Fysiotherapie

Wat is fysiotherapie? Wat doet de fysiotherapeut?
Fysiotherapie is ontstaan uit een combinatie van verschillende theorieën die allemaal gebaseerd waren op “gezondheid door beweging”. Dat is nog steeds het centrale thema bij fysiotherapie, ook wel “kinesitherapie” genoemd.

In 1889 werd het Genootschap voor Heilgymnastiek en Massage opgericht. Dat jaar geldt in Nederland als de officiële start van het beroep “Fysiotherapeut”. Heilgymnastiek (gezondheid door de juiste beweging) is de voorloper van de huidige fysiotherapie. De Amsterdamse arts en masseur Johan Mezger (1838-1909) wordt over het algemeen beschouwd als een van de belangrijkste grondleggers van de huidige fysiotherapie. Fysiotherapeut is inmiddels een beschermd beroep. Alleen mensen met het erkende HBO-diploma fysiotherapie mogen zich daadwerkelijk fysiotherapeut noemen.

Wat zijn de meest voorkomende klachten of aandoeningen waarvoor mensen gebruik maken van fysiotherapie?
De redenen waarom mensen een fysiotherapeut bezoeken zijn zeer verschillend, maar hebben allemaal te maken met belemmeringen in het bewegingsapparaat. De meest voorkomende klachten waar patiënten mee geholpen kunnen worden door de fysiotherapeut zijn:

- verstuikingen en kneuzingen van botten en gewrichten.
- revalidatie/aansterken na botbreuken.
- astma of andere luchtwegaandoeningen die onder de verzamelnaam COPD te boek staan (zowel bij kinderen als bij volwassenen)
- de ziekte van Parkinson
- artrose (botontkalking)
- etalagebenen (dit zijn vermoeide en verkrampte benen door vernauwing van de slagaders)
- urine- en ontlastingincontinentie
- nek- en rughernia (hierbij kan de fysiotherapeut zowel behandelen om een operatie te voorkomen, als behandelen nadat de patiënt geopereerd is)
- bekkeninstabiliteit ten gevolge van een zwangerschap
- verrekking van enkelbanden en kruisbanden in de knie
- RSI-klachten (veelal veroorzaakt door verkeerde werkhouding)
- reumatische klachten
- revalidatie na heup- en knie-vervangende operaties.
De lijst is zeker niet compleet: de mogelijkheden die fysiotherapie biedt zijn zeer uitgebreid.

Wat voor opleiding heeft een fysiotherapeut gehad?
Fysiotherapeut is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat niet iedereen zomaar een praktijk mag openen en een bordje op de deur mag hangen met “Fysiotherapeut” erop.

De opleiding tot fysiotherapeut is een vierjarige HBO-opleiding, die op diverse hogescholen in Nederland wordt aangeboden. Zo kun je in Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en verscheidene andere steden in Nederland fysiotherapie studeren. De toelatingseisen voor de opleiding zijn een afgeronde HAVO- of VWO-opleiding of een MBO diploma niveau 4. Er is geen speciaal opleidingsprofiel vereist.

Tijdens de opleiding wordt de fysiotherapiestudent regelmatig in de vorm van stages met de praktijk geconfronteerd. Na de opleiding mag men zich Bachelor noemen en is men algemeen fysiotherapeut.

Daarna bestaat de mogelijkheid tot specialisatie in één bepaalde richting, bijvoorbeeld Kinderfysiotherapie.
Diploma’s behaald in het buitenland (de VS of Australië) zijn in Nederland ook geldig, mits het opleidingsinstituut erkend is door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Wat voor opleiding heeft een fysiotherapeut gehad?
Fysiotherapeut is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat niet iedereen zomaar een praktijk mag openen en een bordje op de deur mag hangen met “Fysiotherapeut” erop.

De opleiding tot fysiotherapeut is een vierjarige HBO-opleiding, die op diverse hogescholen in Nederland wordt aangeboden. Zo kun je in Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en verscheidene andere steden in Nederland fysiotherapie studeren. De toelatingseisen voor de opleiding zijn een afgeronde HAVO- of VWO-opleiding of een MBO diploma niveau 4. Er is geen speciaal opleidingsprofiel vereist.

Tijdens de opleiding wordt de fysiotherapiestudent regelmatig in de vorm van stages met de praktijk geconfronteerd. Na de opleiding mag men zich Bachelor noemen en is men algemeen fysiotherapeut.

Daarna bestaat de mogelijkheid tot specialisatie in één bepaalde richting, bijvoorbeeld Kinderfysiotherapie.
Diploma’s behaald in het buitenland (de VS of Australië) zijn in Nederland ook geldig, mits het opleidingsinstituut erkend is door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Welke specialisaties zijn er binnen de fysiotherapie?
Na de hierboven geschetste algemene opleiding van vier jaar, kan een fysiotherapeut zich specialiseren in één bepaalde richting. Zo zijn er fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in:

- geriatrische fysiotherapie: de behandeling van ouderen

- baby- en kinderfysiotherapie

- sportfysiotherapie: het voorkomen en behandelen van sportblessures

- bekkenfysiotherapie: behandeling van de bekkenbodem, lage rug en buik

- hart-, long- en vaatfysiotherapie

- psychosomatische fysiotherapie: behandeling van klachten die niet direct zijn te herleiden naar een lichamelijke aandoening, bijvoorbeeld stressklachten.

