Meditatie

De oorsprong van meditatie

Meditatie is al vele duizenden jaren een methode van mensen door alle religies en culturen heen, om tot bezinning te komen. Van monniken in Tibet tot yogi’s in India en de oorspronkelijke bewoners van Amerika; overal werd en wordt gemediteerd. Op afbeeldingen die vele duizenden jaren oud zijn, staan Egyptenaren, Babyloniërs en Indiërs die meditatietechnieken toepassen.

Meditatie is vaak onderdeel van een religie of levensovertuiging, maar dat hoeft het niet noodzakelijkerwijs te zijn. Welbeschouwd is het bidden dat christenen doen een vorm van meditatie, net als de Boeddhistische zenmeditatie. Beide hebben tot doel een staat van naar binnen gekeerd zijn te bereiken door opperste concentratie aandacht.

Wat houdt meditatie in?

Meditatie wordt door de beoefenaren niet als doel maar als middel gezien. Het is een middel om te komen tot totale ontspanning van de geest, om zo blokkades in jezelf op te heffen. Mediteren moet je leren, het gaat erom dat je door concentratie in contact treedt met jezelf en een hoger bewustzijnsniveau bereikt.

Dat wil niet zeggen dat meditatie een soort roes of droomtoestand is. Het tegendeel is waar: tijdens de meditatie ben je alerter en wakkerder dan normaal, want je wordt door niets afgeleid. Meditatie zorgt voor een heldere, scherpe geeest.

Welke vormen van meditatie zijn er?

Er zijn diverse vormen van meditatie, maar ze hebben allemaal met elkaar gemeen dat het gaat om het loslaten van de alledaagse drukte door te gaan focussen op het eigen gevoel. Het is de bedoeling dat tijdens de meditatie de zintuigen meer bewust worden waargenomen en dat het verstand in de meest letterlijke zin op nul wordt gezet.

Bij meditatie is niets verplicht. De onderstaande vormen waarin meditatie tot uitvoering wordt gebracht, zijn slechts enkele voorbeelden.

De meest toegepaste vormen van meditatie in onze westerse wereld zijn:

Transcedente meditatie
Transcedente meditatie (TM) is in de jaren zestig van de 20ste eeuw naar Europa en Amerika overgewaaid ten tijde van de flower power generatie. De bedenker van deze vorm van meditatie, de Maharishi Mahesh, kreeg onder beroemdheden zoals The Beatles veel volgelingen. Hij bouwde zijn hoofdzetel in Vlodrop waar talloze mensen in aanraking zijn gekomen met transcedente meditatie.

De beoefenaars van TM zijn ervan overtuigd dat de positieve energie die vrijkomt tijdens de meditatie tot ver in de omtrek voelbaar is, waardoor criminaliteit en andere negatieve zaken in de hele regio afnemen. TM is het meest bekend vanwege de claim dat mensen in de meest verlichte staat van bewustzijn zelfs kunnen vliegen, het zgn. “hoppen”.

Visualisatie meditatie
Beoefenaren van deze vorm van meditatie nemen een beeld voor ogen van bijvoorbeeld een van de natuurelementen, een bepaalde kleur of een object. Dat beeld vormt dan het focuspunt voor de meditatie.

Object of mantra meditatie
Net als bij visualisatie meditatie is het beeld van een object uitgangspunt voor de concentratie, maar dan in tastbare vorm. Er staat of hangt dus een foto, een beeld, een voorwerp waarop de beoefenaar zich concentreert. De concentratie kan verhoogd worden door tijdens de meditatie een woord, zin of gebed steeds opnieuw te herhalen: een mantra.

Meditatie in beweging
Mediteren hoeft niet persé zittend of liggend plaats te vinden. Veel mensen beoefenen vormen van meditatie die juist in beweging plaatsvinden. De activiteit wordt dan de focus die leidt tot opperste concentratie. Heel bekende vormen van actieve meditatie komen uit China: Tai Chi, Qi Gong en Chi Neng zijn meditatieve bewegingstechnieken die in China door bijna de hele bevolking (liefst in de buitenlucht) worden beoefend.

Ook in Nederland zijn deze actieve meditatievormen in opmars. De bedoeling is uiteindelijk dat de beoefenaar zich ook in het gewone dagelijkse leven concentreert op elke activiteit, zodat er meer rust en balans in geest en lichaam ontstaan.

Hoe verloopt een meditatiesessie?

Meditatie kent vele verschijningsvormen en – zoals eerder al aangegeven – is niets verplicht. Meditatie instructeurs hebben allemaal hun eigen aanpak, maar de cursist heeft grote vrijheid om zelf in te vullen welke meditatieve technieken voor hem of haar het meest prettig zijn.

Groepssessies duren meestal ongeveer een uur. Afhankelijk van de instructeur wordt er gebruik gemaakt van een matje of een stoel. De lotushouding is vaak uitgangspunt en voor wie dat niet voor elkaar krijgt, is de kleermakerszit het begin. Mediteren houdt in dat de lijn tussen staartbeen en kruin recht moet zijn; de kruin maakt contact met de hemel en het staartbeen met de aarde. Daarbij is de ademhaling van groot belang. Door te focussen op de buikademhaling wordt de ontspanning die de cursist ervaart gaandeweg steeds groter.

Daarna zal er – afhankelijk van de meditatievorm die de instructeur beoefent – gebruik worden gemaakt van één of meerdere meditatietechnieken.

Voor wie is meditatie geschikt?

Meditatie is geschikt voor iedereen. Het is wel zo dat meditatie getraind moet worden en de ene persoon heeft minder moeite om zich te concentreren dan de ander. Hoe vaker je mediteert, hoe sneller je in de ontspanningsfase terechtkomt. Uiteraard is het juist voor degenen die sneller zijn afgeleid eens goed om te proberen innerlijke rust te vinden. Maar het vergt wèl enige oefening!

Zijn er opleidingen in meditatietechnieken?

Opleidingen en trainingen in meditatietechnieken zijn er in overvloed. Meditatie valt onder alternatieve geneeswijzen, dus er is niet één landelijk erkend beroepsprofiel van meditatie instructeur.

Mensen die cursussen meditatie geven, hebben meestal zelf het “vak” geleerd van iemand anders. Wil je zelf meditatie instructeur worden, dan kun je bij een aantal yogascholen terecht voor meer informatie en natuurlijk ook bij mensen die al werkzaam zijn als meditatie instructeur.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.