Manuele Therapie

De oorsprong van de manuele therapie

Manuele therapie kent diverse stromingen die allemaal gebaseerd zijn op inzichten van Amerikaanse arts Andrew Still (1828-1917). Still noemde zijn manuele geneeswijze osteopathie. Zijn ideeën over de behandeling van het menselijk bewegingsapparaat werden overgenomen door therapeuten in Europa, die er hun eigen draai aan gaven.

Zo ontstond in Nederland het Systeem Van der Bijl, genoemd naar de heilgymnast-masseur G. Van der Bijl (1909-1977). Hij was het niet helemaal eens met de gedachten achter de osteopatische therapie en ontwikkelde zijn eigen manueel therapeutische methode. Het Systeem Van der Bijl is de basis van de huidige moderne manuele therapie zoals die door vele fysiotherapeuten (met als specialisatie manuele therapie) wordt toegepast.

Manuele therapie is een erkende discipline binnen de reguliere gezondheidszorg en als zodanig eigenlijk geen alternatieve geneeswijze. Meestal wordt manuele therapie wel als alternatieve geneeswijze beschouwd omdat het veel raakvlakken vertoont met de ideeën binnen de natuurgeneeskunde.

Wat houdt manuele therapie in?

Kort gezegd staat manuele therapie voor het verbeteren van de gewrichtsbewegingen in het menselijk lichaam. Iedereen heeft zijn of haar eigen voorkeuren als het gaat om (alledaagse) bewegingen: op de fiets stappen, bestek hanteren, schrijven, enz. Zodra we deze natuurlijke voorkeursbewegingen onderbroken zien – door welke oorzaak dan ook – kunnen er klachten ontstaan aan het gewrichtsapparaat.

Middels manuele therapie kan ervoor gezorgd worden dat de patiënt weer in balans komt met zijn natuurlijke bewegingspatroon. De manueel therapeut gaat gericht aan het werk met het gewricht waar het om gaat en probeert zo de functies van de gewrichten in de rest van het lichaam zo optimaal mogelijk te herstellen.

Welke behandelingen biedt manuele therapie?

De manueel therapeut biedt letterlijk “hands-on” behandelingen. De manuele therapie bestaat uit een heel scala aan vaardigheden en technieken die de manueel therapeut zich door studie en ervaring eigen heeft gemaakt. Deze zijn zo uniek dat iemand die de (post-) HBO-studie manuele therapie niet heeft gevolgd, ze niet kan en mag uitvoeren.

Hoe verloopt een manueel therapeutische behandeling?

De eerste sessie bij de manueel therapeut bestaat uit een uitgebreid intake-gesprek, waarbij gekeken wordt naar de aard van de klacht en naar alle factoren die bij de patiënt een rol (kunnen) spelen bij het instandhouden van de klachten. Omgevingsfactoren, medische factoren en persoonlijke factoren worden allemaal meegenomen bij het vaststellen van de hulpvraag.

Afhankelijk van de uitkomst van het eerste consult, wordt door de manueel therapeut en de patiënt bepaald of manuele therapie zin heeft en zo ja, hoe de behandeling verder zal verlopen.

Als de manueel therapeut over gaat tot behandeling zal hij of zij zich niet beperken tot de plek waar de pijn zich voordoet. Het bewegingsapparaat is in de filosofie van de manueel therapeut namelijk een “machine” waarvan de radertjes met elkaar in verbinding staan. Is één radertje stuk of beschadigd dan treft dat het hele raderwerk, dus behandelt de manueel therapeut het hele lichaam.

Voor wie is manuele therapie geschikt?

Manuele therapie is voor iedereen bedoeld die klachten ondervindt aan één of meerdere delen van het bewegingsapparaat. Die klachten kunnen heel specifiek in één bepaald gewricht zijn, maar ook verdeeld over diverse gewrichten en spiergroepen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • (lage) rugpijn
  • Hoofdpijn
  • Schouderpijn
  • Uitstralende pijn van de nek naar de schouder en/of de arm
  • Tennisarm
  • Voetbalknie
  • Locale pijnen: op de borst, onder de oksel, in de enkel, etc.

Deze lijst is zeker niet compleet. De manueel therapeut behandelt alle gewrichten in het lichaam en dat zijn er nogal wat!

Welke opleiding heeft de manueel therapeut doorlopen?

Manueel therapeut is een beschermde titel; alleen mensen die een beroepsachtergrond hebben in de (para)medische wereld worden toegelaten tot de vierjarige (post)-HBO-opleiding. Vandaar dat onder manueel therapeuten heel veel fysiotherapeuten, ergotherapeuten en artsen te vinden zijn. In de toekomst (vanaf 2015) zal de studie manuele therapie zelfs een masterstudie worden op academisch niveau.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.