Hypnotherapie

De oorsprong van hypnotherapie

In de Griekse en Egyptische oudheid probeerden mensen elkaar al te hypnotiseren. Er zijn talloze voorbeelden van terug te vinden in oude geschriften en tekeningen. Vaak beleefde men hypnose in die tijd als een soort “betovering” of “hekserij”.

De grondlegger van de moderne hypnotherapie is de Schotse medicus James Braid (1733-1815). Braid paste hypnose toe als aanvulling op de reguliere medische behandeling bij zijn patiënten. Door het opwekken van een soort slaaptoestand (“hypnos” betekent “slaap”), werden zijn behandeladviezen door de patiënt beter opgenomen.

Tot op de dag van vandaag is dat nog steeds de manier waarop hypnose in de onze medische wereld wordt toegepast. Hypnotherapie wordt geschaard onder de noemer psychotherapie en is als zodanig een alternatieve geneeswijze. Maar in de reguliere gezondheidszorg is hypnotherapie als behandelvorm breed geaccepteerd en toegepast.

Wat houdt hypnotherapie in?

Hypnotherapie heeft duidelijk niets te maken met de manier waarop mensen onder hypnose worden gebracht tijdens theater- of televisievoorstellingen. Bij hypnotherapie door een professionele hypnotherapeut gebeurt er niets dat de gehypnotiseerde niet wil en is er geen sprake van entertainment.

De patiënt of cliënt wordt door de hypnotherapeut op een ander bewustzijnsniveau gebracht. De manier waarop de therapeut dat doet is gebaseerd op een techniek. Hypnotherapie is een vaardigheid, geen bovennatuurlijke gave van de therapeut.

Tijdens de hypnose is de gehypnotiseerde voortdurend in staat om waar te nemen wat er om hem heen gebeurt, maar de behoefte om te reageren is afwezig. De gehypnotiseerde reageert alleen als de hypnotherapeut dat vraagt. Het effect hiervan is dat de raadgevingen van de hypnotherapeut ongehinderd in het onderbewustzijn binnendringen. Doordat de remmende werking die van het bewustzijn uitgaat er niet is, zal de patiënt de suggesties van de hypnotherapeut sneller aannemen en er iets mee doen.

Hypnotherapie staat nooit als behandelvorm op zichzelf. Het is altijd onderdeel van een groter behandelscenario.

Welke hypnosevarianten bestaan er binnen de hypnotherapie?

Het doel van de hypnose en de staat waarin een cliënt gebracht wordt, zijn bij iedere hypnotherapie hetzelfde. Maar er bestaan enkele varianten binnen de hypnotherapie voor wat betreft de benadering.

De Coué-hypnotherapie methode
Deze methode dankt zijn naam aan de bedenker, de Franse apotheker Emile Coué (1857-1926). Zijn boodschap bestond uit twee woorden: positief denken. Zijn hypnotherapie wordt ook wel “autosuggestie” genoemd. Iedereen kan zijn of haar onderbewustzijn beïnvloeden door het herhalen van dezelfde slogan: “Elke dag ben ik in elk opzicht steeds beter”. Deze zin moet de persoon in kwestie iedere dag bij het wakker worden en het slapen gaan tien keer herhalen. Na een tijdje gaat dit regeltje zich in het onderbewustzijn nestelen en zijn werk doen. Een therapeut is bij deze methode eigenlijk overbodig.

De Silva- hypnotherapie methode
De Mexicaans-Amerikaanse technicus José Silva bedacht tussen 1940 en 1950 zijn eigen hypnotherapie methode, die sterke overeenkomsten heeft met de Coué methode.

De persoon die deelneemt aan een sessie van 36 (!) uur wordt getraind om te denken op alfa-niveau. Dat is het niveau waarin de hersenen ook verkeren bij bijvoorbeeld dagdromen. Op alfa-niveau kan een mens problemen overdenken en ontleden en vaardigheden ontwikkelen buiten de vijf zintuigen om. Er is dan als het ware sprake van een toestand waarin men een zesde zintuig heeft.
De Silva methode combineert positief denken met ontspanning, meditatie, autosuggestie en meditatie.

De Ericksoniaanse hypnotherapie methode
Milton Erickson (1901-1980) vond de traditionele hypnotherapie niet efficiënt genoeg als het ging om het behandelen van mensen met verslavingen en eetstoornissen. Erickson ging de suggestie die een persoon tijdens de hypnose wordt meegegeven, op een indirecte manier toepassen. Waar in de traditionele hypnotherapie wordt gezegd: “Eten is gezond. Eten heeft mijn lichaam nodig”, gebruikte Erickson symbolen. Die symbolen geven de oplossing (de “bevrijding”) van het probleem aan, bijvoorbeeld een vogel die de vrijheid tegemoet vliegt.

Hoe verloopt een hypnotherapeutische behandeling?

Een hypnotherapeutische behandeling begint altijd met een uitgebreid eerste gesprek, waarbij motivatie, begrip en respect voor elkaar centraal staan. Vertrouwen is bij een hynotherpeutische behandeling namelijk het allerbelangrijkste.

Samen met de cliënt bepaalt de hynotherapeut vervolgens de te bewandelen weg. Welke strategie gaan we toepassen? Wat willen we bereiken?

Als de cliënt voldoende vertrouwen heeft, brengt de hypnotherapeut hem of haar in een sluimerfase. Deze fase wordt door iedereen anders ervaren, maar men blijft altijd alert en in controle.

Bij het afsluiten van de sessie, die gewoonlijk ongeveer een half uur duurt, brengt de hypnotherapeut de cliënt al pratend weer terug in de waaktoestand.

Voor wie is hypnotherapie geschikt?

Hypnotherapie is geschikt voor iedereen die kampt met verslavingen, eetstoornissen, chronische pijnklachten, stress- of angstgevoelens, depressies, slaapproblemen en allerlei andere psychosomatische aandoeningen.
Hypnose is niet geschikt voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek.

Welke opleiding heeft de hypnotherapeut doorlopen?

Hypnotherapeut is in ons land geen erkende titel. Er bestaat dus ook geen door het ministerie erkende opleiding hypnotherapie.

De meeste hypnotherapeuten hebben een achtergrond in de geneeskunde. Zij beoefenen de hypnotherapie als aanvulling op de reguliere behandeling bij bepaalde patiënten.

De Nederlandse Vereniging voor Hypnotherapie (NVvH) maakt zich sterk voor erkenning van het beroep van hypnotherapeut. Men heeft eigen kwaliteitseisen opgesteld, zowel voor betreft het beroep als de opleiding. De hypnotherapie opleiding is een studie op HBO-niveau, die alleen toegankelijk is voor mensen die reeds een medisch beroep uitoefenen. Voor wie dat niet heeft, is er een extra studieblok dat de student moet voorzien van de nodige geneeskundige kennis.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.