Mensendieck

 Wat is Oefentherapie Mensendieck. Wie is de grondlegger?
Mensendieck Oefentherapie
Bess Mensendieck vond dat er in de 19e eeuw te weinig aandacht was voor bewust bewegen en luisteren naar het eigen lijf. Rond 1900 ontwikkelde ze haar eigen therapie die lichaam en geest bewust betrok bij het leren bewegen. Deze Mensendieck Oefentherapie was revolutionair omdat men tot dan toe lichamelijke oefening voornamelijk zag als een reeks losse oefeningen.
Beweging als automatisme
Bewegingsoefeningen is dat wat we in het dagelijks leven de hele doen. Dat was de opvatting van Bess Mensendieck. Ze geloofde niet in geïsoleerde oefeningen en wilde mensen leren het lichaam als een geheel te zien in plaats van als een verzameling onderdelen.
Gedragsverandering
Mensendieck Oefentherapie helpt mensen beter te leren bewegen: lopen, tillen, bukken, fietsen en alle andere dagelijkse bezigheden.
De Oefentherapeut is daarbij gericht op het verkrijgen van een gedragsverandering bij de cliënt. Dat is het grootste verschil met alle andere bewegingsherapieën.
Cesar Oefentherapie
Een van de leerlingen van Bess Mensendieck was Marie Cesar. Zij is de grondlegster van de Cesar Oefentherapie, een afsplitsing van de Mensendieck Oefentherapie. Inmiddels is de scheiding tussen de twee al lang achterhaald.
De verschillen tussen de Cesar Oefentherapie en de Mensendieck Oefentherapie zijn dan ook erg klein. Cesar Oefentherapie is iets dynamischer, zo neemt de Oefentherapeut zelf deel aan de oefeningen. Bij Mensendieck Oefentherapie wordt volstaan met een mondelinge instructie.
Wet BIG
Met de komst van de Wet op de Beroepen voor Individuele Gezondheidszorg (BIG) in 1972, komt er wettelijke erkenning van de Mensendieck en de Cesar Oefentherapie. Vanaf dat moment wordt er in de praktijk geen onderscheid meer gemaakt tussen de twee vormen van Oefentherapie. Alhoewel de termen nog gebruikt worden, noemen de beoefenaars van het beroep zich alleen nog Oefentherapeut.
De HBO-opleiding leidt op tot Bachelor in Health, een algemene benaming voor zowel de Mensendieck Oefentherapie opleiding in Amsterdam als de Ceasr Oefentherapie opleiding in Utrecht.


Wat zijn de meest voorkomende klachten of aandoeningen waarvoor mensen gebruik maken van Mensendiecktherapie?
Drie hoofdgebieden
Oefentherapie Mensendieck en Cesar is grofweg op drie gebieden actief:

- arbeid en gezondheid: de Oefentherapeut geeft voorlichting op de werkplek, doet werkplekonderzoek en leert werknemers op de werkplek hoe ze bewuster en anders kunnen bewegen om klachten te verminderen of te voorkomen.

- preventie en gezondheid: de Oefentherapeut is bezig met het geven van voorlichting en advies omtrent gezond en beter bewegen. Dat kan zijn op scholen, in sport- en revalidatiecentra en voor (sport)clubs en verenigingen.

- ziekte en gezondheid: de Oefentherapeut behandelt mensen met (chronische) aandoeningen, die ervoor zorgen dat men belemmeringen ervaart in het dagelijkse functioneren.
Oefentherapie praktijk

In de Oefentherapiepraktijk komen veel verschillende klachten voor. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

- nek- en rugklachten
- motorische problemen (ook bij kinderen)
- spierspanning (ook veroorzaakt door stress en burn-out klachten)
- incontinentieklachten
- ademhalingsklachten door bijvoorbeeld astma of allergieën
- rug- en bekkenklachten door zwangerschap (zowel tijdens als na)
- heup-, voet- en knieklachten


Welke opleidingen en specialisaties zijn er binnen de Mensendieck en Cesar Therapie?
HBO-opleiding
Oefentherapie Mensendieck wordt gegeven aan de Hogeschool Amsterdam en Oefentherapie Cesar aan de Hogeschool van Utrecht. Deze verdeling is eigenlijk achterhaald, want beide zijn vierjarige HBO-opleidingen die opleiden tot het beroep van Oefentherapeut. De Engelse titel die de afgestudeerde mag voeren is Bachelor of Health.
Er is een beperkt aantal studieplaatsen, dus er wordt geloot om toelating. Iedereen met een HAVO- of VWO-diploma of een afgeronde MBO-niveau 4 opleiding, kan zich aanmelden. Een profiel met exacte vakken strekt tot aanbeveling, want de theoretische vakken vragen nogal wat wiskundige voorkennis.
Twee specialisaties

