Alexandertechniek

De oorsprong van de Alexandertechniek

De Alexandertechniek is uitgevonden door F. Alexander, een Australisch acteur die geplaagd door stemverlies, zijn toneelcarrière in rook zag opgaan. De oorzaak van zijn heesheid en uiteindelijk het verlies van zijn stem, was door reguliere artsen niet te achterhalen. Alexander ging daarom op zelfonderzoek uit en kwam tot de conclusie dat hij zijn stem te zwaar belastte door spierspanning in zijn nek en zijn hoofd.

Een lange weg van oefenen en uitproberen wat werkte, ontwikkelde Alexander een techniek waarmee hij zowel zijn lichaam als zijn geest en gevoelens in balans bracht. Dat bleek niet alleen de oplossing te zijn voor zijn stemprobleem, maar hij zijn welbevinden nam in zijn geheel toe. Dat bracht Alexander ertoe zijn ervaringen te willen delen met anderen. Dertig jaar later (In 1939) werd de eerst lerarenopleiding Alexander Techniek opgericht.

Wat houdt de Alexandertechniek in?

Alexandertechniek is alom geaccepteerd als behandeling, met name bij beeldend kunstenaars, zangers en acteurs. De Alexandermethode is gebaseerd op het terugvinden van je balans. Iedere klacht komt voort uit een of andere vorm van disbalans, hetzij lichamelijk, hetzij geestelijk, hetzij emotioneel. Meestal betreft het echter een combinatie van deze drie.

Alexander kwam erachter dat “rust” de kern van iedere actie en iedere handeling zou moeten zijn. Het grootste deel van de trainingen in de Alexandermethode bestaat dan ook uit bewustwording van ingebakken gewoontes en het doorbreken daarvan. Alexander therapeuten leren hun cliënten eerst pauze te nemen alvorens over te gaan tot actie.

Het inbouwen van rustmomenten geeft je de gelegenheid om zorgvuldiger te bewegen, te denken en te voelen. Dat de Alexandertechniek werkt, blijkt uit het grote aantal mensen dat baat heeft (gehad) bij de methode.

Welke behandelingen biedt de Alexandermethode?

De Alexandertechniek wordt in individuele of in groepssessies aangeleerd door een leraar die de techniek heeft geleerd op een van de opleidingen. Er bestaan binnen de Alexandermethode geen varianten of afwijkende behandelmanieren. De Alexanderbehandelingen zijn allemaal gericht op het leren beheersen van de spieren en het krijgen van betere controle over lichaam en geest.

Hoe verloopt een behandeling volgens de Alexander methode?

De Alexander therapeut zal altijd eerst kijken naar hoe zijn cliënt zich beweegt en hoe hij of zij reageert op zijn omgeving. De hulpvraag is slechts een symptoom van een dieper liggend probleem. Door te leren rust te nemen en bewuster te staan, te zitten, te lopen, te praten en te ademen, krijgt de cliënt inzicht in gewoontes en patronen die doorbroken moeten worden om te komen tot een oplossing voor de klacht.

Meestal zijn er ongeveer vijftien Alexanderbehandelingen van een uur nodig om een blijvend resultaat te bewerkstelligen. In feite zorgt de betrokkene zelf voor zijn of haar herstel door de oefeningen in de Alexandertechniek te integreren in het dagelijkse leefpatroon.

Voor wie is de Alexandermethode geschikt?

De Alexandermethode is in principe bedoeld voor iedereen: van zwangere vrouwen, pubers in de groei tot en met ouderen in de laatste levensfase. De Alexandertechniek wordt vaak toegepast bij mensen met chronische klachten in de nek, de rug of andere lichaamsdelen.

RSI-patiënten vinden in de Alexandertechniek een methode die kan helpen de chronische pijn aanzienlijk te verlichten.

Bij zangers, dansers, acteurs, sporters en andere bewegingsprofessionals is de Alexandertechniek een onomstreden manier om met spanningsklachten te leren omgaan.

Welke opleiding heeft de Alexander therapeut doorlopen?

In Nederland wordt de drie-jarige dagopleiding tot leraar in de Alexandermethode op een drietal plekken verzorgd: in Amsterdam, Amstelveen en Nijmegen. Soms wordt de Alexandertechniek ook aangeleerd door paramedici die al werkzaam zijn in een beroep dat raakvlakken heeft met de Alexandermethode, bijvoorbeeld fysiotherapeuten en ergotherapeuten.

De in 1996 opgerichte Nederlandse Vereniging van Leraren in de Alexander Techniek kan meer informatie geven over opleiding en over aangesloten leraren geven.

Alternatieve therapeuten zoeken:

Toon praktijken

Op de website van Independer ziet u een overzicht van de alternatieve geneeswijzen vergoeding en alternatieve geneesmiddelen vergoeding per zorgverzekeraar.