Kunstzinnige therapie

Wat is kunstzinnige therapie?
Bij kunstzinnige therapie wordt medische en psychologische kennis gecombineerd met een kunstzinnige activiteit. Dat kan een beeldende activiteit zijn, maar ook muziek of spraakvorming. Mensen die actief bezig zijn op kunstzinnig gebied, spreken hun gezonde kern aan, zo is de achterliggende gedachte. Daarbij gaat het nadrukkelijk om het creatieve proces en niet om het eindresultaat. Kunstzinnige therapie verdiept ons gevoelsleven en bevordert het evenwicht tussen denken, voelen en handelen. Het verschil met reguliere therapie, is dat een kunstzinnig therapeut elementen inzet uit zijn vakgebied. Een muziektherapeut kan, in overleg met zijn cliënt, bijvoorbeeld de chrotta (soort cello) inzetten. Het bespelen van de chrotta kan ontspannend werken, maar ook de klank zelf kan een positieve invloed hebben op het genezingsproces.

Voor wie is kunstzinnige therapie bedoeld?De hulpvragen waarmee mensen een beroep doen op kunstzinnig therapeuten zijn heel divers. U kunt onder meer denken aan depressiviteit, overwerktheid, burnout, ontwikkelingsproblematiek, eetstoornissen, autisme, ADHD. Kunstzinnige therapieën kunnen gericht zijn op:

  • lichamelijke of psychische klachten/problemen,
  • ondersteuning bij ontwikkelingsvragen en verwerkingsprocessen,
  • pedagogische begeleiding,
  • coaching/(loopbaan-)begeleiding,
  • een combinatie van bovengenoemde punten.

Welke hulpvraag er ook aan de basis ligt, kunstzinnig therapeuten helpen u op zoek te gaan naar een nieuwe balans tussen denken, voelen en handelen. Voor een goede werking van de therapie is geen kunstzinnige ervaring nodig.

Welke vormen van kunstzinnige therapie zijn er?
Afhankelijk van de hulpvraag, het advies van een verwijzer en de eigen voorkeur van een cliënt, is er binnen kunstzinnige therapie keuze uit vier disciplines:

  • beeldend
  • schilderen volgens Liane Collot d’Herbois
  • muziek
  • spraakvorming

De therapie kan zowel individueel als in groepsverband worden gevolgd.

Wat doet een kunstzinnig therapeut?
Aan de basis van ieder behandeltraject ligt een hulpvraag. Omdat die vraag per cliënt verschilt, vindt er altijd een individuele afstemming plaats tussen de therapeut en de cliënt. In overleg stellen zij een behandeldoel vast en maakt de therapeut een therapieplan. De therapeut kiest kunstzinnige oefeningen die zijn afgestemd op de vraag en/of de klacht van de cliënt. In de therapie staat niet het kunstzinnige eindresultaat voorop, maar de genezende werking van de creativiteit op het lichaam en de psyche.

Kunstzinnig therapeuten die zijn aangesloten bij de beroepsvereniging, beschikken over een gedegen kennis van de reguliere gezondheidszorg. Die kennis combineren zij met een scherp geoefend waarnemingsvermogen en kennis van het kunstgebied waarin zij werkzaam zijn. Aan de basis van hun handelen ligt de filosofie dat lichaam en ziel onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Bron: Kunstzinnigetherapie.nl

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.