RET - Rationeel Emotieve Therapie

Rationeel Emotieve Therapie ( RET ) is ontwikkeld door Albert Ellis. Hij gaat er vanuit dat de gedachten t.a.v. een situatie gedrag en emoties bepalen. Volgens een bepaalde structuur worden ongewenst gedrag of emoties omgebogen naar meer effectief gedrag of effectievere emoties. We klampen ons vast aan een bepaalde manier vandenken, ineffectieve gedachten, waarbij vaak vooroordelen en verkeerde conclusies over gebeurtenissen ons denken beïnvloeden.

Gedachten zijn ineffectief als ze niet leiden tot gewenste/effectieve gedragingen/emoties. RET is kortdurend en zo efficiënt mogelijk en doet een beroep op uw gezondeverstand.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.