Mensendieck of Cesar oefentherapeuten kunnen zich na hun studie specialiseren door het volgen van een post-HBO-studie. Dat kan op twee gebieden:
- Kinder Oefentherapie: kinderen met een motorische achterstand worden door de Oefentherapeut door het doen van oefeningen geholpen om die achterstand in te lopen.
- Oefentherapie bij psychosomatische klachten: dit zijn bewegingsklachten die niet direct een lichamelijke oorzaak hebben, maar voortkomen uit spierspanningen en stress.
Drie specifieke doelgroepen

Naast deze twee officiële specialisaties, is er nog een aantal specifieke doelgroepen waar de Oefentherapiepraktijk zich op richt. Dat betreft mensen die specifieke klachten hebben door de bezigheid die ze - al of niet beroepsmatig – uitoefenen: dansers, musici en sporters.


Zijn er keurmerken waaraan een gekwalificeerd
Mensendieck of Cesar Oefentherapeut te herkennen is?

Vereniging voor Oefenthrapeuten Cesar en Mensendieck

De meeste Oefentherapeuten zijn lid van de beroepsvereniging VvOCM: Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Deze vereniging is ontstaan uit een samenvoeging van de afzonderlijke beroepsverenigingen voor Cesar Oefentherapeuten en Mensendieck Oefentherapeuten. De VvOCM behartigt de belangen van Oefentherapeuten en dient als vraagbaak voor cliënten, zorgverzekeraars en andere betrokkenen.
Kwaliteitsregister Paramedici

De meeste Oefentherapeuten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici, alhoewel inschrijving niet verplicht is. Het Kwaliteitsregister Paramedici is een register waarin beoefenaars van een groot aantal paramedische beroepen zich kunnen laten registreren. Registratie is verbonden aan een aantal voorwaarden waaraan de Oefentherapeut moet voldoen. Die voorwaarden zijn o.a. verplichte her- en bijscholing en inschrijving in het BIG-register (Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Als een cliënt in zee gaat met een Oefentherapeut die in het Kwaliteitsregister is opgenomen, geeft dat de garantie met een kwalitatief goede Oefentherapeut te maken te hebben.


Welke behandelmethoden kan een Mensendieck Oefentherapeut toepassen?
Doel van de Oefentherapie

Mensendieck en Cesar Oefentherapie is bedoeld om mensen te leren zich bewuster te worden van hun beweegpatroon. Zo wil de Oefentherapeut mensen helpen klachten te voorkomen en – als er al klachten zijn – deze te verminderen of zelfs weg te nemen. De kern van de Oefentherapiepraktijk is gedragsverandering. Beter bewegen als automatisme in het hele dagelijkse doen en laten.
Diagnose en behandeling

Na een verwijzing door een (huis)arts stelt de Oefentherapeut een diagnose. Afhankelijk van de aard van de klacht, wordt een behandelplan opgesteld waarbij de cliënt nauw betrokken is.
Oefentherapie in de praktijk

De Oefentherapeut doet samen met de cliënt spierversterkende, conditieverbeterende en ontspannende oefeningen.
In de filosofie van Mensendieck of Cesar is iedere cliënt een uniek geval, met unieke lichamelijke en geestelijke eigenschappen. De Oefentherapie die gestart wordt is bij iedere cliënt anders. Zo zijn bij een patiënt met astmatische klachten de oefeningen gericht op het beter leren ademhalen. Dat kan de Oefentherapeut doen door ademhalingstechnieken en ontspanningsoefeningen te doen.
Een cliënt met bekkeninstabiliteit – bijvoorbeeld na een zwangerschap – krijgt van de Oefentherapeut spierversterkende bekkenbodemoefeningen.
Het zijn maar twee voorbeelden uit een oneindig breed scala aan behandelvormen die een Oefentherapeut kan toepassen. Zelfredzaamheid en gedragsverandering staan bij de oefentherapiebehandeling centraal.


Hoeveel kost een behandeling? 
Tarieven Mensendieck - Oefentherapie Cesar

De tarieven voor Oefentherapie zijn vrij vast te stellen door de therapeut.
DTO – directe toegang oefentherapie

Sinds kort bestaat de mogelijkheid voor de cliënt om zonder verwijzing door een (huis)arts direct toegang te verkrijgen tot de Mensendieck en Cesar Oefentherapie (DTO). Een eerste consult bestaat in dat geval uit een uitgebreide screening, waarvoor de Oefentherapeut een aparte scholing gevolgd moet hebben.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.