Oligotherapie

De oorsprong van oligotherapie

Oligotherapie is de therapie van de sporenelementen. “Oligo” betekent “klein” en dat heeft betrekking op de hoeveelheid van de mineralen en metalen die nodig zijn om het lichaam terug in balans te brengen. Anders dan voedingsstoffen zoals koolhydraten en eiwitten zijn mineralen en metalen niet nodig om het lichaam van brandstof en bouwstoffen te voorzien. Maar de sporenelementen zijn wel noodzakelijk om de stofwisseling optimaal te laten functioneren. In de tweede helft van de 19e eeuw kwamen plantkundigen tot de ontdekking dat planten sneller groeien als er bepaalde mineralen en metalen aan de bodem worden toegevoegd. Begin 20ste eeuw ontdekte de Franse scheikundige Bertrand (1867-1962) dat er sporen van de mineralen en metalen in het lichaam voorkomen en een sturende rol spelen in de stofwisseling. Bertrand introduceerde het begrip “oligo-element”. Zo’n twintig jaar later begon de – eveneens Franse – arts Ménétrier mensen met darm- en maagproblemen te behandelen met sporen van mineralen en metalen. De oligotherapie was daarmee een feit.

Wat houdt oligotherapie in?

Oligotherapie maakt in veel gevallen deel uit van een dieet of voedingsadvies. De oligotherapie is gericht op het stabiliseren van de stofwisselingsfunctie door het in zeer kleine hoeveelheden toedienen van mineralen en metalen als aluminium, zilver en andere stoffen.

Het lichaam heeft sporen van deze stoffen nodig om goed te kunnen functioneren. Oligotherapie gaat ervan uit dat ieder individu in principe aanleg heeft voor bepaalde aandoeningen. De grondlegger van de oligotherapie, Ménétrier, onderzocht de invloed van sporenelementen op ziektes. Zijn behandelingsmethode – oligotherapie genoemd – is gebaseerd op het achterhalen van dieperliggende oorzaken en niet op symptoombestrijding. Ménétrier ontdekte de relatie tussen stofwisselingsproblemen en bepaalde ziektes. Oligotherapie geeft ieder lichaam precies dat wat er van nature te weinig aanwezig is en herstelt zo het evenwicht in de stofwisseling.

De 5 diathesen

Oligotherapie deelt mensen in naar hun natuurlijke aanleg – diathese - voor het ontwikkelen van bepaalde aandoeningen. Die aanleg is in principe aanwezig bij de geboorte, maar verandert naarmate de persoon ouder wordt. Oligotherapie betrekt bovendien externe factoren zoals leefomgeving, medicijngebruik en eetpatroon bij het vaststellen van de aanleg.

De 5 diathesen die de oligotherapie onderscheidt zijn:

1. Allergische of artritische aanleg of hyperactiviteitssyndroom
2. Hypostenische diathese of hypo-reactief syndroom
3. Dystonische diathese of dystonisch syndroom
4. Anergische diathese of anergisch syndroom
5. Syndroom van verminderd aanpassingsvermogen

Iedere aanleg heeft andere aandoeningen tot gevolg en voor iedere diathese schrijft de oligotherapie andere sporenelementen voor.

Hoe verloopt een oligotherapie behandeling?

De therapeut die oligotherapie toepast, gaat niet over een nacht ijs. Het eerste consult verloopt meestal volgens een geijkt patroon. De therapeut zal uitgebreid ingaan op de medicinale geschiedenis, leefomstandigheden, eetgewoontes, beroep en andere factoren. Op basis van dat gesprek wordt er een diagnose gesteld. Dat wil zeggen dat – zoals bij oligotherapie gebruikelijk – er een aanleg wordt bepaald. Oligotherapie baseert zich echter niet op het eerste gesprek alleen. Er volgt meestal ook nog een lichamelijk onderzoek. Daarna bepaalt de oligotherapeut welk sporenelement het hoofdbestanddeel van de stof zal zijn die voorgeschreven wordt. De oligotherapie behandelt patiënten meestal met doseringen die bestaan uit een mix van een of meerdere sporenelementen, gecombineerd met een of meerdere aanvullende elementen. Zo wordt er bijvoorbeeld voor vaatproblemen en vochtophopingen een mengsel van mangaan en kobalt gebruikt. Sommige preparaten moeten dagelijks ingenomen worden, terwijl andere slechts een of twee keer per week hoeven te worden gebruikt om effectief te zijn.

Voor wie is oligotherapie geschikt?

Oligotherapie is in beginsel geschikt voor iedereen. Soms kunnen bepaalde sporenelementen vooral aan het begin van de behandeling overgevoeligheidsreacties oproepen. De oligotherapie gebruikt echter zulke minimale hoeveelheden van de sporenelementen dat het niet gevaarlijk kan zijn voor de persoon in kwestie.
De ziektes en kwalen waar oligotherapie werkzaam tegen is, zijn zeer divers. Oligotherapie kan mensen helpen die kampen met:

• Allergieën, astma, eczeem.
• Verstoorde schildklierwerking.
• Vermoeidheid.
• Reumatische klachten, jicht, artritis, ontstekingen en botontkalking.
• Verzwakt immuunsysteem door medische behandelingen.
• Diabetes en overgewicht.
• Slaapproblemen en gevoelens van onrust en angst.

Deze lijst is verre van compleet. Oligotherapie beschouwt het lichaam als een functioneel geheel. Vandaar dat oligotherapie nooit één symptoom bestrijdt, maar verder ingaat op de achterliggende oorzaken

Oligotherapie wordt zelden als exclusieve behandeling bij een aandoening toegepast. Meestal is oligotherapie onderdeel van een groter behandelingsplan of dieetadvies.

Is oligotherapie geschikt voor kinderen?

Ook kinderen en pubers worden behandeld middels oligotherapie. Met name bij hyperactiviteit en slaapproblemen wordt oligotherapie succesvol toegepast. De preparaten worden uiteraard in nog verder verdunde dosering gebruikt, aangepast aan de omvang van het kinderlichaam.

Welke opleiding heeft een oligotherapeut gevolgd?

Oligotherapie is geen officieel erkende behandeling binnen de reguliere geneeskunde. Er bestaat geen op zichzelf staande, erkende opleiding tot oligotherapeut. Oligotherapie wordt doorgaans toegepast door therapeuten die een ander hoofdberoep hebben, zoals voedingsconsulenten, diëtisten, natuurgenezers en homeopaten.
Oligotherapie is in het buitenland, met name in Amerika en Duitsland, veel meer geaccepteerd door reguliere artsen dan in Nederland. In die landen werken ook reguliere huisartsen met preparaten gebaseerd op oligotherapie.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.