Haptonomie

 De oorsprong van de haptonomie

Haptonomie is ontstaan in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. De fysiotherapeut en orthopedagoog Frans Veldman was in de oorlog getuige van een executie. Na de oorlog merkte hij dat hij behoefte had aan contact met lotgenoten en dat hij daarin niet alleen stond.

Hij ontdekte dat het lijfelijke aanraken vaak al voldoende was om steun te ondervinden bij elkaar. Door die ervaring en jaren van onderzoek ontwikkelde Veldman zijn theorie omtrent het belang van gevoel en aanraking verder tot de wetenschap die het nu is. Haptonomie is een menswetenschap en haptotherapie is de praktische uitvoering daarvan (hapsis= tast, gevoel en nomos=wet).

Wat houdt haptonomie in?

Haptonomie en de daarbij horende haptotherapie zijn onderdeel van de reguliere gezondheidszorg. In die zin is haptonomie dus eigenlijk geen alternatieve geneeswijze. Het biedt hulpverleners in verschillende werkgebieden de mogelijkheid om hun patiënten een zo compleet mogelijke behandeling te geven. Haptonomie is de theorie waaraan haptotherapie als uitvoerend onderdeel aan verbonden is.

Haptonomie richt zich op menselijke contacten in de meest directe zin van het woord. De mens heeft het vermogen relaties aan te gaan met zichzelf en met anderen. Het “voelen” is daarbij erg belangrijk. Haptonomie wordt ook wel “affectieve wetenschap” genoemd. De kracht van het aanraken staat centraal en is wezenlijk voor de totale ontwikkeling van ieder mens.

Volgens haptonomen kunnen mensen al van baby af aan onderscheiden wat goed en slecht voor ze is door te voelen. De haptonomie probeert mensen weer te leren te vertrouwen op de meest elementaire eigenschap die een mens heeft: de tastzin.

Welke behandelingen biedt de haptotherapie?

Binnen de haptonomie bestaat er naast de algemene haptotherapie een aantal specialisaties:
- Haptotherapie gericht op zwangerschap en bevalling
- Haptopsychotherapie: maakt een psychotherapeutische behandeling gemakkelijker
- Haptosynese: ter ondersteuning na een psychisch of lichamelijk trauma
- Sporthaptotherapie: gericht op sporters die onder druk moeten presteren

Hoe verloopt een haptonomische behandeling?

De haptonoom of haptotherapeut zal bij een eerste gesprek uitgaan van de vraag waarmee de cliënt is gekomen. De basis van vertrouwen die nodig is voor een haptotherapeutische behandeling wordt in die eerste ontmoeting gelegd.

Een behandeling bevat meestal een aantal sessies bestaand uit een combinatie van praten en het opdoen van ervaring met de eigen vaardigheid om echt contact te leggen. Dat gebeurt middels haptonomische oefeningen en instructies. Doel is om de cliënt weer vertrouwd te maken met het aangeboren vermogen om te “voelen” en zo oplossingen te vinden voor de eigen problemen.

Voor wie is haptonomie geschikt?

Haptonomie en haptotherapie zijn geschikt voor iedereen: van ongeboren baby’s tot en met mensen die stervende zijn. Aanraking is een middel dat bij iedereen toegepast kan worden om contact te maken, ongeacht zijn of haar geestelijke of lichamelijke gesteldheid.

Welke opleiding heeft de haptonoom doorlopen?

Meestal wordt haptotherapie toegepast door hulpverleners die in een andere tak van de gezondheidszorg werkzaam zijn, bijvoorbeeld fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Zij hebben zich – naast hun eigenlijke beroep – bekwaamd in de haptonomie door de opleiding te volgen aan een van de instituten die een (post-) HBO-opleiding Haptonomie en/of Haptotherapie aanbieden.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.