Kinesiologie

De oorsprong van kinesiologie

Kinesiologie is ontwikkeld door de Amerikaanse chiropractor George Goodheart, in de jaren 60 van de vorige eeuw. Goodheart had veel belangstelling voor de Chinese energetische benadering van het menselijk lichaam. De manier waarop in die benadering de energie die door het lichaam stroomt, beïnvloedt wordt door druk uit te oefenen op bepaalde plekken op het lichaam, bracht Goodheart tot een eigen therapie: kinesiologie genoemd.

De kinesiologie bekijkt het lichaam in termen van energiebanen, meridianen, die geblokkeerd kunnen raken waardoor het lichaam last krijgt van klachten die op zwakke plaatsen als eerste tot uiting komen. De kinesiologisch therapeut stimuleert bepaalde punten op het lichaam en bewerkstelligt zo verlichting van de klacht op andere plekken op of in het lichaam.

Wat houdt kinesiologie in?

De Chinese theorie dat het lichaam bestuurd wordt door energiestromen, is zeer oud en komt terug in diverse behandelingen, zoals acupunctuur, drukpuntmassage en reflexzone therapieën. Kinesiologie verschilt van deze behandelingen in die zin dat het door spiertesten uit te voeren, de zwakke schakels opspoort. Vervolgens worden door de kinesiologisch therapeut met de handen de punten gestimuleerd die corresponderen met de plek waar de klacht ontstaat. De kinesiologie gaat er daarbij van uit dat het punt dat gestimuleerd moet worden niet op dezelfde plek ligt waar de klacht is ontstaan.

Hoe verloopt een kinesiologische behandeling?

De kinesiologisch therapeut behandelt het lichaam met zijn of haar handen. Er komen geen attributen, toestellen of geneesmiddelen aan te pas. Kinesiologie is gebaseerd op dezelfde theorie als de diverse energetische therapieën die er bestaan. De kinesiologie gaat echter alleen uit van het lichaam. In het intake gesprek worden emotionele en psychische factoren wel meegewogen in het stellen van een diagnose.

De kinesiologie gaat bij de diagnose uit van de spiertest. Deze test kan iedere spier betreffen, maar concentreert zich vaak op de schouders en de armen. Door de test kan blijken welke energiebaan of meridianen geblokkeerd zijn. Voor de behandeling kan het zijn dat de cliënt doorverwezen wordt naar een therapeut op een ander vlak, als die beter toegerust is om de betreffende klacht te verhelpen.

Voor wie is kinesiologie geschikt?

Kinesiologie is geschikt voor iedereen, jong en oud. De aandoeningen die door middel van kinesiologie behandeld kunnen worden zijn zeer divers. Het gaat dan niet alleen om klachten van lichamelijke aard, maar ook psychische klachten of een combinatie van beide.

De toegepaste spiertest en de behandeling zijn volkomen veilig. Heeft u aandoeningen van lichamelijke aard die de beweging van spieren en gewrichten bemoeilijken, dan is het aan te raden om eerst de eigen arts om advies te vragen.

Educatieve kinesiologie

De kinesiologie behandelt ook kinderen met leer- of opvoedingsproblemen. Deze vorm van kinesiologie heet Educatieve Kinesiologie. Volgens de ontwikkelaars van de Educatieve Kinesiologie, het echtpaar Dennison, is het mogelijk om middels kinesiologie de hersenhelften te beïnvloeden. Ieder mens heeft een voorkeur voor een van de twee hersenhelften. De linker hersenhelft bestuurt alles op het gebied van taal en rationeel handelen en de rechter hersenhelft bestuurt alle emoties en reflexen. Mochten er zich problemen in de ontwikkeling voordoen doordat één van de hersenhelften te zeer domineert, dan kan kinesiologie dat veranderen door bepaalde spieren en drukpunten te stimuleren.

Welke opleiding heeft de kinesiologisch therapeut doorlopen?

Een officieel door het Ministerie van Onderwijs erkende opleiding tot kinesiologisch therapeut bestaat niet in Nederland. De meeste therapeuten die kinesiologie toepassen hebben een (para-)medische achtergrond op een ander vlak, zoals de fysiotherapie, ergotherapie of logopedie.

De Nederlandse Beroepsvereniging voor Kinesiologie behartigt de belangen van aangesloten kinesiologen en waarborgt de kwaliteit van de beroepsgroep en waakt over het opleidingsniveau van de NSK: Nederlandse School voor Kinesiologie.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.