Paranormale therapie

Waar komen paranormale therapie vandaan?

Paranormale genezers zijn er al zo lang er mensen op de aarde rondlopen. In alle culturen over de hele wereld en door alle tijden heen, zijn er sporen te vinden van mensen die zichzelf als paranormaal begaafd zagen of door anderen zo werden gezien.

De paranormale theorieën die in onze moderne wereld gangbaar zijn, zijn gebaseerd op de ideeën van Paracelcus (1493-1541). Hij was ervan overtuigd dat ziekte en gezondheid verband hield met een oerkracht die in elk mens aanwezig is.

In de 18e eeuw werden deze ideeën verder uitgewerkt door de Oostenrijker Franz Mesmer (1734-1815). Zijn leer wordt “Mesmerisme” genoemd. Het Mesmerisme vormt het uitgangspunt voor de paranormale geneeskunde zoals wij die momenteel kennen in de Westerse wereld.

Wat wordt er onder paranormale therapie verstaan?

Mesmerisme verklaard
“Para” betekent “naast”. Paranormaal betekent letterlijk “naast het normale”.
Mesmer ging uit van de levenskracht die alles en iedereen met elkaar verbindt. Die oerkracht is dynamisch en niet met het blote oog waarneembaar. Hij noemde deze paranormale kracht het “fluïdium”. Is er een storing in dit fluïdium, dan kan het menselijk lichaam daarop reageren met ziekte, zowel lichamelijk als geestelijk.

Mesmer geloofde dat de ziekte alleen genezen kon worden door het terugbrengen van het evenwicht in de levenskracht door iemand die de gave had dat vanuit zijn eigen levenskracht te doen. De mens was volgens Mesmer bij uitstek geschikt om als overbrenger van de oerkracht te fungeren en zo de zieke te genezen.

Paranormale therapie in de 21ste eeuw

Paranormaliteit heeft ook in onze moderne wereld nog steeds een vaste plek. Paranormaal begaafde mensen, magnetiseurs of andere paranormale therapeuten, geloven dat zij meer dan anderen in staat zijn levensenergie over te brengen op anderen.

In principe bezit iedereen paranormale gaven, maar ze zijn niet bij iedereen even goed ontwikkeld. Je kunt het vergelijken met voetballen: iedereen kan het, maar niet iedereen kan het even goed als Johan Cruyff.

Welke vormen van paranormale geneeskunde zijn er?

Paranormale therapeuten kunnen zich bedienen van een groot aantal verschillende manieren om een diagnose te stellen. Deze paranormale methodes zijn vaak gebaseerd op één van de 5 zintuigen. Deze zintuigen worden gebruikt om het zogenaamde 6de zintuig (de intuïtie) te activeren.

Paranormale begaafdheid kan zich in één van de volgende verschijningsvormen voordoen:

- Helderziendheid
- Helderhorendheid
- Heldervoelendheid
- Helderwetendheid
- Helderruikendheid

Naast deze paranormale gaven, gebruiken paranormale therapeuten ook andere methodes om mensen te helpen. Er wordt door sommige therapeuten bijvoorbeeld gebruik gemaakt van pendels, wichelroedes of andere voorwerpen die “gelezen” worden door de therapeut.

Bovendien zijn er paranormale therapeuten die mensen in trance brengen of die een diagnose stellen aan de hand van auralezing.

Hoe verloopt een paranormale behandeling?

De behandeling die een paranormale therapeut toepast, hangt nauw samen met zijn of haar paranormale gave. Een paranormale behandelingssessie vindt meestal plaats in de praktijkruimte van de therapeut en de duur kan variëren van een kwartier tot een uur.

Paranormale therapieën: magnetiseren en therapeutic touch

Paranormale geneeswijzen komen in in diverse verschijningsvormen voor. De meest bekende zijn:

- Magnetiseren
- Therapeutic touch (therapeutische aanraking)
- Reiki
- Aurahealing
- Chakratherapie

De laatste drie worden apart behandeld op andere pagina's. We beperken ons hier daarom tot magnetiseren en therapeutic touch behandelingen.

Meestal probeert de paranormale therapeut de cliënt door middel van handoplegging te behandelen, maar een behandeling op afstand behoort ook tot de mogelijkheden.

Magnetiseren

Een magnetiseur gebruikt zijn handen om bij de cliënt de diagnose te stellen en ook om de klachten te behandelen. De therapeut probeert middels handoplegging of het zogenaamde “strijken” energie over te brengen.

De paranormale magnetiseur legt meestal zijn handen op de plek waar de kwaal zich bevindt. Maar het kan ook zo zijn dat de therapeut ervoor kiest om de handen op het voorhoofd van de patiënt te leggen. Magnetiseurs laten niet alleen hun handen de paranormale krachten overbrengen, zijn gebruiken daarvoor ook hun ogen.

Na een behandeling is de patiënt soms emotioneel, maar het kan ook voorkomen dat mensen helemaal niets zeggen te merken. Anderen voelen (extreme) kou of warmte of tintelingen. Een magnetiseursbehandeling is voor de patiënt meestal ontspannend en voor de therapeut juist erg inspannend.

Therapeutic touch

Therapeutic touch (therapeutische aanraking) komt uit Amerika en is ontwikkeld door Dolores Krieger. Ze was als verpleegster niet tevreden met de behandeling die haar patiënten kregen in het ziekenhuis waar ze werkte. Daarom ontwikkelde ze haar eigen systeem van paranormale behandeling ter ondersteuning van een reguliere behandeling.

De therapeute ging ervan uit dat iedereen paranormale (lees: genezende) krachten bezit. Iedereen kan als paranormaal genezer optreden als de motivatie maar positief is en de ontvanger er zich ontvankelijk voor opstelt.

Voor wie is paranormale therapie geschikt?

De aandoeningen die met een paranormale therapie behandeld kunnen worden beperken zich niet tot lichamelijke of geestelijke klachten. Iedereen die zich veilig voelt bij een bepaalde paranormaal therapeutische behandeling, kan daar baat bij hebben.

Een paranormaal therapeut is wel verplicht om mensen met (ernstige) medische klachten naar een arts te verwijzen. Paranormale therapie is namelijk geen vervanging voor een medische behandeling, maar een aanvulling op de reguliere geneeskunde.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.