Hoog Sensitieve Personen Begeleiding (HSP)

Wat is hoogsensitief (hooggevoelig)?
Hooggevoeligheid is geïntroduceerd door de Amerikaanse psychologe Elaine N. Aron, die hier verschillende boeken over heeft geschreven.
Hooggevoeligen, ook wel hoogsensitieve personen (hsp’s) genoemd, zijn geboren met een zenuwstelsel, dat gevoeliger is voor indrukken en subtieler nuances waarneemt dan gemiddeld.
Elk moment van de dag doen we, zowel bewust als onbewust, indrukken op via onze vijf zintuigen: Horen, Zien, Voelen, Ruiken en Proeven.
Een HSP beleeft deze sensaties intenser dan de gemiddelde mens. Daardoor zijn HSP’s sneller overvoerd door gebeurtenissen van buitenaf.
Het is geen afwijking, maar een belangrijk, normaal, aangeboren verschil in hoe het zenuwstelsel functioneert.
Ook een moeilijke jeugd of latere traumatische ervaringen kunnen leiden tot een hoge gevoeligheid.
Deze hoge gevoeligheid is van invloed op elk aspect van het leven.
Uit onderzoek is gebleken dat zo’n 20% van de bevolking hooggevoelig is.

Kwaliteiten
HSP’s zijn fijnbesnaard. Als zij een ruimte binnen komen, merken ze niet alleen de mensen, de dingen, de geluiden, de geuren op, maar ze zijn zich ook onmiddellijk bewust van de atmosfeer. Ze weten meteen of mensen hun of elkaar vriendelijk of vijandig gezind zijn. Ze kunnen goed afstemmen op anderen. Ze hebben dan ook vaak aan een half woord genoeg. Ze zijn liefdevol en zorgzaam en voelen een diepe verbinding met mensen, dieren, planten en met de aarde. Ze zijn fantasierijk en creatief. Hun intuïtie maakt dat ze buiten de gewone kaders kunnen denken en verbanden kunnen zien waar anderen niet op zouden komen. Ze hebben een rijk en intens gevoelsleven en hebben vaak opmerkelijke dromen. Ze beleven alles op een diep niveau. Ze reflecteren voortdurend hun ervaringen.
En toch is geen één HSP hetzelfde.

Keerzijde
Naast de kwaliteiten kent deze extreme gevoeligheid ook een keerzijde. Doordat HSP’s meer subtiele signalen ontvangen, raakt hun organisme sneller van slag door prikkels van grovere aard, zoals plotselinge harde geluiden, drukte, sterke geuren, smaken, of ruwe bejegeningen. Ze kunnen allergisch zijn voor negatieve stemmingen, stress, drukte, lawaai, licht, bepaalde voedingsmiddelen, medicijnen of geuren. Ze raken snel overvoerd.
Een HSP die overprikkeld is geraakt, heeft rust nodig en zal zich vaak willen terugtrekken. De meeste mensen (niet HSP’s) herkennen dit gedrag en deze behoefte niet, waardoor een HSP zich onbegrepen voelt. Je krijgt er geen (of weinig) begrip en waardering voor. Dit is de reden dat de HSP de verschijnselen zal proberen te onderdrukken. Het gevolg is vaak dat de HSP ver over z’n grenzen gaat en veel stress ervaart. Uitputting (burned out, ME-verschijnselen), depressieve klachten, angst, hoofdpijn/migraine en spijsverteringsstoornissen zijn veelvoorkomende klachten.
Het vraagt vaak een andere manier van leven.

Toen je kind was..
Het gevoel hebben “anders te zijn” ervaren HSP’s vaak al van kinds af aan.
In onze cultuur waar snelheid, hoge productie en een druk leven normaal zijn, wordt het niet als ideaal beschouwd als je over deze eigenschappen beschikt. Ouders, leraren en anderen in je omgeving hebben jouw als kind waarschijnlijk geholpen om het “te overwinnen”, alsof je niet helemaal normaal was. Ook andere kinderen reageerden er niet altijd even aardig op.
Een kind wil niet “anders zijn”. Een kind wil erbij horen en heeft er dan ook alles voor over om dat te bereiken. Het kind gaat zich dus aanpassen en schikken naar de persoon of situatie, zodat de hooggevoeligheid verborgen blijft. Ze kunnen als het ware versmelten met de ander, zodat ze weten wat op dat moment het gewenste gedrag is om zo te voldoen aan de verwachtingen van dat moment. Acceptatie is de beloning.

Het is belangrijk dat kinderen van jongs af aan leren, zichzelf te beschermen.
Echter niet iedereen heeft dat geleerd. In tegendeel zou ik bijna zeggen. Een HSP-kind wordt lang niet altijd als zodanig herkend. De keerzijde van het HSP zijn kan dan extreem benadrukt worden, zonder dat de positieve aspecten worden onderkend en gewaardeerd. Zo’n kind krijgt al gauw te maken met subtiele signalen dat het niet helemaal in orde is en niet aan het ideaal beantwoordt. Hierdoor kan het gemakkelijk een negatief zelfbeeld ontwikkelen.
Er is geen acceptatie en het HSP-kind ziet geen herkenning in anderen.

Deze patronen werken door in het volwassen leven van HSP’s, totdat er een soort knagend gevoel ontstaat. “Waarom voel ik me anders?”, “wat is er mis met me?”, tot “wie ben ik nou eigenlijk?”. Ze zijn vervreemd geraakt van zichzelf.
De gevoelens variëren van een onbestemd gevoel niet volledig zichzelf te kunnen zijn, tot totaal niet meer bewust zijn van hun ware zelf.

Bewustzijn geeft verlichting
Bewustzijn is nodig om de eigen essentie te herontdekken.
Hoewel een HSP liever niet “in een hokje” gestopt wil worden, geeft herkenning van de kenmerken vaak een grote opluchting. “Ik ben niet de enige, nu weet ik wat het al die jaren was, ik ben toch niet gek!”.
Dit is de basis waaruit een manier van leven gevonden kan worden die bij hen past.

Bron: praktijkdebranding

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.