Auti-coaching

Een auti-coach bezit een diploma in onderwijs, gezondheidszorg of psychologische/pedagogische wetenschappen en heeft zich verder gespecialiseerd in autismespectrumstoornissen.

De opdracht van de auti-coach omvat drie domeinen: 

Individuele begeleiding: 

De coach biedt ondersteuning op praktisch en emotioneel gebied. Zo wordt er gewerkt rond omgaan met en indelen van tijd. Ook wordt de weg gezocht op de sociale kaart. 

De manier van denken en waarnemen eigen aan autisme wordt verduidelijkt. Nieuwe cognitieve denkwijzen worden ontwikkeld. Vanuit de nieuwe inzichten ontstaan copingstrategieën zodat op een doeltreffende manier kan omgegaan worden met moeilijkheden, angst en stress.

Indien gewenst worden jongeren begeleid bij het studeren.

 

Sensibiliseren van de omgeving: 

Via sessies of infoavonden worden de denkstijl en manier van waarneming eigen aan ASS verduidelijkt voor de omgeving. Wanneer de persoon met autisme zich gedragen voelt door de mensen in zijn onmiddellijke nabijheid ontstaat het juiste klimaat voor effectieve hulpverlening. Deze respectvolle benadering creëert een veilige voedingsbodem waardoor eigen talenten groeikansen krijgen.

Vrijetijdsinvulling: individueel of in groep

Muziek, creatief schrijven, knutselen,… worden therapeutisch ingezet om het gevoel van eigenwaarde te verhogen.

Bron: Tripsyco.be

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.