Life coaching

Wat doet een lifecoach?

Een lifecoach ondersteunt mensen bij het maken van hun LifeDesign: hij helpt ze om alle levensgebieden, zowel werk als privé, zelf vorm te geven vanuit de diepste wensen en talenten. Hij motiveert en inspireert en helpt cliënten bij de bevordering van hun persoonlijke groei en effectiviteit. Hij helpt bij het verbeteren van de levensbalans, het ontwikkelen van talenten, het ontdekken van levensdoelen en passies, het verbeteren van relaties, het vloeiend doorlopen van de verschillende levensfases en het vinden van een passende loopbaan.

 

Organisaties
Een lifecoach kan ook meehelpen problemen op te lossen van organisaties op vele gebieden. Hij kan groepen en organisaties begeleiding en training geven om beter met ziekteverzuim, stress en conflicten om te gaan. Daarnaast kan hij werkgevers leren een gezond werkklimaat te scheppen waarin de werknemers hun werk zonder te veel stress kunnen doen.

 

Dieper niveau
Bij LifeCoaching wordt er naar diepere, meer onbewuste oorzaken van probleemsituaties gekeken. Een lifecoach beschikt daarvoor over vaardigheden waarmee hij kortdurende interventies kan toepassen. Daarnaast past hij krachtige psychodynamische coachingsmethoden toe om innerlijke en uiterlijke conflicten op te lossen, onderliggende drijfveren te onderzoeken en zingevingvraagstukken te belichten.

Toepassingsgebieden
De meeste lifecoaches werken vanuit een eigen praktijk, omdat er dan neutraler met de cliënt kan worden gewerkt. Hoewel coaching vaak door de werkgever wordt vergoed, kiezen steeds meer cliënten ervoor de sessies uit eigen zak te betalen omdat ze dan volledig onafhankelijk zijn. LifeCoaching kan worden toegepast op vele belangrijke levensthema’s, maar is in het bijzonder geschikt voor de volgende onderwerpen:

 

 • Verbetering van communicatievaardigheden
 • Verhoging van zelfvertrouwen
 • Omgaan met levensloopissues
 • Assertiviteitsverbetering
 • Vormgeven van het leven
 • Vinden van zingeving
 • Verbetering van persoonlijke balans
 • Stress- en emotiemanagement
 • Ontwikkeling van creativiteit en intuïtie
 • Burn-out preventie
 • Talentontwikkeling en passie
 • Loopbaan- en studiekeuze
 • Verbetering van relaties (zakelijk en privé)
 • Conflicthantering
 • Energiemanagement
 • Teambuilding

Bron: Atma

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.