kinderen van vier tot twaalf jaar. Bij jongeren wordt vaker een vorm van creatieve therapie ingezet.

Verschillende vormen
Speltherapie wordt in Nederland ook aangeboden onder de naam ‘Beeldcommunicatie’. Een andere vorm van speltherapie is de ‘Parent-Child Interaction Therapy’ (PCIT). Bij PCIT traint een hulpverlener de ouders in speltherapeutische technieken om de interactie tussen ouders en kind te verbeteren.

Effectiviteit
Speltherapie lijkt effectief te zijn bij een groot aantal uiteenlopende problemen met emoties en gedrag. Ook lijkt deze therapie een positief effect te hebben op sociale en cognitieve vaardigheden van kinderen en op gezinsrelaties en gezinsfunctioneren.

Voor een effectieve speltherapeutische behandeling is het belangrijk dat ouders er actief bij betrokken zijn. Hun betrokkenheid blijkt de uitkomsten te verbeteren.

Voorzichtig met conclusies
Op het onderzoek naar speltherapie is veel kritiek. De methodologische kwaliteit ervan is vaak matig. Onderzoekers werken met kleine onderzoeksgroepen, stellen geen controlegroep in of gebruiken geen gestandaardiseerde meetinstrumenten. Met conclusies uit onderzoek naar speltherapie moet daarom voorzichtig omgesprongen worden.

Bron: nji.nl

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.