Mesologie

Wat is Mesologie ?

Mesologie combineert kennis uit de alternatieve geneeswijzen bij het stellen van een diagnose en de de behandeling van vooral chronische aandoeningen. Voor acute klachten is in het algemeen de praktijk van de mesoloog niet ingericht. Mesologie is gericht op de individuele benadering van de patiënt en op de zelfgenezende kracht van het organisme.
De mens staat in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving. Hetcontact wordt gevormd door voedsel en lucht (spijsvertering en luchtwegen= entoderm) en ons zenuwstelsel (zintuigen, hersenen en huid= ectoderm). In reactie op dit contact reageert de mens in functie (fysiologisch) en disfunctie (pathologisch). De reactie vindt plaats in het bindweefsel (mesoderm). Deze reactie manifesteert zich als symptomen. De symptomen uiten zich op verschillende manieren met verschillende kenmerken, hieruit kan een ziektebeeld ontstaan.

De chronische klachten kunnen b.v. bestaan uit; (langdurige) moeheid, menstruatieproblemen, migraine, hoofdpijn, nek-, schouder- of rugklachten etc. Ook is het mogelijk om een preventieve check-up te laten verrichten, waardoor ernstige klachten mogelijk voorkomen kunnen worden.

Vijf aspecten
Het mesologisch concept gaat uit van vijf aspecten van het menselijk bestaan. De mens is meer dan lichaam en psyche en functioneert altijd als een geheel. In de praktijk richt de Mesologie haar aandacht op al deze aspecten zoals het:

  • Fysiek aspect: het lichamelijk functioneren in al zijn facetten
  • Emotioneel aspect: gevoelens zoals, vreugde, verdriet, angst, zorgen, teleurstelling, woede, etc.
  • Mentaal aspect: het karakter, de gedachten, de principes, de normen en waarden, het intellect en het ik bewustzijn.
  • Energetische aspect: de metafysica en metapsychica, de verschillende vormen van energie.
  • Existentieel aspect: het hoogste zelfbewustzijn en de eenheid van het zijn.

Methoden om klachten vast te stellen
Er bestaan verschillende (onderzoek) methoden om klachten vast te stellen.

Deze methoden bestaan o.a. uit:
Electro Fysiologische Diagnostiek (EFD), Traditionele Chinese geneeskunde, Ayur Veda, Reguliere geneeskunde, Psychologie en filosofie.

Vragenlijst vóór de eerste afspraak
Na het maken van een afspraak krijgt men een vragenlijst toegestuurd. Hierin staan vragen over de klacht(en), medische voorgeschiedenis, algemene symptomen, leefgewoontes, etc. Deze vragenlijst wordt besproken tijdens het consult.

Consult
Het consult kan o.a. bestaan uit;
lichamelijk onderzoek, pols- en tongdiagnose volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde,
en de Ayur Veda, EFD, de filosofie, diagnostiek en orgaanfuncties van de TCM en de filosofie
en diagnostiek van de Ayur Veda.

Aan de hand van het totaalbeeld dat uit het onderzoek naar voren komt, worden middelen uitgezocht en gecontroleerd met de EFD. De middelen kunnen bestaan uit;
Orthomoleculaire producten, zowel oosterse als westerse kruiden, homeopathische middelen en voedingsadviezen.

Samenwerking of verwijzing naar andere therapeuten
Zo nodig wordt er verwezen naar een reguliere arts, osteopaat, psychotherapeut etc. Dit alles wordt met u besproken. Na enige weken vindt er een controle plaats.

Geen verwijzing huisarts nodig
Voor het maken van afspraken is geen verwijzing van een huisarts noodzakelijk. Er wordt wel geadviseerd om de huisarts of een behandeld specialist op de hoogte te stellen.

Opleiding Mesoloog
De mesoloog heeft aan de Academie voor Mesologie een opleiding gevolgd (dit is een opleiding op HBO niveau). Mesologie is een beschermd beroep en de Mesoloog dient zich regelmatig bij te scholen.

De (gediplomeerde) Mesologen staan geregistreerd bij de Registratieraad voor Mesologen en zijn vrijwillig aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Voor Mesologie (NVVM). Deze vereniging regelt onder meer het tuchtrecht, de klachtenprocedure en de beroepsethiek.

Vergoedingen
Sommige ziektekostenverzekeringen vergoeden de consulten

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.