Batesmethode

De oorsprong van de Batesmethode

De Amerikaanse oogarts William H. Bates (1860-1931) ontwikkelde aan het begin van de 20ste eeuw een oogtherapie die gebaseerd was op spieroefeningen. Bates was ervan overtuigd dat de hersenen en de spieren een veel grotere invloed hadden op onze visuele waarneming dan de ogen zelf. Zijn methode – die de naam Batesmethode meekreeg – bestaat uit een reeks oefeningen die erop gericht zijn het zicht te verbeteren en beter te kunnen analyseren wat je ziet.

De Batesmethode werd beschreven in een boek “Perfect eyesight without glasses”, dat later nog een vervolg kreeg in het Better Eyesight Magazine. De weduwe van Bates heeft het oorspronkelijke boek van haar man jaren na zijn dood nog een keer aangepast.

Wat houdt de Batesmethode in?

Bates vond het vreemd dat mensen die een bril kregen aangemeten voortdurend sterkere glazen voorgeschreven moesten krijgen. Als de correctie met de bril goed was, waarom werden de ogen dan toch zwakker? Dat bracht hem, met behulp van veel eigen onderzoek, tot de conclusie dat de verslechtering van het zicht niet helemaal aan lichamelijke oorzaken, dus aan het oog zelf, te wijten was, maar ook doordat we onze ogen niet goed weten te benutten.

Om onze eigen ogen te trainen en ons zicht te verbeteren of goed te houden, creëerde Bates een aantal gymnastische oogoefeningen, waarbij het leren concentreren en tegelijkertijd het leren ontspannen van de ogen centraal staan. In principe is de Batesmethode gestoeld op “bewust kijken”.

De Batesmethode heeft vier basisprincipes.

1. Ontspannen, het relaxen van de spieren rondom de ogen en van de hersenen

2. Beweging, het verspringen van het oog, ogen zijn voortdurend in beweging.

3. Zuurstof opnemen, door goed te ademen neemt de hoeveelheid zuurstof in het bloed toe. Ogen hebben veel zuurstof nodig om goed te kunnen functioneren.

4. Knipperen, om een goede vochtbalans te bewerkstelligen moeten we continu met onze ogen knipperen en zo min mogelijk staren.

Welke behandelingen biedt de Batesmethode?

Bates gaf een drietal namen aan de oefeningen die hij ontwikkelde:

• Palming
Palmeren is het simpelweg afdekken van je oog met de palm van je hand

• Swinging
Je staat met beide voeten op de grond en “zwaait” je romp en je armen van links naar rechts, waarbij je het gewicht verplaatst van de ene op de andere voet. Je ogen volgen een vaste lijn in de ruimte.

• Sunlight
Met gesloten (!) ogen richting zon kijken vergroot volgens Bates de energie opname en de hersenactiviteit die een beter zicht kunnen stimuleren. Het gaat dus om indirect zonlicht opnemen en het is niet de bedoeling direct in de zon te kijken.

Hoe verloopt een behandeling volgens de Batesmethode?

De Batesmethode is een manier van oefenen die samen in een groep kan plaatsvinden, maar ook met bijvoorbeeld video-instructie thuis kan worden uitgevoerd.

Eén sessie duurt ongeveer drie kwartier en bestaat uit een afwisseling van rust, beweging en aanpassing. De Bates behandelaar is niet alleen bezig met het trainen van de oogspieren, maar misschien nog wel meer met het leren ontspannen van zowel spieren als hersenen. De sleutel tot het succes ligt volgens de Batesmethode in het opnieuw leren zien. Ons kijkgedrag wordt bepaald door onze leefgewoonten en onze omgeving. We kijken wel, maar zien niet echt. Dat is letterlijk en figuurlijk het geval. Wazig zicht en slecht waarnemingsvermogen gaan volgens de Bates aanhangers hand in hand. De behandeling verloopt volgens een vast stramien van beweging, rust, aanpassing, beweging, rust, aanpassing, enz.

Voor wie is de Batesmethode geschikt?

De Batesmethode kan bij diverse oogaandoeningen ingezet worden:
• Bijziendheid
• Verziendheid
• Scheelzien
• Problemen door te weinig oogvocht
• Hoofdpijn/migraine door oogproblemen
• Afwijkende hoornvlieskromming (astigmatisme)

Uiteraard is het overgaan tot de Batesmethode geen reden om bril of lenzen in de prullenbak te gooien. Bespreek de oefeningen met de eigen (oog)arts of optometrist, wellicht is deze op de hoogte van de voordelen die een Batesbehandeling kan hebben voor mensen met verslechterd zicht.

De Batesmethode is voor jonge mensen die nog geen oogcorrectie nodig hebben, een manier om hun zicht goed te houden en om ontspannen en bewust te leren zien.

Welke opleiding heeft de Bates behandelaar doorlopen?

In Nederland is de Batesmethode bij diverse aanbieders te volgen. De Batesmethode is geen officieel erkende en geaccrediteerde studie. In Amerika en Engeland bestaan er wel opleidingen op universitair niveau, die gericht zijn op het opleiden van leraren.

Ook bestaat er een internationale Bates vereniging, the International Bates Association. Ben je geïnteresseerd in een buitenalndse opleiding tot Bates behandelaar? Dan kun je terecht bij The College of Vision Education in Londen of bij het Vision Educator Training Institute in de Verenigde Staten.
Maar ook in Nederland kun je terecht voor trainingen en opleidingen: www.natuurlijkzien.com

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.