Feldenkrais Methode

De oorsprong van de Feldenkrais methode

Moshe Feldenkrais (1904-1984) was een Russisch-Joodse fysisch ingenieur, die na zijn vertrek vanuit Rusland naar Israël geboeid raakte door het fonemeen “beweging”. Dat had vooral te maken met het feit dat hij geblesseerd raakte aan zijn knie en daardoor zijn passie – de judosport – een tijdlang niet kon uitoefenen. Feldenkrais ontwikkelde een geheel eigen bewegingsleer die mensen bewuster laat bewegen. Ingesleten bewegingspatronen en verstarde houdingen worden door de Feldenkraismethode doorbroken.

Volgens de theorie van Moshe Feldenkrais raken mensen in de loop van het leven blind voor hun eigen lichaam en de manier waarop het beweegt. Feldenkrais wilde dat iedereen zich bewuster ging bewegen en zich niet laat leiden door beperkingen, maar door mogelijkheden. Een van zijn bekendste uitspraken luidt: “ Wat ik wil bereiken is niet een flexibel lichaam, maar flexibele hersenen. Wat ik wil bereiken is het herstel van de menselijke waardigheid in iedere persoon.”?

Wat houdt de Feldenkrais methode in?

Feldenkrais ontdekte dat mensen gewoontedieren zijn, niet alleen in hun leefpatroon, maar zeker ook in hun bewegingspatroon. We blijven bewegingen herhalen in een vast stramien, waardoor we nog niet een fractie van ons bewegingspotentieel benutten. Het doorbreken van die vaste patronen is het doel van de Feldenkraismethode. Op die manier gaan we ons bewegingsapparaat in staat stellen op andere, minder beperkte wijze te gaan bewegen.

Feldenkrais ontwikkelde een scala aan bewegingen die het lichaam weer de vrijheid gunt om te kiezen. Feldenkrais maakt het lijf los van vaste gewoontes en starre bewegingsgedragingen door ons ongewone bewegingen te laten maken waardoor het lichaam weer soepel en wendbaar wordt.

Welke behandelingen biedt de Feldenkrais methode ?

Feldenkrais kent twee benaderingen: de “functionele integratie” en “bewustwording door beweging”.
Functionele integratie vindt plaats in een-op-een sessies die allemaal een bepaald doel hebben. Dat doel heeft te maken met de klacht van de persoon in kwestie. Zo kan het doel bijvoorbeeld zijn: “maak je rug los” of “leer weer prettig te bewegen”.

De Feldenkrais therapeut laat de persoon op een tafel plaatsnemen en gaat door aanrakingen proberen het lichaam bewegingen te laten maken die buiten het normale bewegingspatroon vallen.
Er wordt niet gepraat, maar uitsluitend gebruik gemaakt van aanrakingen door de handen.
Een sessie duurt ongeveer een uur, net als de sessies bij de andere Feldenkrais techniek: bewustwording door beweging.

Deze manier van behandelen vindt in een groep plaats, maar kan ook individueel worden toegepast. Bij deze methode voert niet de hand van de therapeut u door de bewegingen, maar zijn de instructies mondeling. De Feldenkrais therapie kan ook bestaan uit een combinatie van de twee genoemde methodes.

Hoe verloopt een behandeling volgens de Feldenkrais methode ?

De Feldenkrais therapeut bekijkt eerst de manier van bewegen en ook de relatie die iemand heeft met zijn of haar omgeving als het op beweging aankomt. Hoe is de persoon gewend te lopen, te bukken, te tillen en te zitten? Feldenkrais probeert altijd de achterliggende oorzaak van de klachten op te sporen. De therapeut gaat ervan uit dat het menselijk lichaam in staat is zichzelf weer in balans te brengen, maar daarvoor is bewustwording van het eigen bewegingspatroon essentieel.

De behandeling die de Feldenkrais therapeut toepast, is gericht op het hervinden van een natuurlijke manier van bewegen en het vinden van nieuwe manieren van bewegen die de persoon nog niet ontdekt heeft. Het openen van de geest is daarbij volgens Feldenkrais belangrijker dan het bevrijden van het lichaam.

Voor wie is de Feldenkrais methode geschikt?

Feldenkrais boekt goede resultaten bij mensen die chronisch last hebben van bijvoorbeeld:

• Rugklachten
• Spierpijn
• Pijn in de gewrichten
• Zwangerschapsklachten
• Hoofdpijn en spanning of verstarring van nekwervels

Feldenkrais is veilig voor iedereen, mits uitgevoerd onder leiding van een goed opgeleide Feldenkrais therapeut.

Welke opleiding heeft de Feldenkrais therapeut doorlopen?

In Nederland, België, Engeland en Amerika wordt een Feldenkrais therapeut – die ook wel “practitioner” wordt genoemd – opgeleid tijdens een drie- tot vierjarige studie die erkend is door de Nederlandse Feldenkrais Vereniging.

Op haar beurt is de Nederlandse Feldenkrais Vereniging weer aangesloten bij de International Feldenkrais Association, die strenge eisen stelt aan haar leden wereldwijd.

Feldenkrais practitioners die een van de erkende opleidingen hebben gevolgd, kunnen zich aansluiten bij de NFV, die garant staat voor de kwaliteit van de opleidingen en van de practitioners.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.