Matrix Energetics

Wat is Matrix Energetics?

Matrix Energetics is ontwikkeld door Richard Bartlett. Het is een eenvoudige, doch revolutionaire methode om transformatie, verandering en heling te laten plaatsvinden.

In Matrix Energetics worden op quantumniveau oude (ongewenste) energiepatronen, die vastgelegd zijn in informatievelden, door een lichte aanraking verwijderd en wordt de toegang tot nieuwe energiepatronen mogelijk gemaakt. Oude patronen kunnen lichamelijke kwalen of verwondingen zijn, of emotionele, zoals trauma's, verdriet en schuldgevoelens. Vaak zijn veranderingen nog diepgaander, sommige cliënten vinden zelfs dat hun leven op slag ten goede is veranderd. Dit is een van de kenmerken van Matrix Energetics, veranderingen vinden vaak onmiddellijk plaats.

Hoe werkt Matrix Energetics?
Moderne quantumfysici nemen aan dat de gehele materiële werkelijkheid is opgebouwd uit trillingen en golfpatronen, zoals licht en informatie. Voorts is het zo, dat alle mogelijkheden van verleden, heden en toekomst op dit moment beschikbaar zijn als mogelijke werkelijkheden. In Matrix Energetics wordt alles en iedereen gezien als bestaande uit licht en informatie. Licht en informatie zijn neutraal in plaats van goed of slecht. In Matrix Energetics is het dus niet nodig om iets of iemand 'beter' te maken. Een ziekte of aandoening is slechts een werkelijkheid, die kan vervangen worden door een andere werkelijkheid, waarin je niet ziek bent/geen aandoening hebt.

De behandelaar hoeft dus slechts het informatieveld van de huidige realiteit (aandoening of ongewenste situatie) te laten desintegreren en nieuwe informatievelden te openen met mogelijkheden tot transformatie en/of heling.

Er is dus sprake van een realiteitsverandering.
Veelal is hierbij de zgn. time-travel techniek van nut, waarbij je teruggaat naar de situatie vóór het optreden van de ziekte of aandoening om daar een nieuwe werkelijkheid te kiezen.
Een ander krachtig instrument in de Matrix Energetics is de toepassing tijdens de behandeling van helende frekwenties, 21 stuks, voor specifieke situaties en doeleinden. De bepaling welke frekwenties ingezet kunnen worden geschiedt aan de hand van een spiertest.

Om Matrix Energetics te kunnen toepassen is een paradigmaverandering (verandering van het kijken naar en ervaren van de werkelijkheid) een vereiste.
Matrix Energetics is veeleer een bewustzijnsstaat dan een techniek, hoewel het onder de energietechnieken wordt gerangschikt.
Zoals het bij de meeste energietechnieken het geval is, is ervaring de beste manier om te begrijpen hoe Matrix Energetics werkt.

Resultaten
De resultaten van Matrix Energetics kunnen zich manifesteren op zowel lichamelijk als op emotioneel/mentaal vlak. Hoewel u misschien hulp zoekt voor een probleem op slechts één vlak, bijvoorbeeld fysiek, zal Matrix Energetics de nodige veranderingen op alle vlakken teweegbrengen. Mogelijke effecten zijn onder andere:

Lichamelijk

Toename van vitaliteit, verbetering van lichaamsfuncties en prestaties
Snellere genezing van verwondingen, botbreuken en operatiewonden
Vermindering of eliminatie van pijn
Genezing van of verbetering bij (chronische) ziekten en aandoeningen
Ontgiftiging van het lichaam
Algehele verjonging

Emotioneel en mentaal

Vermindering van stress en angst
Bevordering van kalmte, harmonie en welzijn
Verdrijft verwardheid, laat je helder denken
Oplossing van verdriet en schuldgevoelens
Versterkte mentale alertheid en creativiteit
Verbetering van concentratievermogen en geheugen

Bron: Praktijk Advance

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.