Bach Bloesem Therapie

De oorsprong van de Bach bloesemtherapie

Dr. Edward Bach (1886-1935) is de grondlegger van de bloesemtherapie. Bach vond dat de reguliere medische wetenschap ontoereikend was voor het effectief behandelen van ziektes. Hij merkte op dat niet iedereen met dezelfde kwaal ook op dezelfde manier reageerde op een behandeling. Wat bij de een werkte, werkte bij ander helemaal niet. Volgens Bach speelt namelijk de persoonlijkheid van de zieke een belangrijke rol bij het genezingsproces. Nadat hij zich uitgebreid met homeopathie had beziggehouden, was Bach er van overtuigd dat de natuur het antwoord had op alle ziektes.

In vijf jaar tijd stelde Bach een lijst samen met 38 negatieve psychische gesteldheden die hij als de oorzaak van vele ziekten zag. Als remedie voor de negatieve gevoelens ging Bach op zoek naar bloemen. Zo kwam hij kwam tot een lijst van 37 bloesems en één zuiver bronwater, waar hij tincturen van ontwikkelde die de negatieve spiraal een positieve wending geven. Bach’s bloesemtherapie behandelt mensen als geheel en richt zich niet alleen op het bestrijden van de ziekte, maar ook de achterliggende oorzaak.

Wat houdt bloesemtherapie in?

Bloesemtherapeuten gaan er – in navolging van Bach – vanuit dat de mens meer is dan een (haperend) lichaam. De ziekte wordt gezien als een uiting van een verstoring van het evenwicht tussen lichaam en geest. Door het gebruik van de juiste bloesemtinctuur kan dat verstoorde evenwicht hersteld worden. De bloesemtherapie wordt echter ook vaak preventief ingezet. Het ombuigen van negatieve gedachtes en gevoelens naar positieve, wordt door aanhangers van de bloesemtherapie gezien als een perfecte manier om ziektes te voorkomen.

Welke behandelingen biedt de bloesemtherapie?

Bloesemtherapie maakt een indeling in 7 negatieve geestesgesteldheden, die aan de basis staan van diverse aandoeningen. Voor ieder van deze 7 deelgebieden, bestaan er 4, 5 of 6 verschillende tincturen. Welke tinctuur de juiste is, hangt af van de kernbegrippen die ermee samenhangen. De 7 negatieve gemoedstoestanden die Bach beschrijft zijn:

Angst
Onzekerheid/moedeloosheid
Desinteresse in de omgeving
Eenzaamheid
Hypertensie; overgevoeligheid voor invloeden en ideeën
Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen
Neerslachtigheid en depressie

Hoe werken bloesemtincturen?

Bach’s bloesemtherapie gaat uit van de kracht van de natuur en de menselijke geest om het genezingsproces te bevorderen. De bloesemtincturen beïnvloeden de negatieve geestelijke gesteldheid dusdanig dat deze een positieve draai maakt, waardoor de ziekte wordt bestreden. Vaak worden de bloesemtincturen ingezet om het afweersysteem te versterken en ziektes te voorkomen. De bloesemtincturen zijn te koop als “moedertinctuur” (MT). Ze zijn verpakt in ampullen van 10 ml per stuk. Met een dergelijke ampul kun je je eigen bloesemtinctuur maken door er de bloesems die elkaar versterken aan toe te voegen en deze te mixen.

Hoe verloopt een bloesemtherapie behandeling?

Een bloesemtherapeut kan door het nalopen van een uitgebreide vragenlijst bepalen wat de precieze klacht is. Je dat echter ook zelf doen door de rustig en aandachtig een dergelijke lijst in te vullen. Het gaat er daarbij om of een klacht een terugkerend verschijnsel is of een op zichzelf staande fase. Een tijdelijk probleem vraagt namelijk om een andere aanpak dan een chronisch probleem. Heeft de bloesemtherapeut -of jijzelf - een duidelijk beeld van wat er aan de hand is, dan kan in de tabel die Bach samenstelde de juiste bloesem uitgezocht worden. Om een voorbeeld te geven: als je je onzeker voelt, je twijfelt aan je eigen oordeel, dan is een bloesemtinctuur van loodkruid (cerato), eventueel aangevuld met andere bloesems, de aangewezen behandeling.

Voor wie is bloesemtherapie geschikt?

Bloesemtherapie is geschikt voor iedereen, jong en oud, man en vrouw en zelfs voor dieren! De tincturen zijn vrij verkrijgbaar en kunnen naar behoefte gemengd en samengesteld worden door bloesemtherapeuten of door de betrokkene zelf. Bloesemtherapie wordt ook vaak gebruikt als aanvulling op een reguliere behandeling. Dat komt voor bij aandoeningen zoals artrose, allergieën en allerlei psychische klachten. Alhoewel bloesemtincturen ongevaarlijk zijn, is het raadzaam om vooraf met je huisarts te overleggen als je twijfelt over de combinatie van medicijn en bloesemtinctuur.

Welke opleiding heeft de bloesemtherapeut doorlopen?

Een bloesemtherapeut is veelal opgeleid in een andere discipline binnen de alternatieve geneeskunde. Bloesemtherapeut is namelijk geen beschermde titel en ook geen officieel beroep. De opleiding tot bloesemtherapeut maakt meestal onderdeel uit van een bredere studie, zoals die tot Natuurgeneeskundig Therapeut. De meeste bloesemtherapeuten werken in een eigen praktijk en bieden in dat kader ook andere behandelingen aan naast de bloesemtherapie.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.