Ayurveda

Ayurvedische geneeskunde – waar komt het vandaan?

Ayurvedische geneeskunde of Ayurveda, is de In de oorspronkelijke, authentieke Indiase levensleer. “Ayur” staat voor “leven” en “veda” staat voor “weten”.
Het ayurvedische gedachtegoed ziet het genezen van het lichaam niet los van de geest, de ziel en de omgeving waarin de mens leeft. Ayurveda is een manier van leven, die vooral gericht is op het voorkomen van ziekte en het brengen van innerlijke vrede. Ayurvedische geneeskunde is gebaseerd op de aloude Indiase levenshouding dat de mens zichzelf in balans kan brengen en daarmee ziekte – zowel geestelijk als lichamelijk – buitensluit.
In onze westerse wereld is ayurveda ingedeeld bij de alternatieve geneeswijzen, maar in India is de ayurvedische geneeskunde het domein van artsen en als reguliere medische wetenschap geaccepteerd.

Ayurveda – wat is het?

De ayurveda gaat uit van de vijf elementen: ether, water, lucht en aarde. Niet alleen de kosmos is opgebouwd met deze elementen, maar volgens de ayurvedische leer bestaat de mens ook uit deze elementen. De elementen zijn dynamisch, voortdurend in een “flow” met elkaar. Als er een verstoring in de balans tussen deze elementen ontstaat, wordt de mens ziek. De ayurveda maakt onderscheid in de mens drie typen energie, zogenaamde dosha’s of dhosa’s. Iedere dhosa correspondeert met een bepaald persoonlijkheidskenmerk. De dhosa’s zijn in het meest ideale geval volgens de ayurveda met elkaar in evenwicht. Mensen hebben echter van nature een “voorkeur” voor een van de drie dhosa’s, waardoor er één overheerst.

Ayurvedische geneeskunde – wat is de betekenis van de drie dhosa’s?

Ayurveda gaat om energiestromen, de vijf elementen bewegen en worden aangestuurd door de dhosa’s. Dhosa’s zijn krachten die in alle levende organismen voorkomen, ze staan voor de voortdurende verandering:

Vata: deze dhosa beheerst de elementen ether en lucht
Pitta: de dhosa die water en vuur bestuurt
Kapha: de dhosa van de aarde

De VATA dhosa regelt de gevoelswereld en de energiestromen in de lichaam.
PITTA staat voor warmte: het omzetten van voedsel in energie bijvoorbeeld, is een PITTA aangelegenheid.
KAPHA houdt verband met stevigheid, kracht en zelfgenezend vermogend.

De mens heeft alle vijf de elementen en de dhosa’s in een bepaalde verhouding in zich vertegenwoordigd. Bij de een overheerst de “vata”, de emotie, bij de ander juist de “pitta”, de passie, bij weer een ander is “kapha” de dominante dhosa, de geaardheid in het leven.
Is er een verstoring in het evenwicht tussen de drie dhosa’s, dan kan er sprake zijn van een gevoel van onbehagen of zelfs van ziekte.
Ayurveda is bedoeld om de drie—eenheid, de tri-dhosa – in evenwicht te houden of het evenwicht te herstellen als het verstoord is.

Ayurvedische geneeskunde – hoe verloopt een behandeling?

Er zijn talrijke ayurvedische behandelingen, ieder met een specifiek doel. Dat doel is telkens het herstel van de balans in de mens, door gericht op het probleem te gaan werken. Ayurveda verliest daarbij nooit de samenhang met het grote geheel uit het oog.

Dit zijn enkele van de vele behandelingen die de ayurveda te bieden heeft:

Shodana behandelingen: hieronder vallen alle reinigingskuren, zowel lichamelijk als mentaal
Rasavana behandelingen: deze therapieën zijn gericht op het vitaal houden of weer vitaal maken van het hele lichaam, de ziel en het verstand. Bijvoorbeeld door het geven van ayurvedische eet- en drinkadviezen, het geven van bepaalde vitaminen en mineralen
Marmamassages: ayurvedische massages specifiek gericht op vastgestelde drukpunten op het lichaam, waar de energiebanen bij elkaar komen. Massages in de ayurvedische traditie zijn soms gericht op lichamelijke problemen, zoals de vochthuishouding, maar kunnen ook bedoeld zijn om psychische klachten te verlichten of letterlijk “weg te masseren”
Udvarthanam: de ayurvedische therapeut past bij deze behandeling medicinale kruidenpoeders toe bij aandoeningen zoals verlamming, al of niet na een beroerte. De poeders worden over het lichaam ingesmeerd, dus niet ingenomen. Deze klassieke ayurvedische behandeling wordt ook succesvol toegepast bij mensen met zeer groot overgewicht

Ayurveda – voor wie is het geschikt?

Ayurveda is een alternatieve geneeswijze die eigenlijk als levenswijze gezien moet worden. Vandaar dat het geschikt is voor iedereen. Ayurveda is heel breed en bevat niet alleen gerichte therapieën om het evenwicht in de mens te herstellen, maar ook is ook bedoeld om ervoor te zorgen dat dat evenwicht niet verstoord raakt. Dit preventieve karakter komt vooral tot uiting in de levenslessen of voorschriften die ayurvedische geneeskunde hanteert. Zo zijn er ayurvedische richtlijnen voor allerlei dagelijkse dingen: eten, slapen, wassen en ontspannen. Hou je je aan deze ayurvedische richtlijnen, dan voorkom je daarmee een verstoring in de balans tussen de vijf elementen en de drie dhosa’s.
Ayurveda is geen vervanging voor reguliere behandelingen in het geval van ernstige ziektes zoals kanker. Het is alleen een goede aanvulling als gezonde levenswijze.

Ayurvedische geneeskunde - welke opleiding heeft de ayurvedische behandelaar doorlopen?

Ayurveda is erkende wetenschap in Nederland, de ayurvedische therapeut is dan ook niet officieel geaccrediteerd. Anders dan in India, waar de ayurvedische behandelaar tevens arts is, is dat bij ons meestal niet het geval.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.