- oedeemfysiotherapie: de behandeling van extreme vochtophopingen in het lichaam door welke oorzaak dan ook

- orofaciale fysiotherapie: de behandeling van allerlei klachten in het gezicht (bijv. de kaakholte), de hals en de nek

- manuele fysiotherapie: de behandeling van klachten aan de wervelkolom en de gewrichten in de armen en de benen

- bedrijfsfysiotherapie: het voorkomen en behandelen van klachten die veroorzaakt worden door het werk


Zijn er keurmerken binnen de fysiotherapie waaraan een gekwalificeerd fysiotherapeut te herkennen is?
Fysiotherapeuten zijn gebonden aan bepaalde gedragsregels en beroepseisen. Iedere fysiotherapeut kan lid worden van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Dat is een beroepsvereniging die de belangen behartigt van de fysiotherapeut op alle mogelijke gebieden. Het Genootschap heeft bovendien tot doel de kwaliteit van de bij hen aangesloten fysiotherapeuten te waarborgen. Daartoe heeft men een Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie in het leven geroepen. Iedere fysiotherapeut die in dit register staat, moet voldoen aan een aantal eisen. Een van die eisen is het volgen van een bepaald aantal uren her- en bijscholing.
Als een patiënt een fysiotherapeut bezoekt die opgenomen is in dit register, geeft dat een extra kwaliteitsgarantie. Het KNGF hecht grote waarde aan het op peil houden van de kwaliteit van de hele beroepsgroep. Het overgrote deel van alle fysiotherapeuten is dan ook aangesloten bij dit genootschap.

Bovendien zijn alle fysiotherapeuten verplicht een BIG registratie te hebben. BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Alleen de fysiotherapeuten die geregistreerd zijn, mogen de beschermde titel van fysiotherapeut op hun naambordje zetten.


Welke behandelmethoden kan een fysiotherapeut toepassen?
Voorop staat dat iedere patiënt individueel op hem of haar toegesneden fysiotherapie krijgt. De behandeling is in principe maatwerk, waarbij niet alleen gekeken wordt naar de klacht, maar ook naar de conditie van de persoon in kwestie. De oorzaak van de klacht wegnemen is voor de fysiotherapeut uiteraard het eerste streven. Maar in veel gevallen is dat niet (meer) mogelijk, bijvoorbeeld bij chronische aandoeningen zoals artrose. Wat de fysiotherapeut dan doet, is het hoogst haalbare proberen te halen uit de mogelijkheden die het lichaam heeft.

De behandelmethoden die een fysiotherapeut toepast, zijn grofweg in drie categorieën onder te verdelen:

1. fysiotherapie gericht op de individuele klacht: bijvoorbeeld bekkeninstabiliteit, hernia, enz. (zie de specialiasties bij punt 5)

2. beweegprogramma’s: deze zijn gericht op het verhogen van de lichamelijke conditie en fitheid. Ook mensen zonder speciale klachten kunnen hiervoor bij de fysiotherapeut terecht. Bewegen onder verantwoorde begeleiding van een fysiotherapeut, met een op maat gemaakt schema, is het uitgangspunt hierbij.

3. diverse vormen van massage bedoeld om klachten te verlichten:

- bindweefselmassage: gericht op het beter laten functioneren van het bindweefsel en de onderliggende organen (darmen en maag bijvoorbeeld). Deze techniek wordt door de fysiotherapeut ook wel reflexzone-massage genoemd. Deze massage kan ook toegepast worden om de bloedcirculatie in armen en benen te verbeteren.

- sportmassage: speciaal gericht op het verlichten van klachten veroorzaakt door blessures of juist met als doel om blessures vóór te zijn. Professionele topsporters nemen deze massages standaard op in hun trainingsprogramma’s en sommigen hebben zelfs een fysiotherapeut in dienst. Maar ook amateursporters kunnen veel baat hebben bij een sportmassage door een fysiotherapeut.

- ontspanningsmassage: bedoeld om spanningsklachten die zich voornamelijk voordoen in nek en schouders te verlichten en pijnklachten te verminderen.

- stoelmassage: de fysiotherapeut behandelt mensen die klachten hebben door een verkeerde zithouding op hun werk met zgn. Stoelmassage. Deze massage werkt ook preventief en het is aangetoond dat stressklachten en vermoeidheidsklachten aanzienlijk minder worden door stoelmassages bij de fysiotherapeut.

- periostmassage, ook wel drukpuntmassage genoemd: de fysiotherapie is bij deze behandeling gericht op speciale plekken van het menselijk skelet. Door druk uit te oefenen op bepaalde botten en/of spieren, kunnen pijnklachten verminderd worden.

De fysiotherapeut is bij uitstek deskundige op het gebied van de relatie tussen zenuwbanen, spieren en botten. Hij of zij weet dus precies waar wel en waar niet te masseren.

Hoeveel kost een behandeling? 
Tarieven Fysiotherapeuten
Sinds 2005 zijn fysiotherapeuten vrij in het bepalen van hun tarieven. In de praktijk blijkt dat men zich wel in meer of mindere mate houdt aan de standaardtarieven zoals het KNGF deze hanteert. Deze tarieven zijn adviesbedragen, fysiotherapeuten mogen ervan afwijken.

Een screening kost bij de meeste fysiotherapeuten ongeveer € 15,00 en een standaardzitting ongeveer € 30,00. Vraag bij de eigen fysiotherapeut naar de tarievenlijst, want de verschillen per behandeling kunnen behoorlijk groot zijn.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.