Ergotherapie

Wat is ergotherapie? Hoe is het ontstaan?

Amerika
Ergotherapie is ontstaan in de Verenigde Staten in de jaren ‘50. Toen heette het nog niet ergotherapie maar “arbeidstherapie” en in het Engels: labourtherapy. In de jaren ’60 van de vorige eeuw is ergotherapeut in Nederland een officieel beroep geworden. De HBO-studie ergotherapie dateert ook uit die tijd.

Arbeidstherapie
Ergotherapeuten waren destijds “arbeidstherapeut”. Na de oorlog kregen mensen namelijk - door het werk in fabrieken en op kantoren - steeds vaker last van klachten die te maken hadden met hun werk. Werkgevers zagen in dat investeren in het verminderen van die klachten gunstig was voor de productie. De arbeidstherapeut werd daarom ingezet om het ziekteverzuim door werkklachten terug te dringen. En dat bleek zijn vruchten af te werpen. Daarmee was de basis gelegd voor wat we nu kennen als ergotherapie.

Moderne ergotherapie
Ergotherapie is dus een relatief nieuwe tak binnen de gezondheidszorg. In ons land zijn de twee belangrijkste voorvechters van ergotherapie Veroon Snater en Astrid Kinébanian geweest. De laatste heeft internationaal naam gemaakt met haar inspanningen om het beroep van ergotherapeut naar een hoger plan te tillen. Zij heeft er mede voor gezorgd dat het beroep van arbeidstherapeut werd uitgebreid. Deze hield zich namelijk steeds vaker met andere zaken bezig dan uitsluitend met klachten op de werkvloer. De moderne ergotherapie zoals we die nu kennen, heeft een veel groter werkgebied.

Occupational Therapy
In het Engels heet ergotherapie tegenwoordig “Occupational Therapy”. De term “occupation” is veel breder dan “werk”. Datzelfde geldt voor de term “ergo”. Ergo betekent “handeling”of “activiteit” in het Grieks. De ergotherapeut houdt zich bezig met het ondersteunen van mensen voor wie belangrijke, alledaagse handelingen – op het werk, thuis of waar dan ook – niet vanzelfsprekend zijn.

Wat zijn de meest voorkomende klachten of aandoeningen waarvoor mensen gebruik maken van ergotherapie?

Motorische stoornissen
Ergotherapie behandelt mensen die door welke oorzaak dan ook de dagelijkse dingen niet meer als vanzelfsprekend uit kunnen voeren. Er is niet precies aan te geven welke activiteiten de ergotherapeut het vaakst uitvoert. De ergotherapeut komt in zijn of haar praktijk bijvoorbeeld kinderen tegen die door een motorische stoornis niet goed kunnen schrijven. Maar een ergotherapeut behandelt ook patiënten met (beginnende) dementie. Het zijn maar twee situaties in een breed scala van aandoeningen waaraan ergotherapie te pas komt.

Creatieve oplossingen
Mensen helpen zich beter te kunnen redden in de thuissituatie. Dat is het kerndoel van ergotherapie. En dat begint al bij het bedenken van creatieve oplossingen om de patiënt zelfstandig te laten eten en drinken. Maar de ergotherapiepraktijk ondersteunt ook mensen die na een zwaar ongeluk moeten revalideren. Zij moeten vaak allerlei “simpele” dingen opnieuw leren. Ergotherapie leert deze patiënten hoe ze zo goed mogelijk kunnen leven met blijvende beperkingen.

Verschil met fysiotherapie
Ergotherapeut verschilt in die zin van fysiotherapie, dat ergotherapie niet alleen draait om het lichaam. Bij het opstellen van een behandelplan neemt de ergotherapeut alle facetten mee: het lichaam, de geest en de omgeving. Bij die omgeving hoort ook de familie van de patiënt en andere mantelzorgers. Dat maakt een ergotherapeut tot een creatieve, meedenkende partner. Ergotherapie heeft oog voor heel de mens en niet alleen voor het bewegingsapparaat.

Wat voor opleiding heeft een ergotherapeut gehad?

Ergotherapie heeft een beschermde status. Dat wil zeggen dat niet iedereen zich zomaar ergotherapeut mag noemen. Met een afgeronde HAVO-, VWO- of MBO niveau 4-opleiding kan iemand ergotherapie gaan studeren.
Het is een studie op HBO-niveau, die 4 jaar duurt.

Beperkt aantal studieplaatsen
Ergotherapie is een lotingstudie; het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Dat heeft als voordeel dat afgestudeerde ergotherapeuten vrijwel zeker een baan zullen vinden. Naast veel theorievakken loopt een student ongeveer 30 weken stage tijdens de opleiding.

Welke specialisaties zijn er binnen de egotherapie?

