Sofrologie

De oorsprong van sofrologie

Sofrologie is in vergelijking met andere therapieën vrij nieuw. De Colombiaanse arts/psychiater Alfonso Caycedo ontwikkelde de sofrologische therapie op basis van een aantal technieken die hij overnam uit andere behandelingsvormen, zoals yoga, hypnose en meditatie. Aanvankelijk gebruikte hij zijn therapie als ademhalingsoefening bij de behandeling van psychotische patiënten. Later werd sofrologie ook gebruikt als ontspanningstherapie voor andere doelgroepen. Bij sofrologie ligt de nadruk op de ademhaling en de ontspanning die een rustige, harmonieuze ademhaling teweeg brengt.

Wat houdt sofrologie in?

Sofrologie is, net als heel veel geest-lichaamsgerichte therapieën, holistisch van aard. Dat wil zeggen dat het lichaam en de geest niet los van elkaar gezien (kunnen) worden. De balans tussen, lichaam, geest en omgeving moet volgens de sofrologie in orde zijn, anders kan een mens niet optimaal functioneren. Iedere verstoring van die balans kan tot ziekte leiden, zowel psychisch als fysiek. Door te leren ontspannen kan de mens in contact komen met zijn diepste wezen. Sofrologie beoogt die ontspanning tot stand te brengen door het oefenen van de juiste ademhalingstechnieken. Ontspanning, ademen en het aannemen van bepaalde houdingen kan leiden tot een bewustzijn dat dieper gaat dan ons normale bewustzijn. Deze staat wordt sofronisatie genoemd. Bereik je dit diepere bewustzijn, dan ben je beter in staat om je angsten los te laten, je gedrag te beïnvloeden en je spanningen te verlichten.
Dat geldt zowel op het lichamelijke, het geestelijke als het emotionele vlak.

Welke vormen van sofrologie zijn er?

Volgens de leer van de sofrologie zijn er drie bewustzijnsniveaus die van belang zijn om te oonderscheiden:

Het pathologische bewustzijn. Dit bewustzijn omvat alle mogelijke psychische stoornissen
Het normale, dagelijkse bewustzijn. Dit is het bewustzijn waarin we dagelijkse dingen beleven, zoals blijdschap, verdriet, falen, slagen, enz.
Het sofronische bewustzijn. Dit is het ultieme bewustzijn dat je in staat stelt om volledig tot rust te komen en “in jezelf” te landen. Ben je in deze gradatie van het bewustzijn aangekomen, dan kun je jezelf bevrijden van alles wat negatief is: angsten, verslavingen, trauma’s, spanning en stress.
De sofrologie behelst diverse technieken en varianten daarop. Iedere therapeut stelt individueel een behandelplan op gebaseerd op de volgende onderdelen:

• Dynamische ontspanning
• Diepe ademhaling
• Visualisatie

Hoe verloopt een sofrologie behandeling?

De bovengenoemde onderdelen komen tijdens een sofrologie sessie allemaal aan bod. De therapeut neemt ruimschoots de tijd om aan degene die bij hem of haar komt, uit te leggen hoe de drie onderdelen eruit zien en wat ze inhouden. Vervolgens wordt er in behandelsessies van ongeveer een uur geoefend in de sofrologie technieken.

Dynamische ontspanning

Als eerste wordt de patiënt bewust gemaakt van het eigen lichaam en welke patronen er zich manifesteren in dat lichaam.
Ten tweede gaat de therapeut in op wat de patiënt voelt; concentratie op de eigen gevoelens door beter te luisteren, te kijken en te ruiken.
Als derde is zenmeditatie aan de orde. Het doel van deze techniek is om de patiënt te leren het diepere bewustzijn vast te houden. Tijdens deze fase is de ademhaling van groot belang.
Ademhaling

Door de zenmeditatie goed toe te passen, kan de sofrologie behandeling naar het volgende niveau getild worden. Het verbeteren en verdiepen van de ademhaling kan tot ultieme ontspanning leiden. De sofrologie bevrijdt mensen van allerlei blokkades door middel van verschillende ademhalingstechnieken:

De buikademhaling
De middenrif- en buikademhaling
De volledige ademhaling
Visualisatie

Is de patiënt in staat om volledig in een staat van dieper bewustzijn te treden door de oefeningen in het dagelijks leven te integreren, dan is visualisatie nog een stapje verder. Gedachten en voorstellingen worden daarbij in de sofrologie gebruikt om negatieve emoties en ervaringen om te zetten in positieve. Je bent dan in staat om volledig de controle te hebben over hoe je met negatieve zaken uit het verleden en het heden omgaat en hoe je er zelfs je voordeel mee kan doen.

Voor wie is sofrologie geschikt?

Sofrologie is geschikt voor iedereen, waarbij uiteraard mensen met ernstige psychische klachten wordt aangeraden om de technieken alleen toe te passen onder begeleiding van de eigen arts en/of psycholoog. Iedereen die kampt met verslavingen, opgekropte emoties, stress en angsten kan baat hebben bij de ontspanningstechnieken die sofrologie biedt. Sofrologie kan echter nooit op zichzelf staan als behandeling bij (ernstige) stoornissen, maar verlichting kan het zeker bieden.

Welke opleiding heeft de sofrologisch therapeut doorlopen?

Een algemeen erkende opleiding tot sofrologie therapeut bestaat niet in Nederland. In sommige andere landen, waaronder België, is de sofrologie veel meer toegepast en algemeen geaccepteerd door de medische wereld. In Nederland staat de therapie nog in de kinderschoenen.
Internationaal wordt de sofrologie – zowel de theorie als de praktische uitvoering – gewaarborgd door de Stichting Alfonso Caycedo. Deze stichting heeft patent op de term Caycediaanse Sofrologie en is als zodanig eigenaar van het sofrologische gedachtengoed van de grondlegger van de sofrologie.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.