Antroposofie

De oorsprong van de antroposofische geneeskunde

Rudolf Steiner (1861-1925) is de grondlegger van de antroposofie. Steiner was van mening dat de reguliere wetenschap de mens tekort deed door de spirituele kant buiten beschouwing te laten. Steiner ontwikkelde zijn eigen theorie die gebaseerd is op het holistische uitgangspunt dat de kosmos één geheel is. Alles hangt met elkaar samen en de mens is slechts een schakel hierin.

De antroposofische geneeskunst komt voort uit deze holistische filosofie. Samen met de arts Ita Wegman is Steiner aan een vorm van geneeskunde gaan werken, die alle aspecten van de mens in beschouwing neemt. Zo ontstond de antroposofische geneeskunde, die ervan uitgaat dat een mens méér is dan slechts het lichaam dat we zien.

Wat houdt de antroposofische geneeskunde in?

Antroposofische artsen –die allemaal een reguliere universitaire geneeskunde opleiding hebben afgerond – gaan ervan uit dat de mens bestaat uit vier delen of “lichamen”:

- Het fysieke lichaam dat we zien.

- Het etherische lichaam. Dit wordt ook wel vitale functionele organisatie genoemd. Dit deel zorgt voor het zelfgenezend vermogen van de mens.

- Het astraal lichaam. Ook wel de organisatie van de gevoeligheid. Dit deel is verantwoordelijk voor de emoties, het zenuwstelsel, het bewegingsapparaat, de ademhaling en de hormonale huishouding.

- Het egotisch lichaam. De organisatie van het “ik” genoemd. Dit deel stuurt het geweten, het denkvermogen, spraak en creativiteit.

Welke behandelingen biedt de antroposofische geneeskunde?

Antroposofische geneeskunde beschouwt gezondheid als de ultieme balans tussen de vier menselijke onderdelen. Zodra er een disharmonie ontstaat in dit evenwicht ligt het gevaar van ziektes op de loer. Antroposofische artsen bieden verschillende behandelingen die het verstoorde evenwicht bij een zieke kunnen herstellen. Deze behandelingen vullen elkaar grotendeels aan:

- Het toedienen van geneesmiddelen op (homeopatische) antroposofische basis
- Een antroposofisch dieet
- Aanvullende therapieën, zoals bewegingstherapie, euritmie, kunst- en muziektherapie en (ritmische) massage

Hoe werken antroposofische geneesmiddelen?

Het zelfgenezend vermogen staat bij de antroposofische geneeskunde centraal. Veel van de antroposofische geneesmiddelen zijn erop gericht de natuurlijke afweersystemen te versterken.

Net als de geneesmiddelen in de (klassieke) homeopathie zijn de antroposofische geneesmiddelen gemaakt op basis van plantaardige, dierlijke of minerale grondstoffen. Het verschil is echter dat antroposofische geneesmiddelen minder sterk verdund zijn.

Hoe verloopt een antroposofische behandeling?

Aangezien een antroposofisch arts in zijn hoedanigheid van arts een diagnose mag stellen, is dat het eerste dat hij of zij doet. Op basis van de diagnose volgt er een op het individu afgestemde behandeling. Een dergelijke antroposofische behandeling bestaat uit een totaalpakket van geneesmiddelen, dieetadviezen en eventuele andere adviezen over de leefstijl van de patiënt.

Voor wie is antroposofische geneeskunde geschikt?

Antroposofische geneesheren gebruiken de kennis die ze in de reguliere medicijnenstudie hebben opgedaan samen met hun kennis van de antroposofie. Antroposofische artsen behandelen dus net als alle andere artsen iedere ziekte en iedere patiënt.

Welke opleiding heeft de antroposofisch arts doorlopen?

Een antroposofisch arts heeft een universitaire studie tot arts (of specialist) voltooid. Daarnaast heeft hij of zij een 3-jarige opleiding tot antroposofisch arts gevolgd.

Alleen afgestudeerde artsen die in het nationale artsenregister zijn ingeschreven, mogen de antroposofische geneeskunde beoefenen. Antroposofische artsen werken in de meeste gevallen in een antroposofisch gezondheidscentrum, therapeuticum genoemd.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.