Organotherapie

De oorsprong van organotherapie

Organotherapie vindt haar oorsprong in de homeopathische theorieën van Samuel Hahnemann (1755-1843), de Duitse natuurkundige en grondlegger van de klassieke homeopathie. Organotherapie is een deelgebied van de homeopathie en wordt vaak in combinatie met andere therapieën, zoals fytotherapie en acupunctuur, gebruikt. Het gebruik van orgaanmateriaal afkomstig van dieren, bestond echter al lang voordat Hahnemann er zijn eigen methode voor ontwikkelde. In oude beschavingen en vele culturen werd (en wordt) gebruik gemaakt van geneesmiddelen die zijn verkregen uit dierlijke organen en dierlijke weefsels. Helaas worden tot op de dag van vandaag hiervoor ook organen en weefsels van beschermde diersoorten gebruikt. In onze westerse benadering van de organotherapie worden echter vrijwel uitsluitend producten gebruikt die vervaardigd zijn uit materiaal afkomstig van varkens. Sinds de BSE-uitbraak in de jaren negentig van de vorige eeuw, worden in de organotherapie geen organen en weefsels van runderen en schapen meer gebruikt.

Wat houdt organotherapie in?

Het principe van organotherapie is eenvoudig: gebruik een gezond orgaan om een ziek orgaan te genezen. De preparaten die in de organotherapie worden toegediend, worden gewonnen uit organen en weefsels van dieren. Menselijke producten worden uit ethische overwegingen niet verwerkt in de organotherapie middelen.
De geneesmiddelen die de organotherapie gebruikt, worden vervaardigd uit gezonde cellen van levende organismen. Zo wordt er bijvoorbeeld bij bloedarmoede materiaal gebruikt dat uit de lever van varkens wordt gewonnen.
De extracten bestaan uit dierlijk materiaal dat sterk verdund wordt volgens de Hahnemann methode. Dat betekent dat een gedeelte van het orgaanmateriaal of het weefsel wordt fijn gemalen en vervolgens gemixt met water, alcohol en glycerine. Dit mengsel wordt gefilterd, net zoals dat bij homeopathische geneesmiddelen wordt gedaan en daarna verdund volgens een bepaalde formule.

Hoe verloopt een organotherapie behandeling?

De therapeut die organotherapie toepast, gaat eerst een uitgebreid intakegesprek voeren met de patiënt, waarbij niet alleen de klacht maar ook andere factoren aan de orde komen. Zo zal er gevraagd worden naar medische geschiedenis, familieomstandigheden, leefgewoonten en eventuele erfelijke aandoeningen.
Vervolgens zal de organotherapeut een lichamelijk onderzoek uitvoeren, wellicht aangevuld met een scan of echo van de plek waar de klacht zich voordoet. Mogelijk zal er een bloedonderzoek nodig zijn en/of andere lichamelijke onderzoeken.
Als de organotherapie begint, zal de therapeut de organotherapie geneesmiddelen in drie stappen voorschrijven:

1. Een extract in een lage verdunning, bedoeld om het orgaan te activeren.
2. Een extract in een gemiddelde verdunning om de orgaanfunctie onder controle te krijgen.
3. Een extract in hoge verdunning om de functie van het orgaan te minderen.

Het hangt van de aandoening af, hoe vaak en in welke hoeveelheid de organotherapie druppels genomen moeten worden. Gewoonlijk gaat het om een paar druppels, drie keer per week.

Voor wie is organotherapie geschikt?

Organotherapie werkt met gezond materiaal van gezonde organen. De verdunningen die gebruikt worden bij organotherapie zijn van een zeer lage dichtheid, waardoor allergische reacties of overgevoeligheid niet zal voorkomen. In principe is organotherapie bij uitstek geschikt voor de behandeling van de volgende klachten:

• Keelklachten
• Neus- en bijholte ontstekingen
• Vaginale- en urineweginfecties
• Astmatische klachten en bronchitis
• Menstruatieklachten
• Slaapproblemen
• Ijzertekort en vitaminegebrek
• Darmstoornissen

Organotherapie is zelden een op zichzelf staand behandeling. De meeste therapeuten passen organotherapie toe als aanvulling op andere alternatieve geneeswijzen of als ondersteuning van de behandeling door een reguliere arts of specialist.

In he geval van orgaankanker, bijvoorbeeld longkanker of leverkanker, wordt organotherapie nooit direct op dat orgaan toegepast.

Is organotherapie geschikt voor kinderen?

Kinderen kunnen in beginsel ook met preparaten worden behandeld die uit de organotherapie afkomstig zijn. De behandeling is in dat geval echter minder langdurig en de extracten zijn in verhouding nog meer verdund dan bij volwassenen.

Welke opleiding heeft een organotherapeut gevolgd?

Organotherapie kent geen op zichzelf staande, erkende opleiding. Een geaccrediteerde opleiding tot organotherapeut bestaat dus niet. De behandelaar heeft over het algemeen een andere (para-)medische achtergrond. Zo zijn er reguliere artsen die organotherapie toepassen, maar ook homeopaten, natuurgenezers, acupuncturisten en bloesemtherapeuten. Zij hebben zich de organotherapie eigen gemaakt door het volgen van cursussen en workshops, bijvoorbeeld in Amerika of Duitsland, waar organotherapie vaker wordt toegepast dan in Nederland.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.