Sjamanisme

De oorsprong van (hedendaags) sjamanisme

Sjamanisme is een een eeuwenoude culturele levensvisie die door verschillende volkeren op aarde werd (en wordt) uitgedragen. Er bestaan heel veel verschillende vormen van sjamanisme, elk met hun eigen achtergrond.

Het woord “sjamaan” komt uit het Siberisch en betekent “hij die in trance verkeert” of “hij die in een hoger bewustzijn verkeert”. De sjamaan is de centrale figuur binnen het sjamanisme. Hij werd bij de Siberische stammen, bij Indianenvolken in Amerika en in vele andere samenlevingen gezien als de geestelijk en spiritueel leider.

Sjamanisme werd in onze Westerse wereld geïntroduceerd door antropologen aan het eind van de 19de eeuw.

Wat houdt sjamanisme in?

Alhoewel iedere cultuur haar eigen invulling geeft aan het sjamanisme, is er een viertal gemeenschappelijke kenmerken te onderscheiden in alle vormen van het sjamanisme.

1. sjamanisme gaat uit van een wereldbeeld dat is opgebouwd uit drie niveaus:

De bovenwereld (de hemel), de middenwereld (de aarde) en de onderwereld (de lagere wereld). De bovenwereld herbergt engelachtige wezens, geesten van overledenen en goden. De middenwereld is onze reële aarde aangevuld met spirituele energie. De onderwereld is het rijk van de krachtfiguren en de doden die niet naar de bovenwereld zijn gegaan. In de onderwereld huist veel kennis over ziekte en genezing waar de sjamaan gebruik van maakt.

2. het sjamaanse traditie heeft als uitgangspunt dat alles een ziel heeft; planten, dieren en ook “dode” materie zoals steen.

3. sjamanen geloven in een leven na de dood en sommige sjamaanse culturen geloven in re-incarnatie.

4. sjamanisme heeft een sterke band met natuur, natuurwetten en natuurkrachten.

Wat is “neo-sjamanisme”?

De sjamaanse manier van leven is sinds een jaar of dertig weer volop in de belangstelling. Westerse sjamanisten hebben de filosofie van het oude sjamanisme omarmd en in een modern jasje gestoken. Aan de basisprincipes is niet veel veranderd, maar de levensvisie is vertaald naar onze moderne Westerse samenleving.

Moderne sjamanen gaan uit van de eenheid van het heelal: alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook moderne sjamanen maken contact met de andere werelden door middel van trances. De kennis die via andere werelden opgedaan kan worden is volgens het sjamanisme waardevol bij het oplossen van hedendaagse problemen en het genezen van ziektes.

Welke behandelingen biedt sjamanisme?

Net als dat bij andere natuurgeneeswijzen het geval is, gaat het sjamanisme bij ziekte uit van een verstoring van het evenwicht tussen lichaam, geest en ziel. Sjamanen zijn niet afkerig van de reguliere geneeskunde, maar vinden dat er te weinig aandacht is voor de spirituele kant bij het genezen van ziektes.

De sjamaan is de centrale figuur in de sjamaanse behandeling. Hij of zij gaat in trance en in deze droomtoestand maakt de sjaam contact met zijn raadgevers in de andere werelden. Deze “sjamanistische reis” is bepalend voor de verdere behandeling.

Hoe werken antroposofische geneesmiddelen?

Sjamanen maken gebruik van de natuur bij het vervaardigen van geneesmiddelen. Tijdens de trancetoestand krijgt de sjamaan van de raadgevers uit de andere werelden door welke kruiden en welke medicijnen voor de betreffende ziekte het meest geschikt zijn.

Hoe verloopt een sjamanistische behandeling?

Sjamanistische behandelingen verlopen meestal volgens vaste rituelen. Ook moderne sjamanen passen deze vaste rituelen toe tijdens ceremonies of sessies. De sjamaan gaat altijd op zoek naar een ander bewustzijnsniveau door middel van een trance. Het contact met de spirituele wereld is bepalend voor de behandeling. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor het gebed of voor een vrijwillige stilteperiode in afzondering (vision quest), al naar gelang de energie die de sjamaan voelt. Naast deze twee voorbeelden zijn er nog tal van andere behandelingen die in het sjamanisme gangbaar zijn.

Voor wie is sjamanisme geschikt?

Sjamanisme is voor iedereen geschikt die ervoor open staat. Gebleken is dat vooral mensen die te kampen hebben met stressgerelateerde klachten, angsten en ondefinieerbare pijnen veel baat kunnen hebben bij de sjamanistische benadering. Sjamanisme werkt bevrijdend, waardoor mensen weer beter slapen, zich beter kunnen concentreren en lekkerder in hun vel zitten.

Welke opleiding heeft de (hedendaagse) sjamaan doorlopen?

De sjamaan in de oude traditie van de natuurvolken werd opgeleid door zijn voorganger. Dat is bij een aantal van de moderne sjamanen ook het geval. Zij hebben hun kennis opgedaan bij de sjamaan van inheemse stammen en zijn dus in die zin een moderne sjamaan met een “ouderwetse” opleiding.

Tegenwoordig zijn er steeds meer sjamanen die hun therapieën baseren op een samensmelting van allerlei sjamanistische inzichten.

Hoe kan ik zelf sjamaan worden?

De vroegere sjamanen-in-spé werden uitverkoren door de sjamaan van hun eigen stam. Deze sjamaan ging op zoek naar iemand die de natuurlijke aanleg had voor het sjamanisme.

In het neo-sjamanisme is de algemene opvatting dat iedereen sjamaan kan worden. Iedereen kan zich de basiswaarden van het sjamanisme eigen maken. Ook kan iedereen de vaardigheid van het reizen door de werelden leren. Het moderne sjamanisme is in dat opzicht veel minder traditioneel en opener voor invloeden van de moderne westerse maatschappij.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.