Vier deelgebieden
De meeste ergotherapiepraktijken werken op vier deelgebieden:
- kinderen en jeugd: hierbij kan sprake zijn van lichamelijke en/of geestelijke handicaps in de breedste zin
- de werkplek: de oorsprong van de ergotherapie, de vroegere arbeidstherapie
- chronische aandoeningen: zowel van lichamelijke als geestelijke aard
- ouderen: eveneens met aandoeningen van lichamelijke en/of geestelijke aard

Zelfredzaamheid
Het is kenmerkend dat een ergotherapeut mensen helpt in hun eigen situatie: thuis, op school, op het werk, in de sportzaal. De aandoeningen die patiënten hebben kunnen zeer divers zijn, variërend van lichte beperkingen tot zeer zware handicaps. De ergotherapeut kan er mede voor zorgen dat een patiënt zelfredzaam wordt of dat zo lang mogelijk blijft, binnen de grenzen die men heeft.

Behandelplan
Ergotherapie betrekt patiënten en hun familie actief bij het opstellen van een behandelplan. Samen stellen de ergotherapeut en degene die behandeld wordt de doelen vast die men wil bereiken. Als die doelen duidelijk zijn, legt de ergotherapeut in het plan vast hoe de weg naar die doelen eruit gaat zien.

Op locatie
Ergotherapie is creatief en flexibel. De ergotherapeut bedenkt oplossingen, geeft trainingen en staat de patiënt en de omgeving met raad en daad bij.

De meeste ergotherpeuten werken op locatie: bij de mensen thuis, op school of op de werkplek. Dat heeft te maken met het feit dat een ergotherapeut niet kijkt naar één stukje van de puzzel, maar naar het totaalbeeld. Een ergotherapiepraktijk wordt zelden gebruikt als behandelingsruimte. De behandeling vindt namelijk plaats in de leefomgeving van de patiënt.

Zijn er keurmerken of anderszins binnen de ergotherapie waaraan een gekwalificeerd therapeut te herkennen is?

Beroepsvereniging
Ergotherapeuten kunnen lid worden van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland. Dat lidmaatschap is niet verplicht. Het merendeel van alle ergotherapeuten is echter aangesloten bij deze vereniging.

Kwaliteitsregister Paramedici
Een ergotherapeut is niet verplicht zich te laten registreren in een bepaald kwaliteitsregister. Dat kan hij of zij wel op vrijwillige basis doen. Het Kwaliteitsregister Paramedici is een register waarin 9 paramedische beroepen - dat zijn beroepen die gerelateerd zijn aan de gezondheidszorg – zich hebben verenigd om de kwaliteit te waarborgen.
In het Kwaliteitsregsiter Paramedici wordt bijgehouden of een ergotherapeut heeft voldaan aan de opleidingseisen zoals die door de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland zijn vastgesteld. Die opleidingseisen zijn voor ergotherapeuten niet verplicht, maar er wordt door de beroepsgroep sterk op aangedrongen. Het Kwaliteitsregister Paramedici is openbaar en kan door iedereen geraadpleegd worden.

BIG-register
Iedere ergotherapeut is verplicht om zich te laten registreren in het BIG-register. Iedereen met een Beroep in de Individuele Gezondheidszorg is wettelijk verplicht zich in dit register op te laten nemen. Zonder registratie mag een ergotherapeut zijn beroep niet uitoefenen.

In het Kwaliteitsregister Paramedici is ook opgenomen of een ergotherapeut een BIG-registratie heeft.

Welke behandelmethoden kan een ergotherapeut toepassen?

Leefsituatie
Ergotherapie is praktijkgericht: welke handelingen zijn voor de patiënt van belang? Waar heeft de patiënt in zijn dagelijks leven het meeste last van?

De leefsituatie van de betrokkene worden door de ergotherapeut beschreven: hoe ziet het dagelijks leven van de persoon er uit? Welke zaken vormen een hindernis thuis, op het werk of op school? De ergotherapeut stelt vervolgens samen met de patiënt een concreet plan van aanpak op. Het doel van dat plan is de betrokkene zo optimaal mogelijk te laten functioneren binnen de grenzen van de beperkingen die men heeft.

Concreet en creatief
Ergotherapie is concreet en creatief. Er wordt gekeken naar hoe de handelingen op een andere manier gedaan zouden kunnen worden. Bovendien geeft de ergotherapeut advies over aanpassingen in de leefomgeving of in de werkomgeving.

Hulpmiddelen
Het oefenen van vaardigheden in de praktijk is de hoofdbezigheid van de ergotherapeut. Daarnaast geeft hij of zij advies over het gebruik van bepaalde hulpmiddelen. Die hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld: (electrische) rolstoelen, scootmobielen, aangepast bestek, til- en liftapparatuur (de bekende “papegaai’ boven het bed), aangepaste toetsenborden, speciale brillen, rollators, speciaal meubilair, etc.

Formulieren
Bij de ergotherapie wordt nadrukkelijk de omgeving van de patiënt betrokken. Zo wordt aan mantelzorgers en familieleden uitgelegd wat er gaat gebeuren. Welke rol hebben zij in de nieuwe situatie?
Een ergotherapeut is ook behulpzaam bij het doen van bepaalde aanvragen en het invullen van de juiste formulieren. Dit alles heeft maar één doel: zorgen dat de patiënt weer deel kan nemen aan de maatschappij, ondanks eventuele beperkingen of handicaps.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.