Lithotherapie

De oorsprong van lithotherapie (edelsteentherapie)

Edelstenen worden al honderdduizenden jaren als genezende materialen gezien. Zowel in de astrologie als in de (klassieke) homeopathie worden edelstenen gebruikt om mensen te genezen.
Lithotherapie (litho = steen) wordt ook in onze moderne westerse wereld op vrij grote schaal toegepast. Lithotherapie zoekt niet alleen de genezing, maar ook de oorzaak van bepaalde aandoeningen in de gesteentes en mineralen die in de grond voorkomen. Zo zouden in gebieden waar veel graniet in de bodem zit, meer kanker voorkomen dan in gebieden waar dat niet het geval is. Homeopaten die lithotherapie toepassen hebben aan het eind van de 20ste eeuw ongeveer 30 gesteentes gesorteerd op de minerale zouten die ze bevatten. Lithotherapie gebruikt deze zouten om geneeskrachtige preparaten mee te maken.

Wat houdt lithotherapie in?

Lithotherapie binnen de homeopathie is iets anders dan het gebruik van edelstenen, kristallen en mineralen zoals dat in de astrologie gebruikelijk is. Deze manier van edelsteengenezing is puur uitwendig, door de stenen op het lichaam te dragen of in de ruimte te plaatsen. Lithotherapie gebruikt de minerale zouten die uit de edelstenen, ertsen en mineralen worden gewonnen voor inwendig gebruik. Dat wil zeggen dat er remedies worden vervaardigd die sterk verdund zijn, volgens de klassieke homeopathische principes.Licht en kleur zijn voor alle leven op aarde van levensbelang. De kleuren om ons heen en de kleuren die door zonlicht gegeneerd worden, hebben invloed op onze lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Door middel van kleurentherapie met lampen of bepaalde edelstenen kunnen chromotherapeuten hun cliënten helpen om de energiebanen (weer) vrij te maken. Dat kan zowel door de persoon in kwestie in bloot te stellen aan kleur om het algemene welzijn te vergroten, als ook door met gerichte kleuren op specifieke klachten te behandelen.

Welke invloed hebben de drie lithotherapeutische constituties?

De lithotherapie onderscheidt drie typen mensen, die in aanleg fundamenteel verschillend zijn en elk hun eigen remedies nodig hebben:

1. Granietconstitutie: mensen met een gedrongen gestalte, met aanleg voor overgewicht in de bovenste helft van het lichaam en neiging tot hoge bloeddruk en hart- en vaatziekte.

2. Kwikconstitutie: mensen die een aanleg hebben voor gewrichtsaandoeningen, verminderde belastbaarheid en verminderde weerbaarheid.

3. Magnesiumconstitutie: mensen die tengerder gebouwd zijn, de neiging tot zenuwachtigheid en gejaagdheid hebben, soms een overactieve schildklier en last van vochtophoping hebben.

Al deze drie types zijn slechts grove scheidingen tussen mensen; er kunnen uiteraard combinaties van twee types voorkomen.

De basisremedies voor elk type zijn volgens de lithotherapie:

1. Graniet D8
2. Cinnaber D8, Lodargyriet D8 en Fluoriet D8
3. Dolomiet D8, Diopsiet D8.

Hoe verloopt een lithotherapie behandeling?

De homeopathisch lithotherapeut gaat volgens de geijkte homeopathische principes te werk. Dat betekent dat er een uitgebreid intake gesprek wordt gevoerd met de patiënt, waarbij niet alleen de klacht(en) maar ook de leefsituatie, leefgewoontes en medische achtergrond worden besproken. De therapeut stelt vervolgens een van de drie lithotherapeutische constituties vast. Op basis daarvan wordt een remedie of een combinaties van remedies voorgeschreven. Het gebruik van deze lithotherapeutische preparaten is overigens niet van voorbijgaande aard; de patiënt dient deze te blijven gebruiken om zijn of haar “aanleg” onder controle te houden.

Voor wie is lithotherapie geschikt?

Lithotherapie is veilig voor zowel kinderen als volwassenen. De remedies zijn sterk verdund en bevatten geen stoffen die allergische reacties kunnen oproepen. De enige uitzondering daarop is de stof Lactose. Mensen met een lactose intolerantie moeten vooraf checken of het preparaat dat de lithotherapeut voorschrijft lactosevrij is.

Bij welke aandoeningen is lithotherapie toe te passen?

Lithotherapie kan veel verlichting bieden bij:

  • aandoeningen aan de luchtwegen: astma, bronchitis, allergieën
  • reumatische klachten
  • chronische (hoofd)pijn
  • darmklachten, bijvoorbeeld prikkelbare darm of chronische verstopping
  • eczeem en andere huidaandoeningen
  • nier- en leverkwalen
  • diabetes
  • psychische klachten, bijvoorbeeld depressiviteit, nervositeit, angsten, enz.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.