Bio-energetische tandheelkunde

De oorsprong van bio-energetische tandheelkunde

Bio- energetische tandheelkunde staat ook bekend als biologische tandheelkunde en als holistische tandheelkunde. Deze vorm van tandheelkunde gaat uit van de gedachte dat tandproblemen niet op zichzelf staan, maar dat het lichaam één geheel is en niet een som van afzonderlijke delen.

Bio-energetische tandheelkunde benadert een gebitsprobleem niet als op zichzelf staand probleem, maar als een verstoring in het evenwicht van het lichaam. Die verstoring kan hersteld worden door het gebit te genezen, maar ook het achterliggende probleem aan te pakken.

Bio-energetische tandartsen lossen niet alleen het gebitsprobleem op, maar kijken ook naar wat de dieperliggende oorzaak is. De verschillende tanden en kiezen staan volgens bio-energetische tandartsen in relatie met andere lichaamszones. Zo staan de verstandskiezen bijvoorbeeld direct in verband met de voeten en de andere kiezen met de schouders. Iedere tand houdt daarnaast verband met een orgaan in het lichaam.

Tand- en kiespijn zijn volgens de bio-energetische tandheelkunde symptomen van psychische aard. Op momenten van zwakte komen zo tandproblemen tot uiting.

Wat houdt bio-energetische tandheelkunde in?

Bio-energetische tandheelkunde vindt haar basis in de overtuiging dat lichaam en geest één zijn en dat ieder mens lichamelijke klachten ontwikkelt die dieperliggende oorzaken hebben.

De bio-energetische tandarts stelt niet alleen een diagnose van het gebitsprobleem, maar kijkt verder dan dat. De kiespijn of tandvleesklachten komen door problemen die van psychische of emotionele aard zijn. Bovendien zijn de reguliere tandartsbehandelingen niet de aangewezen manier om mensen met tandklachten te behandelen.

Bio-energetische tandartsen geloven niet in amalgaamvullingen, maar gebruiken uitsluitend organisch goed verdraagbare, biologische materialen. Volgens bio-energetische tandartsen kunnen traditionele tandbehandelingen zelfs problemen vergroten in plaats van kleiner maken. Vullingen, bruggen en implantaten zorgen voor een slechte occlusie. Dat is de manier waarop het bovengebit aansluit op het ondergebit. Bij een slechte occlusie kunnen elders in het lichaam gezondheidsklachten ontstaan, die niet direct aan gebitsbehandelingen gerelateerd worden, terwijl ze dat volgens bio-energetische tandartsen wel degelijk zijn.

Welke behandelingen bestaan er binnen de bio-energetische tandheelkunde?

Bio-energetische tandartsen gebruiken zoals gezegd alleen biologische en door het lichaam goed te verdragen materialen. Amalgaam en extra fluor zal een bio-energetische tandarts niet voorschrijven en ook niet gebruiken.

Tanden met dode wortels en afgestorven zenuwen zijn volgens sommige aanhangers van de bio-energetische tandheelkunde giftig en dus moeten die tanden verwijderd worden. Collega’s zien deze tanden echter als onlosmakelijk onderdeel van het gebit en dus van het lichaam. Zij laten de betreffende tand liever op zijn plek.

Het doel van de bio-energetische tandheelkunde is altijd om de verstoorde balans die in het lichaam optreedt, te herstellen.

Hoe verloopt een bio-energetische tandheelkundige behandeling?

De bio-energetisch tandarts voert een uitgebreid diagnose onderzoek, inclusief intake gesprek, uit. Een bio-energetische tandarts is in principe hetzelfde opgeleid als een reguliere tandarts en de behandeling wijkt niet drastisch af van een reguliere tandartsbehandeling.

De gebruikte materialen en technieken zijn echter anders; chemische en synthetische grondstoffen worden niet gebruikt. In plaats daarvan worden lichaamsvriendelijke en biologische middelen ingezet. De bio-energetische tandarts kijkt ook naar achterliggende oorzaken van de tandproblemen en probeert deze aan te pakken, waarbij de patiënt zelf een belangrijke rol speelt. Ieder mens kan zichzelf helen door open te staan voor wat het eigen lichaam “vertelt”.

Bioresonantietherapie in de bio-energetische tandheelkunde

Bio-energetische tandartsen passen soms de bioresontantietherapie, ook wel moratherapie genoemd, toe. De patiënt wordt bij deze therapie met elektroden verbonden aan een zogenaamd mora-apparaat. Dit apparaat geeft aan of er zich in de mond lichaamsvreemde of zelfs schadelijke stoffen voorkomen. Volgens de tandartsen die deze therapie gebruiken, kan het mora-apparaat de gifstoffen en afgestorven gebitsdelen dusdanig beïnvloeden dat ze min of meer geneutraliseerd worden. De techniek die hiervoor zorgt heet “fase-inversie” en zorgt voor een herstel in de gezondheidsbalans.

Voor wie is bio-energetische tandheelkunde geschikt?

Bio-energetische tandheelkunde is net als reguliere tandheelkunde geschikt voor iedereen. Alle gebitskwalen kunnen door bio-energetische tandartsen behandeld worden, zij het op een iets afwijkende manier. Bio-energetische tandartsen omschrijven zichzelf als: “ gewone tandartsen met een kritische kijk op de gebruikte tandheelkundige materialen en behandelmethodieken.” Bio-energetische tandartsen passen naast de gebitsbehandelingen aanvullende (additieve) behandelingen toe. Dat kan variëren van acupunctuur tot homeopathie.

Welke opleiding heeft de bio-energetische tandarts doorlopen?

Een gewone universitaire studie tandheelkunde is de opleiding die een bio-energetische tandarts heeft gevolgd. Aanvullend heeft hij of zij zich bekwaamd in de bio-energetische tandheelkunde door cursussen, workshops en seminars te volgen.

De Nederlandse Vereniging tot Bevordering van de Biologische Tandheelkunde (NVBT) kan meer informatie verstrekken aan geïnteresseerde professionals en aan eventuele patiënten. Deze vereniging maakt zich sterk voor het bevorderen van het gebruik van goed verdraagbare, biologische materialen in de tandheelkunde.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.