Elektrotherapie

De oorsprong van de bio-elektrische therapieën of elektrotherapie

Alle vormen van behandeling waarbij gebruik gemaakt wordt van elektrische apparatuur om lichaamsfuncties te meten en op grond daarvan een diagnose te stellen, vallen onder de noemer bio-elektrische therapieën.

De eerste die aandacht had voor electriciteit als toepasbaar middel in de geneeskunde was de Zwitserse natuurkundige Gallebert. Hij publiceerde al in 1750 een boek over dit thema.

In de eeuwen die volgden kwamen er talloze onderzoekers, geneeskundigen en therapeuten die elk een eigen kijk op bio-electriciteit hadden. Zo ontstonden er een heleboel verschillende theorieën met één gemeenschappelijke kern: het gebruik van electriciteit om mensen beter te maken. De meest gangbare term voor deze therapieën is Elektrotherapie.

Wat is de achterliggende filosofie van elektrotherapie?

Opvallend is dat elektrotherapie in het Westen is ontstaan en ook vooral in de Westerse wereld omarmd wordt. Dat heeft te maken met het feit dat de elektrotherapie uitgaat van het standpunt dat alles meetbaar is. En als het meetbaar is, is de oorzaak van ieder probleem te herleiden tot een verstoring van het evenwicht in de cellen van het menselijk lichaam. Het lichaam wordt als een mechanisch werktuig gezien, dat met behulp van andere werktuigen – electrische apparatuur in dit geval – gerepareerd kan worden.

Welke vormen van elektrotherapie zijn er?

De hoeveelheid elektrotherapeutische behandelingen is dermate groot, dat het te ver voert ze allemaal op te noemen. We beperken ons hier tot de meest bekende:
- Electro-acupunctuur
- Nosodenttherapie
- Moratherapie
- Endogene endocrinotherapie
- Bio-oscillatie
- Electr-slaaptherapie
- Electrosimulatie
- Diadynamische stroom
- Interferentie
- Galvanotherapie
- Ultra-kortegolftherapie
- Transcutane zenuwstimulatie
- Ultrasone therapie
- Sonotherapie
- Ionistatie therapie

Welke apparatuur gebruiken elektrotherapeuten?

De apparatuur die gebruikt wordt door elektrotherapeuten valt in twee groepen te onderscheiden:

De diagnostische apparatuur
Elektrotherapie gaat uit van de meetbaarheid van het probleem. De therapeut heeft daarom niet veel tijd nodig om met de patiënt te praten over zijn klacht. De apparatuur vertelt als het ware het verhaal. De meetaparatuur geeft aan waar de celhuishouding van de patiënt verstoord is en vervolgens wordt hierop een diagnose gesteld. Het gaat vaak om (vage) pijnklachten die plaatselijk te lokaliseren en te behandelen zijn.

De behandelingsapparatuur
Als de diagnose is gesteld, wordt bepaald welke vorm van elektrotherapie het beste zou kunnen worden toegepast. Uiteraard heeft niet elke therapeut alle apparatuur ter beschikking, maar in onderling overleg kan men (als dat raadzaam is) eventueel een andere therapeut zoeken.

Elektrotherapie met hoog- en laagfrequente stromen

Bij elektrotherapie kan een onderscheid worden gemaakt in het toedienen van laagfrequente stroompjes en hoogfrequente.

Laagfrequente methodes

Laagfrequente methodes zijn er in twee soorten: faradische stromen en galvanische stromen.

Faradische stromen
Deze stromen zijn genoemd naar een pionier in de wereld van elektrotherapie: Michael Faraday (1791-1861). Hij ontwikkelde apparatuur die de patiënt voorziet van een wisselstroom met een lage spanning, 40 tot 60 Volt.

De methode Faraday kent drie therapievormen die veelvuldig gebruikt worden door fysiotherapeuten:
1. electrostimulatie
2. diadynamische stroom
3. interferentie

Deze therapieën zijn alledrie gericht op het prikkelen van de zenuwen en de spieren die niet goed functioneren. Bovendien werken deze vormen van bio-electrische therapie pijnstillend.

Galvanische stromen
Naast Faraday was de Italiaanse natuurkundige Luigi Galvani (1737-1795) een van de grondleggers van de elektrotherapie. Galvanische stromen maken gebruik van laagfrequente gelijkstroom met een lage spanning (40 tot 60 V).

De methode Galvani kent vijf therapievormen:
1. continue galvanisatie
2. hydro-electrische baden
3. iontoforese
4. electrostimulatie
5. galvanotherapie

Deze elektrotherapeutische therapieën worden voor uiteenlopende doeleinden gebruikt, die voornamelijk gericht zijn op schoonheids- en afslankbehandelingen. Maar ook psychosomatische klachten zoals nervositeit, slapeloosheid en onrustgevoelens worden met deze apparatuur behandeld.

Elektrotherapieën met hoogfrequente stromen

Elektrothrapieën waarbij gebruik gemaakt wordt van hoge spanning en een lage stroomsterkte (minimaal 100.000 Hz) worden veelal toegepast voor pijnbestrijding door fysiotherapeuten en sportartsen.

Deze therapievormen zijn:
1. diathermie
2. ultra-kortegolftherapie
3. transcutane zenuwstimulatie (TENS)
4. Actie Potentiaal Simulatie (APS)

Voor wie zijn elektrotherapeutische behandelingen geschikt?

Elektrotherapie is gericht op het herstellen van de balans in wat het “basisbioregulatiesysteem” wordt genoemd. Dat betekent dat de therapeut elektrische trilling toepast om cellen die door welke aandoening dan ook in disbalans zijn geraakt, weer met elkaar in evenwicht te brengen.

Mensen die baat hebben bij elektrotherapie hebben klachten als bijvoorbeeld:
- Staar
- Slaapproblemen
- Astmatische klachten
- Spanningshoofdpijn
- Allergieën
- Reumatische aandoeningen
- Huidproblemen
- Verstoorde hormoonhuishouding

Er zijn eigenlijk geen beperkingen voor wat betreft de te behandelen aandoeningen met behulp van elektrotherapie apparatuur.

Er zijn zelfs apparaten op de markt waarmee mensen thuis gebruik kunnen maken van de voordelen van bio-electrische stromen. De “thuisapparatuur” is vooral bedoeld voor elektrostimulatie. Het gaat dan meestal om apparaten die te maken hebben met afslanken en het stimuleren van de bloeddoorstroming.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.