Handoplegging

Alles van jou, en hoe je naar andere mensen toe bent is energie. A het spreken en denken, aankijken en voelen zijn beladen met energie.

Het genezen door handoplegging door energie is dus geen gave. Het is wat ieder mens zou moeten kunnen en wat je ook ongemerkt vaak doet. Als een kind gevallen is of zich gestoten heeft, dan is het eerste wat je bijna ongemerkt doet, hand er op leggen en wrijven op de zere plek, waarna de pijn verdwijnt en het kind weer verder gaat spelen.

Ieder mens heeft energiebanen in zijn lichaam en alles is met elkaar verbonden in je lichaam, zoals alles is verbonden op deze wereld.

Als deze energiebanen tijdelijk verstoord zijn, kan door middel van handoplegging, bewust energie gestuurd worden naar de ontvanger, waardoor zijn energiebanen zullen stabiliseren en genezen. Dit is niet jouw energie, maar de energie die ons doet leven.

Het effect kan zijn spontane snelle genezing van weefsel.

Handoplegging kan overal voor worden toegepast. Acute pijn bij bv. een verwonding, maar bij langer aanwezige pijnen kan het effect er ook zijn. Dit zal misschien wat meer behandelingen vergen.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.