Fytotherapie

De oorsprong van fytotherapie

Het gebruik van planten voor medicinale doeleinden wordt fytotherapie genoemd; “fyto” afkomstig uit het Grieks en betekent “plant” en “therapeia” betekent genezing. Fytotherapie is vermoedelijk de oudste en meest wijdverspreide manier van genezen ter wereld.

Kruidenleer, kruidengeneeskunde en het gebruik van kruiden tegen allerlei aandoeningen kwam al voor bij de oude Europese stammen, bij de Egyptenaren, de Chinezen en in vrijwel alle culturen op aarde. Het zoeken van heil in geneeskrachtige kruiden en plantenextracten werd al in de Oudheid gedaan en is ook in de westerse medische wereld nooit helemaal uit beeld geweest.

Het is wel zo dat in onze maatschappij het gebruik van de, vaak dure , planten is ingehaald door synthetische alternatieven. Maar in de twintigste eeuw kwam de fytotherapie, mede door de toenemende belangstelling voor natuurgenezing, weer volop in de belangstelling.

Wat houdt fytotherapie in?

De definitie van fytotherapie zoals die door de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie wordt gehanteerd luidt als volgt:

“fytotherapie is de professionele toepassing van plantaardige geneesmiddelen, fytotherapeutica genoemd, met als doe de gezondheid te behouden of te bevorderen.”

Men voegt daar nog aan toe dat het gebruik van fytotherapeutica buiten de professionele hulpverlening om (zelfzorg, mantelzorg) niet onder deze definitie van “fytotherapie” valt.

De behandelingen die onder fytotherapie geschaard kunnen worden, vallen ruwweg in vijf categorieën onder te verdelen:

1. De reguliere, westerse geneeskunde
2. De traditionele, westerse natuurgeneeskunde
3. De antroposofische geneeskunde
4. De traditionele Chinese geneeskunde
5. De Ayurvedische of Aziatische geneeskunde

Hoe verloopt een fytotherapie behandeling?

De fytotherapeut is over het algemeen medisch geschoold en als zodanig deskundig in het stellen van een diagnose. Een fytotherapeut zal bij een intake gesprek altijd ruim de tijd nemen om met de cliënt te praten over zijn of haar (medische) achtergrond. Dat beperkt zich niet tot de persoon zelf. De fytotherapeut wil ook zaken weten die te maken hebben met de (medicinale) familiegeschiedenis, levensomstandigheden, gezinssituatie, leefstijl en alle factoren die meespelen bij de gezondheid en het welzijn van de persoon in kwestie. Zo’n eerste behandeling zal dan ook enkele uren in beslag nemen. Een lichamelijk onderzoek hoort ook bij deze eerste kennismaking. De fytotherapeut is graag zeker van de diagnose die er gesteld wordt, vandaar het uitgebreide eerste onderzoek. Als de fytotherapeut vervolgens de diagnose heeft gesteld en heeft bepaald welke kruiden en planten voorgeschreven moeten worden, zullen de vervolgbehandelingen maar een half uur duren.

Hoe werken fytotherapeutica?

Fytotherapeutica is de aanduiding waarmee alle plantaardige geneesmiddelen worden bedoeld. Dat betreft een nogal breed spectrum aan extracten, capsules, crèmes, gevriesdroogde producten en tincturen. De meeste medicijnen die de moderne westerse wetenschap heeft voortgebracht, bijvoorbeeld aspirine, zijn ontstaan op basis van fytotherapeutica. Fytotherapeutica kunnen zowel inwendig als uitwendig toegepast worden. Inwendig gebruikte fytotherapeutica kunnen verwerkt zijn in thee, vloeibare extracten, capsules en zelfs zetpillen. Uitwendig toegepast kunnen fytotherapeutica in de vorm van zalf, crèmes, vernevelingsextracten en pleisters gebruikt worden. Hoewel er een groot assortiment aan fytotherapeutica op de markt is voor thuisgebruik, is het raadzaam om advies in te winnen bij een arts of fytotherapeut alvorens over te gaan tot het gebruik van fytotherapeutica.

Voor wie is fytotherapie geschikt?

Fytotherapie is geschikt voor iedereen, Fytotherapeutica werken op basis van alle werkzame stoffen die een plant bevat en zijn uiterst veilig. Ook kinderen kunnen door middel van fytotherapie behandeld worden. In principe kan de fytotherapie toegepast worden bij alle aandoeningen, zowel lichamelijke als geestelijke. Bijzonder werkzaam zijn fytotherapeutica bij bijvoorbeeld:

• Klachten van psychische aard: onrustgevoelens, stress, angst, spanning, burn-out.
• Klachten van lichamelijke aard: bloedsomloop belemmeringen, spierklachten, verkoudheid, astma, gewrichtsklachten, overgangsklachten, huidaandoeningen, etc.
• Zelfs bij virusinfecties kunnen fytotherapeutica helpen.

Bij levensbedreigende ziektes kunnen fytotherpeutica dienen als ondersteuning bij de behandeling door de medisch specialist. Het is niet de bedoeling om bij deze ziektes uitsluitend fytotherapeutica in te zetten.
Het is, zoals altijd, verstandig om de eigen (huis)arts te raadplegen voordat men begint aan een fytotherapie behandeling.

Welke opleiding heeft de fytotherapeut doorlopen?

De meeste fytotherapeuten zijn geen artsen in de reguliere westerse zin van het woord. Zij hebben zich echter door het volgen van een gedegen opleiding in de fytotherapie bekwaamd in de toepassing van fytotherapeutica.

De Nederlandse Vereniging voor Fytotherapeutica maakt zich sterk voor het waarborgen van de kwaliteit van zowel de fytotherapie als geneeswijze als van de fytotherapeut als beroepsgroep. De NVF is in 1988 opgericht en telt ongeveer 300 leden; voor het grootste deel academici zoals reguliere artsen, apothekers, biologen en HBO-geschoolde mensen zoals diëtisten.

Opleidingen tot fytotherapeut zijn er bijvoorbeeld in Deventer en Arnhem. Dit zijn vierjarige HBO-opleidingen waarvoor vrij strenge toelatingseisen gelden.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.