Magneettherapie

De oorsprong van magneettherapie Magneten werden al duizenden jaren voor onze Christelijke jaartelling gebruikt in de Chinese en Egyptische cultuur. Maar ook de Azteken en de Maya’s kenden bepaalde geneeskrachtige eigenschappen toe aan magneten.

Magneettherapie raakte erg in de mode in de 18e eeuw, toen onder andere de Engelse arts Gilbert en de Duitse arts Anton Mesmer onderzoek gingen doen naar de kracht van magneten en hun invloed op de gezondheid van mensen. Ze gingen magneten verwerken in sieraden en riemen, zodat mensen de magneten op hun lichaam konden dragen.

In de 20ste eeuw werd de magneettherapie verder onderzocht en ontwikkeld. De Engelse arts Pauline kreeg in de jaren ’50 zelfs de Nobelprijs voor zijn onderzoek naar de invloed van magneten op het ijzergehalte in het bloed.

Ook in onze moderne Westerse maatschappij worden magneetvelden, al of niet gecombineerd met elektriciteit, gebruikt om mensen te genezen of om ziekte te voorkomen.

Wat houdt magneettherapie in?

We bevinden ons allemaal in een magnetisch veld van de aarde. Een verstoring of verandering van dat magnetische veld kan tot reacties leiden in het lichaam. Zo kan een verschuiving in het magnetisch veld ziektes en andere lichamelijke klachten veroorzaken.

Magneettherapie maakt gebruik van magneten om het magnetisch veld te beïnvloeden en zo de negatieve gevolgen voor het menselijk lichaam in positieve zin om te buigen.

Magneettherapie is, net als andere bio-energetische therapieën, gebaseerd op de overtuiging dat lichaam en geest één zijn en dat ieder mens omgeven is door een energetisch of magnetisch veld. De magnetisch therapeut of magnetiseur kan met behulp van de eigen energie een tegenwicht bieden aan eventuele negatieve ladingen in het energieveld van de persoon die bepaalde klachten heeft.

Welke vormen van magnetisme bestaan er?

Magneettherapie heeft tot doel om de balans in het energieveld waarin de persoon in kwestie zich bevindt, te herstellen. Ziektes kunnen op die manier door de magneettherapeut genezen, verlicht of voorkomen worden. Er zijn twee belangrijke middelen waarvan een magnetiseur zich bedient bij de behandeling:

1. Magneten die zich op of in de buurt van het lichaam bevinden. Dat kunnen magneten zijn die in sieraden zijn verwerkt of als pleister op de plek worden geplakt waar de klacht zich voordoet.

2. Handoplegging: sommige magnetiseurs zijn gevoelig voor de elektromagnetische velden om hen heen. Door hun handen te gebruiken kunnen ze de magneetvelden beïnvloeden. Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij een magnetiseur op afstand kan genezen via bijvoorbeeld objecten die zijn geladen met zijn of haar energie.

Hoe verloopt een magnetisme behandeling?

De magnetiseur zal tijdens het eerste gesprek proberen om achterliggende oorzaken van het probleem te achterhalen. Bovendien zal de magneettherapeut door het gebruik van zijn eigen handen proberen de negatieve lading in het energieveld op te sporen.

Zoals dat bij meerdere therapieën het geval is, is ook bij magneettherapie het vertrouwen tussen magnetiseur en de behandelde van doorslaggevend belang bij het al of niet slagen van de behandeling. Magneettherapie bestaat gewoonlijk uit een aantal behandelingen die ongeveer anderhalf uur duren. Het is de bedoeling dat de magnetiseur zich daarbij overbodig maakt en dat de patiënt leert om zelf de regisseur te zijn over het eigen genezingsproces.

Voor wie is magneettherapie geschikt?

Hoewel magneettherapie ongevaarlijk is, wordt het gebruik van magneten afgeraden bij zwangere vrouwen en mensen die een pacemaker dragen of wiens lichaam metalen prothesen bevat.

Magneettherapie is van grote waarde gebleken bij mensen die kampen met:

• Chronische vermoeidheid
• Gewrichtsklachten
• Stress
• Slaapstoornissen
• Verslavingen
• Bloedarmoede
• Eczeem
• Astma
• Migraine

Uiteraard is het wel aan te raden eerst te overleggen met de eigen huisarts, alvorens een magneettherapie te ondergaan.

Welke opleiding heeft de magnetisch therapeut doorlopen?

Een officiële opleiding tot magneettherapeut bestaat niet in Nederland. Magneettherapie wordt meestal aangeboden door behandelaars die een andere achtergrond hebben en hun eigenlijke beroep combineren met een praktijk als magnetiseur. Zo zijn er acupuncturisten, osteopaten en andere alternatieve genezers die magneettherapie aanbieden. Maar ook in bepaalde klinieken worden behandelingen aangevuld met magneettherapie.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.