Reiki

Waar komt Reiki vandaan?

De Japanse boeddhistische monnik Mikao Usui (1865-1926) wilde aan zijn leerlingen uitleggen hoe Jezus door middel van handoplegging zieken kon genezen. Hij trok zich terug op een heilige berg om te vasten in de hoop dat hij het geheim achter de handoplegging zou kunnen ontdekken. Tijdens zijn afdaling van de berg kreeg hij een visoen dat hem dat geheim openbaarde en bij thuiskomst in Tokio begon hij mensen te onderwijzen in wat hij “Reiki” ging noemen.

Hij opende een Reiki school en één van zijn leerlingen – Chujiro Hayashi – stichtte vervolgens de allereerste Reiki kliniek, waar patiënten met allerlei aandoeningen werden behandeld. Een jong Hawaïaanse liet zich in de kliniek behandelen en was zo verbluft over de resultaten dat ze zich liet opleiden tot Grandmaster Reiki. Ze nam haar kennis mee naar Hawaï en van daaruit veroverde de Reiki methode de westerse wereld.

Pas in 1984 bereikte Reiki Nederland, in de persoon van Inger Droog, die de Reiki therapie in Canada had leren kennen. Hij was de eerste Nederlandse grootmeester Reiki. Momenteel wordt Reiki door ruim een half miljoen mensen in ons land beoefend.

Waarop is de reiki therapie gebaseerd?

Reiki is een samenstelling van twee Japanse woorden: rei en ki.
“Rei” betekent het universele, allesomvattende en “ki” staat voor levenskracht. Reiki wordt ook weleens vertaald als “Kracht van de zon” of “Levenskracht”.

Reiki gaat uit van de mens als energie-ontvanger en energie-overdrager. Ieder menselijk lichaam bestaat uit verschillende energiestromen die verwerkt moeten worden. Het kan voorkomen dat in een energiestromen blokkades of remmingen optreden. Dat verstoort de balans tussen de energiebanen, waardoor er lichamelijke en psychische klachten kunnen ontstaan.

Inwijding in de Reiki therapie

De Reikitherapeut wordt ook wel “zender” genoemd en zijn patiënt de “ontvanger”. De zender – de Reikimeester - heeft zijn gave van nature. Volgens de Reikileer heeft iedereen deze gave, maar niet iedereen staat ervoor open. Een bekende slogan onder Reikitherapeuten is: “Reiki is er voor iedereen, maar niet iedereen is er voor Reiki”.

De Reiki inwijding vindt plaats door een Reikimeester en is voor degene die het ondergaat een diepe spirituele belevenis. Een Reikimeester is in staat met zijn of haar energie door handoplegging de energiehuishouding bij iemand anders te beïnvloeden.

De drie gradaties

Een Reikitherapeut gaat door drie stadia die samen de inwijding vormen.

Tijdens het eerste onderdeel van de Reiki-inwijding stelt de kandidaat zich open voor zijn eigen genezende gave, de Reiki. Je energiekanaal wordt vrijgemaakt van onzuiverheden en dan ben je in staat je energie over te gaan dragen aan anderen.

Nadat je geleerd hebt jezelf te genezen, ben je toe aan de tweede graad. Bij deze reiki cursus krijg je de vijf symbolen van Reiki overhandigd, met het mantra (de spreuk) die met elk symbool gepaard gaat. Na het met goed gevolg afleggen van deze Reiki inwijding ben je niet alleen in staat mensen lijfelijk te helpen, maar ook op afstand. De energie die je kunt overdragen is sterker, waardoor je ook zwaardere problemen kunt behandelen.

De derde en hoogste graad in de Reikileer is het Master stadium. In dit stadium kun je beschikken over de totale levenskracht. Je mag na deze inwijding jezelf Master of Meester in de Reiki noemen en ook anderen opleiden.

Hoe verloopt een Reiki behandeling?

De Reikitherapeut noemt zijn behandeling niet zo snel “therapie”. Het is voor de Reiki zender een natuurlijk proces. De behandeling bestaat uit twaalf tot vijftien basisposities voor de handen, meestal beginnend bij het hoofd.

De patiënt hoeft zich voor de behandeling niet uit te kleden en de Reikitherapeut raakt de patiënt ook niet altijd aan. Het energieveld voelt voor zowel de Reikizender als de ontvanger de ene keer warm tot gloeiend aan en de andere keer kil tot ijskoud. De duur van de Reikibehandeling varieert van 30 tot 90 minuten.

Als de Reikitherapeut op gevoel een bepaalde plek heeft gevonden waar de energie duidelijk voelbaar is, gaat hij daar een lichte druk uitoefenen. Dat duurt enkele minuten, waarin de patiënt een diepe ontspanning ervaart. Als de energiestroom wegebt, laat de Reikitherapeut de patiënt weer langzaam terugkeren uit de bijna-slaap toestand.

Voor wie is Reiki geschikt?

Zoals de Reikimeester zelf altijd zeggen is Reiki geschikt voor iedereen, maar is niet iedereen geschikt voor Reiki. Dat geldt zowel voor het geven als het ontvangen van Reiki energie. Als de persoon er niet voor openstaat en de energiebanen geblokkeerd blijven, zal Reiki geen zin hebben. Is dat wel het geval dan is Reiki geschikt voor iedereen, van jong tot oud.

Reikitherapeuten behandelen zelfs baby’s en huisdieren, die van nature geen emotionele blokkades opwerpen tegen de Reiki behandeling. Dat levert vaak zeer positieve resultaten op.

Welke klachten behandelt de Reikitherapeut?

Reikibehandelingen kunnen worden toegepast bij klachten van zowel psychische als lichamelijke aard. De bedoeling is dat de Reiki zender als doorgeefluik fungeert en de levenskracht die hij ervaart doorgeeft aan de ander. Zo kan die ander zichzelf genezen.

Reiki kan erg goed werken bij bijvoorbeeld:

- Overbelastheid van het lichaam: rug-, nek- en schouderklachten
- Overbelastheid van de geest: burn out, overspannenheid, depressie, somberheid
- Verslavingsproblemen
- Spijsverteringsproblemen (ook bij zuigelingen)
- Het herstellen na operaties of ingrijpende gebeurtenissen zoals een hartaanval
- Stervensbegeleiding
- Zwangerschapskwalen
- ADHD en andere aandachtsstoornissen

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.