Osteopathie

De oorsprong van de osteopathie

De Amerikaanse arts Andrew T. Still (1828-1917) verloor drie kinderen aan hersenvliesontsteking. Uit frustratie en onmacht over wat de medische wereld op dat moment kon doen voor zijn kinderen, begon hij met het ontwikkelen van een eigen vorm van manuele therapie. Hij noemde deze therapie “osteopathie”, dat vrij vertaald uit het Grieks zoveel betekent als “lijden in de botten”.

Still zag het menselijk lichaam niet als een verzameling losse onderdelen, maar als één geheel van samenhangende delen. Hij beschouwde het verlies van beweeglijkheid van alle lichamelijke weefsels als nadelig voor de lichamelijke conditie. De osteopatische benadering die hij ontwikkelde bestaat uit een aantal vaardigheden waarmee dat verlies aan beweeglijkheid opgespoord en vervolgens behandeld kan worden.

In 1892 start hij zijn eigen school voor osteopathie en in de jaren daarna werd het beroep van osteopaat in Amerika en Engeland officieel erkend door de reguliere medische wetenschap als zijnde een medisch beroep.

In 1985 vestigt de eerste osteopaat zich in Nederland, maar hier is het tot op heden nog geen wettelijk erkende titel. Osteopathische therapie is echter wel breed geaccepteerd door zowel publiek als reguliere zorgverleners.

Wat houdt osteopathie in?

De osteopathie beziet het menselijk lichaam als een geheel van delen die elkaar in hun functie en hun bewegingen voortdurend beïnvloeden. Een osteopaat klinkt de zin: “Als ik hier druk, doet het daar pijn”, dan ook niet vreemd in de oren.

De osteopaat kijkt naar de pijnplek en zoekt vervolgens naar de oorzaak, die heel ergens anders kan liggen dan waar de klacht zich voordoet. Osteopaten hebben vaardigheden en technieken om met hun handen ervoor te zorgen dat pijnlijke en vastzittende lichaamsdelen weer beweeglijk worden.

Osteopathie gaat uit van een aantal basisbeginselen:

- De bloedvaten zijn van groot belang voor alle lichaamsfuncties. Een goede bloeddoorstroming is de basis van een goed functionerend orgaan- en weefselstelsel

- Structuur en functie van organen, weefsels, botten en spieren zijn wezenlijk voor een gezond functionerend lichaam.

- Ieder lichaam heeft een zelfherstellend en zelfgenezend vermogen. Osteopathie is gericht op het ondersteunen van dit vermogen.

- Het menselijk lichaam kan alleen als eenheid goed functioneren. Osteopathie is gericht op het hele lichaam, want als één radertje in de machine stagneert, heeft dat gevolgen voor de hele machine.

Welke behandelingen biedt osteopathie?

Een osteopathische behandeling is meestal pas aan de orde bij klachten die hardnekkig blijven voortduren. Als patiënten allerlei andere methoden al geprobeerd hebben, blijkt dan dat de osteopaat de verlichting biedt waarnaar men gezocht heeft. Te denken valt daarbij aan rug- en schouderpijn, nekklachten (wiplash), bekkenklachten, hoofdpijnen, maagklachten en darmproblemen.

Hoe verloopt een osteopathische behandeling?

Diagnose
In een eerste consult zal de osteopaat tijdens een uitgebreid gesprek en een eerste lichamelijk onderzoek proberen te achterhalen wat de oorsprong van de (pijn)klachten is. Hierbij betrekt de osteopaat niet alleen de huidige lichamelijke toestand, maar ook de (medische) achtergrond en eventueel omgevingsfactoren die van belang zouden kunnen zijn.

Osteopatische technieken
De osteopaat heeft een heel arsenaal aan manuele technieken tot zijn of haar beschikking waarmee de beweeglijkheid van weefels en spieren gestimuleerd kan worden. De osteopaat gebruikt zijn twee handen als werktuigen. Er komen aan een osteopatische behandeling geen apparaten, instrumenten of medicijnen te pas.

De osteopathische technieken zijn drieledig:
1. directe druk ( “thrust” genoemd) gericht op de plek die zijn beweeglijkheid verloren heeft.
2. indirecte, zachte druk op de spieren en pezen rondom het gewricht of het uitrekken van deze spieren en pezen.
3. het bewerken van het gebied rondom het gewricht of de spier een reeks van herhaalde bewegingen laten uitvoeren.

De behandeling is altijd gericht op het vermogen van het lichaam om zichzelf beter te maken. Vandaar dat er meestal enkele weken tussen twee behandelingen verstrijken. Het lichaam moet de tijd krijgen om zelf “terug te veren”.

Patiënten ervaren een osteopatische behandeling over het algemeen als stevig, maar prettig. Als de behandeling werkt, is dat al na een drietal osteopatische behandelingen merkbaar.

Voor wie is osteopathie geschikt?

De osteopaat behandelt iedereen binnen de mogelijkheden die zijn of haar lichaam heeft. Osteopathie is daardoor geschikt voor ieder mens in elke levensfase, van baby’s tot mensen in de laatste dagen van hun leven.

Welke opleiding heeft de osteopaat doorlopen?

Osteopaten volgen een 5-jarige full-time opleiding of een 7-jarige parttime opleiding voordat ze de titel osteopaat mogen voeren.

In Nederland zijn twee particuliere opleidingsinstituten: de International Academy of Osteopathy (IAO) in Haarlem en het College voor Osteopathische Geneeskunde Sutherland in Amsterdam. Beide opleidingen stellen als toelatingsvoorwaarde een afgeronde opleiding in de fysiotherapie of artsenopleiding. Iemand met een andere achtergrond in de gezondheidszorg moet eerst toelatingsexamen doen.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.