Astrologie

Zo boven, zo beneden
Astrologie is een heel oude methode om met behulp van planeetstanden menselijke eigenschappen te bepalen. Het werd al beoefend en bestudeerd ten tijde van het oude Babylon (het huidige Irak).
In het Europa van voor de komst van het christendom was astrologie een wezenlijk onderdeel van verschillende mysterie godsdiensten, men ging uit van "Zo boven, zo beneden". Er was ook geen onderscheid tussen astrologie en astronomie, die splitsing is pas na de middeleeuwen gekomen.

Astrologie vandaag de dag is geen geloof en geen wetenschap, althans, geen erkende. Voor mij persoonlijk is het vooral een symbolentaal, en als je gevoel hebt voor symbolen kun je leren hoe je er mee om kunt gaan om het te duiden.

De week- en maandhoroscoop
In bijna elke krant of tijdschrift kun je je horoscoop voor de komende week of maand lezen, en alhoewel bijna niemand 'er in gelooft' leest bijna iedereen toch regelmatig zo'n wekelijkse horoscoop.
In de week en maandvoorspellingen wordt uitgegaan van bepaalde planeetstanden in een bepaalde periode die zo algemeen mogelijk is. Maar in je persoonlijke horoscoop spelen altijd meer factoren een rol, specifieke persoonlijke factoren, en dat is iets wat in die algemene prognoses niet meegenomen kan worden.

Anders gezegd:
Astrologie, astromantie of sterrenwichelarij is een verzamelnaam voor ideeën over het verband tussen het lot van mensen en gebeurtenissen op aarde en de stand van de hemellichamen. De naam "astrologie" is afgeleid van het Griekse ??????????, "astrologia", een samenstelling van ?????? (astron, ster of sterrenbeeld) en ????? (logos, dit betekent onder meer theorie). Het gaat vooral om de samenhang tussen de bewegingen van de zon, maan en planeten, die in de Oudheid ook als "sterren" werden aangeduid. Hoewel wetenschappers de principes van de astrologie allang hebben afgewezen als pseudowetenschap,[1][2] blijven miljoenen mensen er in geloven en het uitoefenen.

Het beroep astroloog
De astroloog is in de eerste plaats een consultant, hij adviseert. Het beroep van de astroloog bestaat uit het systematisch en deskundig toepassen van de astrologische methoden om de hem voorgelegde vraagstukken te analyseren, te duiden en op basis daarvan verantwoorde adviezen te formuleren en over te dragen.

Van de expertise van astrologen werd in het verleden voornamelijk gebruik gemaakt in individuele consulten. Een inventarisatie onder astrologen in binnen- en buitenland leert dat in de recente geschiedenis van deze expertise steeds actiever gebruik wordt gemaakt op verschillende andere gebieden zoals:

Individueel niveau

 • Cliënten helpen inzicht te ontwikkelen in de door hen aangedragen thema’s
 • Cliënten helpen om problemen te analyseren die voor hen persoonlijk dan wel zakelijk relevant zijn
 • Individuele begeleiding in de vorm van coaching of consulten

Groepsniveau

 • Teamcoaching en ontwikkeling, training

Organisatorisch niveau

 • Bedrijfsstrategische ondersteuning
 • Advisering

binnen bedrijven:

 • studiekeuze
 • coachingstrajecten
 • outplacement
 • assesment
 • re-integratieproblematiek
 • gezondheidscentra (naast medische en paramedische medewerkers een astroloog als niet medische consultant)

afdelingen binnen commerciële bedrijven, non-profit organisaties of overheidsdiensten:

 • HR en personeelsbeleid, mobiliteitsvraagstukken, loopbaanadvies, herplaatsing van personeel
 • change management: projectmanagement, ondersteuning bij ontwikkelen van talent binnen organisaties (potentials, traineeships), competentiemanagement, begeleiden van veranderingsprocessen
 • zakelijke, strategische en financiële analyses, investeringsvraagstukken (ook voor zelfstandig ondernemers)

Daarnaast biedt de astrologie tal van mogelijkheden om processen te analyseren, historisch onderzoek te doen, inzichten in politiek en economie in het algemeen aan te reiken, en dit zijn nog maar enkele van de vele mogelijkheden van de astrologie naast het beroepsadvieswerk.

In landen als India is het consulteren van astrologen door politici en bedrijven de normaalste zaak van de wereld, in de westerse wereld is er om meerdere redenen nog een achterstand op dit gebied. Dat neemt niet weg dat ook in ons deel van de wereld astrologen wel degelijk geraadpleegd worden. Het is geen geheim dat Lady Diane verschillende astrologen heeft geraadpleegd, dat president Reagan zich liet adviseren om belangrijke vergaderingen te timen, en in Rusland is het bekend dat voormalig president Jeltsin eveneens een persoonlijke astroloog had.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.