Organisatieopstellingen

Een organisatieopstelling is een onderzoeksmethode die gebaseerd is op het systeemdenken en vindt zijn oorsprong in het werk van de Duitser Bert Hellinger. Oorspronkelijk als opstelling ontworpen om familiesystemen te onderzoeken, wordt het inmiddels ook toegepast op organisatiesystemen, waar het de naam Organisatieopstelling draagt. Het wordt voornamelijk gebruikt om hardnekkige organisatievraagstukken te onderzoeken.

In het systeemdenken kijkt men naar een organisatie alsof het een ‘sociaal’ systeem is. Zo’n systeem bestaat uit een geordend geheel van onderling afhankelijke en elkaar continu beïnvloedende elementen. Elk systeem is gericht op een bepaald evenwicht. Wanneer er zich verstoringen in dit evenwicht voordoen komt het hele systeem in beweging. Deze (onzichtbare) beweging wordt de systeemdynamiek genoemd. Deze dynamieken kunnen zorgen voor verstrikkingen en knelpunten in het systeem waardoor het niet meer optimaal functioneert. De organisatieopstelling legt deze onzichtbare verstoringen bloot en geeft een beeld van mogelijke oplossingen.

Hoe gaat een opstelling in het werk?
Een organisatieopstelling is een ruimtelijke weergave van een organisatie, waarin medewerkers, afdelingen, klanten, producten of doelen (vertegenwoordigd door ‘representanten’) in de ruimte worden opgesteld in relatie tot elkaar. Deze weergave (het opstellen zelf) gebeurt door de vraaginbrenger; onder begeleiding van een begeleider. De begeleider gaat met de opgestelde stand-ins aan de slag om een diagnose te stellen en een oplossingsrichting te vinden. Dit gebeurt in een aantal stappen.

Stap 1, Opstellen
Op aanwijzingen van de begeleider gaat de vraaginbrenger een ruimtelijke weergave van het onderhavige systeem maken door stand-ins een plek te geven in de ruimte. De vraaginbrenger kiest ook een stand-in voor zichzelf en blijft na het opstellen van de elementen aan de zijkant zitten om gedissocieerd te kunnen bezien wat er gebeurt.

Stap 2, Onderzoek
Er staat zo een tableau-vivant dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien, doordat de begeleider de opgestelde mensen ondervraagt over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie. De patronen die leiden tot stagnaties en inefficiëntie in het systeem komen aldus aan het licht. Hierdoor worden oplossingsrichtingen zichtbaar die eerder verscholen bleven.

Stap 3, Herordening
De begeleider brengt herordening aan in het opgestelde systeem waarmee oplossingsrichtingen gecheckt kunnen worden en/of het systeem gezuiverd wordt.

Stap 4, Inzetten vraaginbrenger
Soms wordt de vraaginbrenger op de eigen plek ingebracht in de opstelling om het her-ordende systeem aan den lijve te ervaren.
De effecten van de sessie zijn direct merkbaar omdat vanuit het systeemdenken de verandering bij één element (de bewustwording bij de vraaginbrenger) voldoende is om het hele systeem in beweging te zetten.

De methode wordt ook toegepast op familiesystemen, bijvoorbeeld om te onderzoeken waar gevoelens van disbalans vandaan komen of om te achterhalen wat de oorzaak is van terugkerende conflicten; gevoelens van minderwaardigheid; gevoelens van niet tot je recht te komen enzovoorts. Er is dan niet sprake van een organisatieopstelling, maar van een familieopstelling

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.