Podotherapie

Wat is podotherapie en is het hetzelfde als podologie?
Verschil

In de volksmond bestaat er nogal wat verwarring over de begrippen “Podotherapeut” en “Podoloog”. Niet alleen is hun werkgebied in principe hetzelfde, in België is een podoloog gelijk aan een podotherapeut. Dat maakt de verwarring compleet: in Nederland zijn het namelijk twee afzonderlijke beroepen. We zullen eerst helder maken wat het verschil tussen een podotherapeut en een podoloog is (in Nederland).
Wettelijk erkend

Het beroep van podotherapeut is een wettelijk erkend paramedisch vak. Dat wil zeggen dat een podotherapeut werkt op verwijzing van een arts of specialist. Bovendien heeft een podotherapeut de vier-jarige HBO-opleiding Podotherapie met goed gevolg afgesloten.
Registerpodologen

Het beroep van podoloog is in Nederland niet wettelijk erkend. Dat zou betekenen dat iedereen een bordje met “Podoloog” op zijn deur mag hangen. Vandaar dat er een landelijke belangenvereniging is opgericht (de Stichting LOOP) die tot doel heeft de kwaliteit van de podologiepraktijk te waarborgen. Bij deze vereniging kunnen alleen podologen die aan een uitgebreid eisenpakket voldoen, zich inschrijven. Zij mogen zich Registerpodoloog noemen. Een Registerpodoloog heeft dus als het ware het kwaliteitsstempel waarmee hij/ zij zich onderscheidt van de “gewone” podoloog.
In deze tekst zullen we alleen nog spreken van podotherapeut en podotherapie, hetgeen dus voor Belgische lezers gelijk is aan “podoloog” en “podologie”.
Wat doet een podotherapeut?
Een podotherapeut behandelt mensen met (pijn)klachten doordat hun voeten niet optimaal functioneren. Het kan zijn dat deze patiënten pijn hebben door een afwijkende voetstand en/of een afwijkende manier van lopen hebben ontwikkeld. De oorzaken van die voetaandoeningen zijn divers. De podotherapeut is degene die de voetproblemen herkent, een diagnose stelt en vervolgens een behandelplan opstelt.


Wat zijn de meest voorkomende klachten of aandoeningen waarvoor mensen gebruik maken van podotherapie?
Een podotherapeut behandelt patiënten die voetaandoeningen hebben door:

  • sportblessures,
  • standafwijkingen,
  • vergroeiingen,
  • vermoeidheidsklachten of overbelasting,
  • aangeboren aandoeningen (bij kinderen en volwassenen),
  • reuma,
  • diabetes
  • Nagel- en huidaandoeningen

In de podotherapiepraktijk komen ook mensen die problemen elders in hun lichaam hebben met als gevolg slecht functionerende voeten. Bovendien kunnen in een podotherapiepraktijk mensen worden behandeld met huid- en nagelaandoeningen die zo ernstig zijn dat ze niet onder de bevoegdheid van een pedicure vallen.


Wat voor opleiding heeft een podotherapeut gehad?
HBO-opleiding podotherapie

Een podotherapeut heeft een vier-jarige HBO-opleiding achter de rug die op twee Hogescholen in Nederland aangeboden wordt: Fontys Hogeschool Eindhoven (deze biedt ook een deeltijdstudie podotherapie aan) en Saxion Hogeschool in Enschede. De opleiding is toegankelijk voor iedereen met een HAVO of VWO- diploma of een afgeronde MBO-opleiding niveau 4.
Theorie en praktijk

Een student podotherapie volgt niet alleen theoretische vakken over het menselijk lichaam, maar krijgt ook een aantal praktijkvakken die te maken hebben met het maken van hulpmiddelen. De podotherapie opleiding omvat bovendien in totaal 4 stageperiodes.


