Muziektherapie

De oorsprong van muziektherapie

Muziek speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de mens. In alle oude en nieuwe culturen is muziek een belangrijk verbindend en expressief element. Het gebruik van muziek als helend middel bij ziekte of bij psychische problemen, is al bekend bij de oude Grieken. Meer wetenschappelijk wordt muziektherapie beoefend in Europa sinds de Brit Richard Browne in kaart bracht welke effecten muziek heeft op het menselijk lichaam. De Argentijn Rolando Benenzon – die zowel componist als psychiater was – wordt over het algemeen beschouwd als de grondlegger van de hedendaagse muziektherapie. In Nederland wordt muziektherapie al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw beoefend. Eerst als onderdeel van wat destijds Kreatieve Therapie werd genoemd en later als zelfstandige therapievorm.

Wat houdt muziektherapie in?

Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie gehanteerd worden om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied.” Aldus de definitie zoals die officieel gehanteerd wordt in de wereld van de muziektherapie.
Zowel het luisteren naar – passief - als het maken van muziek – actief - worden binnen de muziektherapie gebruikt om de communicatie te vergemakkelijken en zo emoties beter te kunnen uiten. Muziek is de uitlaatklep die als katalysator dient en zuiverend werkt, zonder dat er gepraat hoeft te worden.
Muziektherapie is gericht op het teweegbrengen van een verandering bij de persoon in kwestie. Het gaat erom een probleem te verhelpen, te verlichten of een stoornis te verminderen. Dat kan betrekking hebben op diverse gebieden:
• Emotioneel
• Gedragsmatig
• Verstandelijk
• Sociaal
• Lichamelijk

Welke vormen van muziektherapie zijn er?

Muziektherapie kan passief worden aangeboden of actief. Uiteraard kan de muziektherapeut er ook voor kiezen om beide vormen van muziektherapie te combineren.
Voorbeelden van technieken waarmee binnen de muziektherapie gewerkt wordt:

Passief ondergaan van muziek die speciaal gekozen is om bepaalde emoties op te roepen en te uiten. De muziektherapeut kiest welbewust de muziekstukken uit om hun emotionele lading.
Stem- en ademhalingsoefeningen die tot doel hebben bepaalde spanningen te verminderen. Dat kan gaan om emotionele of psychische stress, maar ook om lichamelijke klachten door spierspanningen.
Zingen met als doel taalontwikkeling of taaloefeningen in het kader van geheugenproblemen. Dit wordt bijvoorbeeld toegepast bij mensen die een ongeluk of een beroerte gehad hebben.
Een instrument bespelen om de motorische ontwikkeling te stimuleren of weer op gang te krijgen.
Zelf liedjes schrijven of componeren om opgekropte emoties te leren uiten.
Een muziektherapeut heeft een heel arsenaal aan technieken en mogelijkheden in huis. Vaak is een muziektherapie speciaal gericht op een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld ouderen of psychiatrische patiënten. Maar ook mensen die een trauma hebben opgelopen door een ongeluk of een emotionele gebeurtenis, kunnen met muziektherapie geholpen worden.

Hoe verloopt een sessie bij een muziektherapeut?

Muziektherapeuten hebben vaak een specialisatie. Afhankelijk van de hulpvraag waarmee de persoon aanklopt, zal de therapeut eerst een diagnose stellen. Vervolgens stelt hij of zij een systematisch stappenplan op. Dat stappenplan geeft de richting aan waar de muziektherapie naartoe gaat. De manier waarop dat gebeurt, staat dus vooraf vast. Tussendoor zal de muziektherapeut dit plan evalueren met de patiënt of met de ouders van de patiënt, als het gaat om kinderen of jongeren.

Voor wie is muziektherapie geschikt?

Muziektherapie is – zonder uitzondering – voor iedereen geschikt. Het is een therapievorm die volkomen vrij van risico’s is en die toegankelijk is voor alle leeftijden, iedere conditie en alle levensomstandigheden. Muziektherapie wordt zelfs al aan ongeboren kinderen aangeboden door middel van zwangerschapsmuziektherapie.

Welke opleiding heeft de muziektherapeut doorlopen doorlopen?

Er bestaan door het ministerie van Onderwijs erkende bachelordiploma’s tot muziektherapeut. Echter: iedereen mag zich in Nederland muziektherapeut noemen, ook mensen die geen erkend diploma hebben.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.