Bewustwordings massages

De oorsprong van bewustwordingsmassages

Bewustwordingsmassages vinden hun oorsprong in het besef dat de tastzin in onze westerse wereld een ondergeschoven kindje is geworden. Elkaar aanraken wordt vaak geassocieerd met seks en daardoor zijn we het verleerd. “Betasten” heeft een negatieve lading in onze samenleving, terwijl het helend effect van een aai, een streling of een omhelzing onomstotelijk vaststaat.

Bewustwordingsmassages zijn precies bedoeld zoals het woord omschrijft: je wordt je bewust van wat je voelt door de tastzin te (her)ontdekken. Bewustwordingsmassages komen in diverse verschijningsvormen voor die allemaal hetzelfde doel nastreven: het zorgen voor ultieme ontspanning en welbevinden van de persoon in kwestie.

Bewustwordingsmassages gaan verder dan puur ontspanning; ze zijn bedoeld om gevoel en verstand weer met elkaar in evenwicht te brengen.

Wat houdt een bewustwordingsmassage in?

Mensen behoren tot de familie van de primaten, waartoe alle apensoorten behoren. Contact maken door aanraking is bij primaten heel normaal en natuurlijk, dus ook voor mensen. In de westerse cultuur is de tastzin naar de achtergrond verdrongen. Een hand geven en een zoen op de wang worden al als uiterst intiem ervaren. In andere culturen is dat niet zo; indianen, oosterse volken en eskimo volken vinden aanraken net zo normaal als praten en oogcontact maken. Schaamte en angst staan echter bij westerse mensen de aanraking in de weg. Bewustwordingsmassages laten mensen weer ervaren dat aanraking helend en ontspannend kunnen zijn. De handen van de masseur hebben een weldadig effect op lichaam en geest. Het leren loslaten van angstgevoelens en het durven overgeven aan degene die je masseert, kan de gezondheid van de gemasseerde aanzienlijk verbeteren en zowel lichamelijke als geestelijke klachten verlichten.

Welke bewustwordingsmassages zijn er?

Er zijn tal van technieken die toegepast worden als bewustwordingsmassage. De meest gangbare bewustwordingsmassages zijn:

• Zweedse massage
• Californische massage
• Metamorfosemassage
• Meditatieve, intuïtieve massage
• Bio-dynamische massage

De overeenkomst tussen al deze technieken is dat ze tot doel hebben de gemasseerde weer in contact te brengen met zijn of haar eigen gevoel. De mens bestaat uit lichaam, geest en ziel en bewustwordingsmassages kunnen bijdragen aan een beter evenwicht tussen de drie elementen.

Zweedse massage

Bij bepaalde bewustwordingsmassages, zoals de Zweedse massage, staat het hart centraal en wordt er in de richting van het hart gemasseerd. Deze massagevorm bedient zich ook van zogenaamde “knijptechniek”, waarbij de huid wordt opgetild en gekneed.


Californische massage
De californische massage komt voort uit de flowerpower beweging en is de meest sensuele van alle bewustwordingsmassages. Bij deze massage worden ook de buik, de billen en de ledematen gemasseerd. De californische massage wordt ook toegepast als ontspanningsvorm voor paren, die elkaar masseren en zich zo volledig leren openstellen voor elkaar.

Metamorfosemassage

Deze vorm van bewustwordingsmassage is verwant aan de voetreflexmassage. De masseur ziet het lichaam als een bundel zenuwknooppunten die verbonden zijn met zones op het lichaam. De behandelaar gaat meer gericht op drukpunten masseren dan bij de andere massagevormen.


Meditatieve, intuïtieve massage
De behandelaar gaat niet volgens een geijkte techniek te werk, maar laat zich leiden door de intuïtie van het moment. De gemasseerde en de behandelaar gaan beide uit van gevoel en maken woordloos contact. Het is zowel voor de behandelaar als voor de behandelde een ontdekkingstocht en de vertrouwensrelatie is daarbij aan beide zijden erg belangrijk.

Bio-dynamische massage

Deze bewustwordingsmassage is gerelateerd aan de bio-dynamische psychologie. De mens wordt in deze filosofie gezien als onlosmakelijk verbonden met de kosmos en het lichaam is slechts een van de onderdelen waaruit de mens bestaat. Deze massagevorm is gericht op het stimuleren van de levensenergie die door de mens stroomt.

Hoe verloopt een bewustwordingsmassage?

De techniek die de masseur gebruikt kan verschillen, maar van wezenlijk belang is een vertrouwensbasis tussen de masseur en de gemasseerde. Er moet sprake zijn van volledige overgave en dat kan alleen als je je helemaal op je gemak voelt bij de masseur.

De meeste bewustwordingsmassages beginnen met een of meerdere gesprekken om de cliënt naar binnen te laten gaan en te laten verwoorden wat hij of zij voelt. Een massagesessie wordt ook weer afgesloten met een gesprek over de ervaringen van degene die gemasseerd wordt.

Het middelste deel van de bewustwordingsmassage is vrij passief aan de kant van de gemasseerde. De behandelaar laat zijn of haar handen over de rug, de schouders en de onderrug op en neer glijden, al dan niet met behulp van olie of lotion. De bewustwordingsmassage wordt afgestemd op de ademhaling van degene die gemasseerd wordt.

Voor wie is bewustwordingsmassage geschikt?

Bewustwordingsmassages zijn geschikt voor iedereen, maar de vertrouwensbasis tussen behandelaar en behandelde moet absoluut op gelijkwaardigheid stoelen. Het is dus van groot belang dat het “overgeven” aan de ander plaats kan vinden zonder angst en schaamte.

Welke opleiding heeft de masseur doorlopen?

Een algemeen erkende opleiding tot behandelaar in bewustwordingsmassages bestaat niet. De meeste bewustwordingsmassages worden gegeven door mensen die dit geleerd hebben als onderdeel van een veel groter pakket, bijvoorbeeld bio-dynamica, ayurveda, yoga of een andere alternatieve- of natuurgeneeswijze. Omdat er zoveel diversiteit is in bewustwordingsmassages, is het onmogelijk ze allemaal te benoemen en bijeen te brengen in één overkoepelende vereniging of organisatie.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.