Fasciatherapie

De oorsprong van fasciatherapie

Fasciatherapie komt in principe voort uit de osteopathie. De Franse osteopaat Danis Bois, die tevens fysiotherapeut is, ontwikkelde de fasciatherapie rond 1980. “Fascia” is het Latijnse woord voor bindweefsel en fasciatherapie is een massagevorm die diep doordringt in het bindweefsel. Bindweefsel omsluit en verbindt onze organen, gewrichten en spieren en het masseren van dit bindweefsel op een gerichte manier kan veel klachten verlichten of zelfs wegnemen. Fasciatherapie is niet puur lichamelijk, maar heeft ook een spiritueel element. De energiebanen die het lichaam herbergt zijn belangrijk bij de behandeling. De fasciatherapie is er niet alleen op gericht om de lichamelijke balans te herstellen, maar ook de geestelijke.

Volgens de fasciatherapie slaat het bindweefsel niet alleen lichamelijke pijn op, maar ook geestelijke en emotionele problemen. Fasciatherapie masseert op een indringende wijze de lichamelijke en de psychische pijn weg. Fasciatherapie is een holistische therapievorm, dat wil zeggen dat het lichaam als één geheel wordt gezien. Klachten staan nooit op zichzelf, maar houden verband met de algehele toestand. Bewustwording is een belangrijk onderdeel van de theorie achter fasciatherapie.

Wat houdt fasciatherapie in?

De fasciatherapie is er niet alleen op gericht om de lichamelijke balans te herstellen, maar ook de geestelijke.
Volgens de fasciatherapie slaat het bindweefsel niet alleen lichamelijke pijn op, maar ook geestelijke en emotionele problemen. Fasciatherapie masseert op een indringende wijze de lichamelijke en de psychische pijn weg. Bindweefsel is een soort vangnet voor pijn, zowel lichamelijk als geestelijk. Door te veel belast te worden, kan het bindweefsel gespannen raken en zelfs verkrampen.

Welke technieken worden er binnen de fasciatherapie toegepast?

De fasciatherapie zoals die door Danis Bois werd ontwikkeld, kenmerkt zich door vier elementen:
• Manuele therapie
• Sensoriële of oefentherapie
• Introspectie
• Gesprek

Op deze onderdelen komen we terug bij de volgende vraag.
Afsplitsingen van de fasciatherapie, gepatenteerde behandelingen door de grondleggers, zijn onder andere:

• De Bowen techniek: ontwikkeld door de Australiër Thomas Bowen en gericht op diepgaande massage van bepaalde drukpunten, afgewisseld met snel loslaten van de huid.
• Rolfing: geïnitieerd door Ida Rolf, een Amerikaanse die ontdekte dat bindweefsel een grote rol speelt bij lichaamshouding en verkramping.
• Heller Work: deze methode is verbonden aan Joseph Heller, die de Rolfing techniek toepaste, aangevuld met gesprekstherapie.
• Lymfatische drainage: deze techniek is met name gericht op het afvoeren van vocht door de lymfen te stimuleren. Deze techniek wordt vaak gebruikt bij het herstel na een operatie.

Hoe verloopt een fasciatherapie behandeling?

De fasciatherapie behandeling verloopt gewoonlijk volgens een vast patroon. De te behandelen persoon gaat op een speciale massagetafel liggen en de therapeut probeert te achterhalen waar de problemen in het bindweefsel tot uiting komen. Dat gebeurt door zacht, maar stevig te masseren en de diepere lagen in het bindweefsel te bereiken. Dit is de manuele fase.

De manuele fase wordt versterkt doordat de persoon in kwestie mee gaat doen in de beweging; dit is de sensoriële gymnastiek of oefenfase.

Door het lichaam als een geheel te beschouwen, samen met de geest en het gevoel, wordt er een soort rustfase gecreëerd, die doorwerkt, ook in het dagelijks leven. Bewustwording van de eigen pijnen, blokkades en verkrampingen is het doel van de fasciatherapie. Dit wordt introspectie of zelfinzicht genoemd.

Dat bewustzijn voert tot het laatste onderdeel van de behandeling: het gesprek met de therapeut. Door dit gesprek wordt de bewustwording en het effect van de behandeling versterkt. De bedoeling is dat er een blijvende gedragsverandering plaatsvindt, waardoor bestaande klachten worden verlicht of zelfs weggenomen en toekomstige klachten worden voorkomen.

Voor wie is fasciatherapie geschikt?

Fasciatherapie is geschikt voor iedereen, van baby’s tot senioren. Bij baby’s en kinderen kan fasciatherapie helpen als er slaap- of eetproblemen zijn. Ook als kinderen angstig zijn of gedragsproblemen hebben, kunnen ze baat hebben bij fasciatherapie.
Bij volwassenen wordt fasciatherapie toegepast bij tal van klachten en aandoeningen:

Gewrichtsklachten
Spierklachten
Spanningsklachten
Rugklachten
Stofwisselingsklachten
Zwangerschapsklachten – ook ter voorbereiding op de bevalling.
Dit is slechts een greep uit de lijst met klachten die door middel van fasciatherapie behandeld kunnen worden.

Welke opleiding heeft de fasciatherapeut doorlopen?

De meeste fasciatherapeuten hebben een medische achtergrond als arts, verpleegkundige, fysiotherapeut of een ander (para-)medisch beroep. In Europa bestaan twee hoogstaande opleidingen tot fasciatherapeut: één in Lissabon en één in Wemmel, België.

Fasciatherapie valt onder de alternatieve geneeswijzen, maar is zeer breed geaccepteerd binnen de reguliere medische wereld.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.