Bio-energetische therapie

De oorsprong van bio-energetische therapie

Bio- energetica is de verzamelnaam voor alle therapieën die lichaam en geest als één zien. Bio-energetische therapieën behandelen de mens door invloed uit te oefenen op het energieveld dat het lichaam omgeeft. Verstoring van dat “etherisch lichaam” of “aura” kan de mens ziek maken. De bio-energetica is erop gericht het energieveld te herstellen door er positieve energie van de therapeut op uit te oefenen. De bio-energetische therapeut doet dat onder meer via zijn of haar handen (zonder de betrokkene aan te raken!) of met behulp van attributen zoals pendels, kristallen of etherische olie. Er kan niet gesproken worden van één grondlegger bij de bio-energetica. Een aantal mensen begon min of meer gelijktijdig met diverse toepassingen van bio-energetische therapieën. Bio-energetica is niet onder één noemer te brengen, maar valt als geheel wel onder de alternatieve geneeswijzen.

Wat houdt bio-energetische therapie in?

Bio-energetische therapieën zijn gebaseerd op de overtuiging dat lichaam en geest één zijn en dat ieder mens omgeven is door een energetisch of magnetisch veld. Dat energieveld kan middels diverse technieken zichtbaar worden gemaakt en sommige therapeuten kunnen de energie die rond mensen hangt, echt “zien” of “voelen”. De therapeut gaat eerst na wat er aan de hand is met de persoon die zich aandient. De klacht, zowel lichamelijk als psychisch, is voor de bio-energetisch therapeut voelbaar als een disharmonie in de energiestroom die hij of zij ervaart. Met behulp van de eigen energie kan de therapeut een tegenwicht bieden en het energieveld van de betrokkene positief beïnvloeden.
De bio-energetisch therapeut gebruikt daarbij niet alleen zijn of haar eigen handen, waarbij de cliënt overigens niet aangeraakt wordt, maar ook voorwerpen zoals pendels, wichelroedes, oliën en kristallen.

Welke varianten bestaan er binnen de bio-energetische therapieën?

Het doel van de bio-energetische therapieën is in alle gevallen het herstel van het aura of energieveld rond het lichaam. Hierdoor kunnen ziektes en andere klachten genezen of verlicht worden. De manier waarop dat gebeurt, kan nogal verschillen:

De Auratherapie

Deze methode is afkomstig van Michel Soenser, een Fransman die verstoringen in het aura toeschreef aan lichamelijk of geestelijke ziektes of diepgewortelde traumatische ervaringen. Deze vorm van auratherapie houdt in dat de bio-energetisch therapeut direct in contact treedt met het aura van de cliënt en hypergevoelig is voor wat het aura uitstraalt. Door de trillingen die het aura veroorzaakt, voelt de therapeut welke verstoringen er zijn. Middels zijn of haar handen, een pendel of een kristal, gaat de auratherapeut het aura herstellen.

De Pranatherapie

De Filipijnse energetisch heler Meester Choa Kok Sui, ontwikkelde de pranatherapie aan het eind van de vorige eeuw, tussen 1980 en 1990. Net als de ayurveda gaat de pranatherapie uit van de alom aanwezige levensenergie. De dynamische energiestroom, die zowel mensen, dieren als levenloze voorwerpen bezitten, kan verstoord zijn. Dat wat in deze therapie “Prana” heet, is vergelijkbaar met wat ook “aura” wordt genoemd. De pranatherapeut gaat eerst middels zijn eigen energie via zijn handen – ook weer zonder het lichaam aan te raken – het probleem opsporen. Vervolgens geeft de therapeut op dezelfde manier zijn eigen positieve energie aan de persoon in kwestie.

Aura-Somatherapie

Deze therapie is gepatenteerd door Vicky Wall, een blinde Engelse die aura’s kon lezen. De Aura-Somatherapie is gebaseerd op het opheffen van blokkades die een verstoord aura veroorzaken. Dat gebeurt door middel van flesjes olie die de naam Equilibrium dragen. De Aura-Somatherapeut stelt eerst vast welke kleur olie van toepassing is op het individu dat bij hem of haar in therapie is. De therapeut beperkt zich tot een hoofdmassage van de persoon in kwestie en geeft advies over het aanbrengen van de olie. De betrokkene kan die olie in de Aura-Somatheorie zelf inwrijven, meestal aan de binnenkant van de polsen.

Polariteitsmassage

De polariteitsmassage is een therapie die ontwikkeld is door de bio-energetische therapeut en arts Randolph Stone. Stone was ervan overtuigd dat de energiebanen in ons lichaam volgens een vast patroon lopen. De polariteitsmassage richt zich op bepaalde punten op het lichaam om de energiestroom in balans te brengen. Deze therapievorm vertoont grote gelijkenis met de theorie achter acupunctuur en de meridianenstructuur.

Hoe verloopt een bio-energetische therapiebehandeling?

De bio-energetisch therapeut gaat eerst door middel van gesprek en het “voelen” van de energievelden opsporen waar het probleem zit. Uiteraard is het vertrouwen dat de betrokken persoon heeft in de therapeut van groot belang bij het slagen van een bio-energetische behandeling. De keuze die de persoon maakt voor één bepaalde vorm van therapie kan al duiden op een zekere voorkeur. De bio-energetische therapie bestaat gewoonlijk uit een aantal sessies van één tot anderhalf uur. De therapeut richt zich op het oplossen de verstoorde energiebalans en leert de cliënt om zelf de regie te nemen in zijn of haar eigen genezingsproces.

Voor wie is bio-energetische therapie geschikt?

Bio-energetische therapieën zijn geschikt voor iedereen, tenzij er sprake is van ernstige lichamelijke en/of psychische aandoeningen. Mensen die te maken hebben met angsten, vermoeidheid, gewrichtsklachten, stress, slaapstoornissen of verslavingen, kunnen veel verlichting vinden in bio-energetische therapie. Het is wel raadzaam om alvorens naar een bio-energetisch therapeut toe te gaan, eerst te overleggen met de eigen huisarts.

Welke opleiding heeft de bio-energetica therapeut doorlopen?

Een door het Ministerie van Onderwijs geaccrediteerde opleiding tot bio-energetisch therapeut bestaat niet in Nederland. Soms heeft de therapeut een medische achtergrond, bijvoorbeeld arts, verpleegkundige of een paramedisch beroep zoals fysiotherapeut.
Het Nederlands Instituut voor Bio-Energetische Analyse (NIBA) maakt zich sterk voor erkenning van het beroep van bio-energetisch therapeut. Dit instituut verzorgt kwalitatief hoogwaardige opleidingen, die alleen toegankelijk zijn voor mensen die reeds een academische opleiding op medisch gebied afgesloten hebben. Bovendien behartigt het instituut de belangen van de hele branche.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.