Welke specialisaties zijn er binnen de podotherapie?
Post HBO-opleiding

Na afronding van de podotherapie-opleiding kan een podotherapeut zich specialiseren middels een twee-jarige Post HBO-opleiding in twee richtingen:
Diabetespodotherapeut
Deze is gespecialiseerd in de behandeling van de diabetische voet (dit is een voetaandoening die alleen suikerpatiënten hebben en gekenmerkt wordt door ernstige bloedvatontstekingen en zelfs afstervend weefsel)

Sportpodotherapeut
Deze is gespecialiseerd in het behandelen (en voorkomen!) van voet- en loopproblemen bij sporters op alle niveaus. De sportpodotherapeut heeft een belangrijke taak in de preventie van sportblessures.


Zijn er keurmerken waaraan een gekwalificeerd podotherapeut te herkennen is?
Kwaliteitsregister Paramedici

Een podotherapeut kan zich laten registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Deze inschrijving is niet verplicht. Dit Kwaliteitsregister is bedoeld voor een groot aantal paramedische beroepen, waaronder de podotherapeut.
NVvP

Om lid te kunnen worden van de beroepsvereniging – de Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten (NVvP) – is registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici een voorwaarde. Zowel de beroepsvereniging als het Kwaliteitsregister Paramedici houdt in de gaten of de geregistreerde podotherapeut voldoet aan:

- de gestelde opleidingseisen (ook bij- en nascholingen)

- registratie in het BIG-register: dit is het register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Podotherapeuten zijn wettelijk verplicht zich in dit register op te laten nemen.

- naleving van de beroepscode en hygiène-richtlijnen die gelden voor iedere podotherapeut en iedere podotherapiepraktijk.


Welke behandelingen kan een podotherapeut toepassen?
Behandelplan
Podotherapie kent een groot aantal verschillende behandelmethoden, afhankelijk van de te behandelen aandoening. De podotherapeut houdt eerst een uitgebreide screening met de patiënt, waarna er een diagnose wordt gesteld. Als de diagnose vaststaat, stelt de podotherapeut een plan van aanpak op waarin hij of zij beschrijft wat de klachten zijn, welke behandeling voor die klachten het meest aangewezen is. Het behandelplan bevat informatie over de chronologische volgorde van de behandeling. Deze wordt ook teruggekoppeld naar de verwijzend arts.
Behandelmethoden
1. Preventie: voorlichting en advies kan heel veel klachten voorkomen.

2. Diabetesscreening: voorlichting te voorkoming van wondjes en risico-analyse bij de patiënt.

3. Wondbehandeling: bijv. bij mensen met diabetes of reuma.

4. Nagelbeugel en nagelprothese: bij ingegroeide en/of kromme nagels.

5. Instrumentele behandeling: bij aandoeningen die de (medisch) pedicure niet kan of mag behandelen.

6. Taping en vilttherapieën: drukontlastende behandeling (tijdelijk) en ondersteuning van andere therapieën.

7. Reumascreening en behandeling: (preventieve) behandeling van aanwezige drukplekken en behandeling van reeds aanwezige wondjes.

8. Shockwave therapie: bij aandoeningen in de hiel (bijvoorbeeld hielspoor).

9. Schoenadvies.

10. Schoenmodificaties: (kleine) aanpassing aan het schoeisel.

11. Mobiliseren van de voet: de voet beweeglijker en flexibeler maken.

12. Manuele therapie: om vastzittende gewrichten (enkel, knie) losser te maken.

13. Teenorthese: ter voorkoming en/of vermindering van drukplekken tussen de tenen en ter correctie van de stand van de tenen.

14. Podotherapeutische zolen: ter verbetering van de stand van de voet en ter vermindering van druk onder de voet.


Wat zijn de tarieven? 
Vrije tarieven podotherapiebehandelingen

Iedere podotherapeut en iedere podotherapiepraktijk is vrij in het bepalen van de eigen tarieven.
Diversiteit podotherapietbehandelingen

De tarieven die in de podotherapiepraktijken berekend worden zijn uiteenlopend. Dat heeft te maken met de grote verscheidenheid aan podotherapiebehandelingen en de duur daarvan.
Bovendien zijn de tarieven afhankelijk van de gebruikte materialen en van de hulpmiddelen die de podotherapeut inzet bij de behandeling.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.